Ni kandidater til likestillingspris

Fristen for å sende inn søknad til Kunnskapsdepartementets likestillingspris er gått ut. Ni institusjoner konkurrerer nå om prisen på 2 millioner kroner.

30. november 2007

I begynnelsen av oktober utlyste daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal en ekstraordinær likestillingspris på to millioner kroner. Prisen skal gå til den
institusjonen i Norge som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i akademia.

Fornøyd

Nå er fristen for å sende inn søknader til likestillingsprisen gått ut. Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning, som innstiller til prisen, opplyser at det har kommet inn ni søknader. Hoveddelen er innsendt fra universiteter, i tillegg har tre høgskoler og et institutt meldt seg på i konkurransen (se egen liste).

- Vi er fornøyde med responsen, selv om det kanskje hadde vært ønskelig med flere søknader, særlig fra høgskolesektoren, sier Linda Rustad, seniorrådgiver i Kif-komiteen.

Sterke søknader

Kriteriene for å delta i kåringen var at man hadde en handlingsplan for likestilling som var vedtatt, og som man hadde avsatt ressurser til.

- Vi vet at det er flere som sitter med utgåtte handlingsplaner, og som er i prosessen med å vedta nye. Disse hadde ikke anledning til å sende inn søknader.

Nå vil Kif-komiteen gå i gang med å lese igjennom handlingsplanene, og Rustad sitt inntrykk er at det finnes flere sterke søknader i bunken.

- Men vi har ikke begynt å vurdere søknadene enda.

Hvilken eller hvilke institusjon/er som vinner prisen for beste likestillingstiltak i akademia blir offentliggjort 22. januar 2008.

Følgende institusjoner har meldt sitt kandidatur til likestillingsprisen:

Handelshøgskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Oslo
NTNU
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø