Ny bok: Talent at stake

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) har lansert Talent at stake. Changing the culture of research - gender-sensitive leadership. Boka er tenkt som inspirasjon til alle som ønsker å gjøre noe med den skjeve kjønnsbalansen i forskningssektoren.

I et intervju i "Talent at stake" understreker Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet, at likestilling bedrer forskningskvaliteten. (Foto: Anita Haslie)

Talent at stake er en engelsk versjon av Talenter på spill - eksempler på god forskningsledelse. Selv om mye av innholdet er det samme, er en god del endret for å tilpasse boka til et internasjonalt publikum.

Den engelske utgaven består hovedsakelig av intervjuer med ledere ved ulike institusjoner og i forskjellige fagmiljøer. Det er ledere som har tatt tak i likestillingsutfordringene og bidratt til å øke kvinneandelen. I tillegg kan du lese brev fra universitetsrektorer som forteller om likestillingstiltak de har god erfaring med. Øystein Gullvåg Holter bidrar med en artikkel om likestilling og modernisering av akademiske institusjoner.

I boka får du presentert tiltak for å løse konkrete utfordringer og fakta om alt fra lover, regler og handlingsplaner til situasjonsbeskrivelser. Dessuten inneholder Talent at stake statistikk som gir en fyldig oversikt over kjønnssammensetningen innenfor norsk forskningssektor, sett i forhold til situasjonen i EU og våre naboland.

Redaktørene for Talent at stake. Changing the culture of research - gender-sensitive leadership har vært Linda M. Rustad og Anne Winsnes Rødland.

Talent at stake

Les mer om Talent at stake. Changing the culture of research - gender-sensitive leadership på våre engelske nettsider.

Bestill boka!

Talent at stake. Changing the culture of research - gender-sensitive leadership kan du få tak i ved å henvende deg til Kif-komiteens sekretariat: kif@uhr.no
 

Du kan også laste ned håndboka her, både norsk og engelsk utgave: