Ni kandidater til likestillingspris

Fristen for å sende inn søknad til Kunnskapsdepartementets likestillingspris er gått ut. Ni institusjoner konkurrerer nå om prisen på 2 millioner kroner.

30. november 2007

I begynnelsen av oktober utlyste daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal en ekstraordinær likestillingspris på to millioner kroner. Prisen skal gå til den
institusjonen i Norge som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i akademia.

Fornøyd

Nå er fristen for å sende inn søknader til likestillingsprisen gått ut. Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning, som innstiller til prisen, opplyser at det har kommet inn ni søknader. Hoveddelen er innsendt fra universiteter, i tillegg har tre høgskoler og et institutt meldt seg på i konkurransen (se egen liste).

- Vi er fornøyde med responsen, selv om det kanskje hadde vært ønskelig med flere søknader, særlig fra høgskolesektoren, sier Linda Rustad, seniorrådgiver i Kif-komiteen.

Sterke søknader

Kriteriene for å delta i kåringen var at man hadde en handlingsplan for likestilling som var vedtatt, og som man hadde avsatt ressurser til.

- Vi vet at det er flere som sitter med utgåtte handlingsplaner, og som er i prosessen med å vedta nye. Disse hadde ikke anledning til å sende inn søknader.

Nå vil Kif-komiteen gå i gang med å lese igjennom handlingsplanene, og Rustad sitt inntrykk er at det finnes flere sterke søknader i bunken.

- Men vi har ikke begynt å vurdere søknadene enda.

Hvilken eller hvilke institusjon/er som vinner prisen for beste likestillingstiltak i akademia blir offentliggjort 22. januar 2008.

Følgende institusjoner har meldt sitt kandidatur til likestillingsprisen:

Handelshøgskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Oslo
NTNU
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø

Prisen skal vise fram gode resultater for likestilling mellom kjønnene i akademia og inspirere andre, ifølge EU-kommisjonen. Den kommer i tre kategorier: inkluderende, nykommer og varig.
30. september 2022
Dersom man endrer forventningen om at de ansatte skal jobbe til alle døgnets tider, kan det få flere kvinner til teknologi, mener Gilda Seddighi.
29. september 2022
Alle er opptatt av å få flere kvinner inn på mannsdominerte studier. Men de glemmer at noe må gjøres for å få kvinner til å trives på studiet, viser en fersk masteroppgave.
23. september 2022
Det er ikke nok å ønske seg likestilling, mener forskerne bak en ny studie. Helen Peterson og Birgitta Jordansson synes at lærestedene har vært for forsiktige med å stille krav til kunnskap om likestilling.
13. september 2022
Hele 14 prosent av de spurte i en undersøkelse ved Universitetet i Oslo oppgir å ha blitt diskriminert.
31. august 2022
Etterpå kan kvinner gå ut i yrke som har høgare status og løn enn typiske kvinneyrke. For gutar og helsefag er det nærmast omvendt. Det meiner Elin Glad, prosjektleiar for «Gutter og helsefag».
29. august 2022