Likestilt nr. 2, 2004

Likestilt nr. 2-2004 hadde likestilling i akademia som tema. Artiklene beskriver hvordan kjønnsskjevhetene i akademia arter seg, og viser fram ulike prosjekt for å bedre kjønnsbalansen ved norske universitet.

02. februar 2004

Fra innledningen til Likestilt 2-2004

Likestilling i akademia har vært et diskutert tema på ulike arenaer i det siste. Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder i Europa. Kvinner og menn velger fortsatt tradisjonelt, men vi vet at det er flere kvinner enn menn som tar utdanning etter videregående opplæring. Jo høyere vi kommer opp i universitets- og høgskolesektoren, også kalt akademia, jo mer faller kvinner fra. I dette nummeret av Likestilt ønsker vi å få svar på hvorfor det er slik, og hva som kan gjøres for å hindre denne utviklingen. Vi har bedt tre likestillingsrådgivere rapportere om hvordan de konkret angriper denne utfordringen på universitetene her i landet.

Innhold

  • Glasstaket - snart i tusen knas?
  • “The leaky pipeline”
  • Et kjønnsbalansert universitet – er det mulig å oppnå?
  • Mentorprosjektet- et tiltak for kjønnsbalanse i akademia
  • Rørlekkasje ved Norges teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
  • Jenterekruttering til realfag – hva skjer i Bergen?
  • Bry deg!
  • Komité for kjønnsbalanse i akademia

 NB! Følg lenken til høyre for å lese hele nummeret hos Kunnskapsdepartementet. Artikkelen “Glasstaket - snart i tusen knas?” har egen inngang, deretter følger resten av artiklene fortløpende under overskriften: “”The leaky pipeline”. 

Likestilt

Bladet Likestilt ble utgitt av tidligere Utdannings- og forskningsdepartementet. Temanummeret om likestilling i akademia kan du lese hos Kunnskapsdepartementet.

Se også

Prisen skal vise fram gode resultater for likestilling mellom kjønnene i akademia og inspirere andre, ifølge EU-kommisjonen. Den kommer i tre kategorier: inkluderende, nykommer og varig.
30. september 2022
Dersom man endrer forventningen om at de ansatte skal jobbe til alle døgnets tider, kan det få flere kvinner til teknologi, mener Gilda Seddighi.
29. september 2022
Alle er opptatt av å få flere kvinner inn på mannsdominerte studier. Men de glemmer at noe må gjøres for å få kvinner til å trives på studiet, viser en fersk masteroppgave.
23. september 2022
Det er ikke nok å ønske seg likestilling, mener forskerne bak en ny studie. Helen Peterson og Birgitta Jordansson synes at lærestedene har vært for forsiktige med å stille krav til kunnskap om likestilling.
13. september 2022
Hele 14 prosent av de spurte i en undersøkelse ved Universitetet i Oslo oppgir å ha blitt diskriminert.
31. august 2022
Etterpå kan kvinner gå ut i yrke som har høgare status og løn enn typiske kvinneyrke. For gutar og helsefag er det nærmast omvendt. Det meiner Elin Glad, prosjektleiar for «Gutter og helsefag».
29. august 2022