Likestilt nr. 2, 2004

Likestilt nr. 2-2004 hadde likestilling i akademia som tema. Artiklene beskriver hvordan kjønnsskjevhetene i akademia arter seg, og viser fram ulike prosjekt for å bedre kjønnsbalansen ved norske universitet.

02. februar 2004

Fra innledningen til Likestilt 2-2004

Likestilling i akademia har vært et diskutert tema på ulike arenaer i det siste. Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder i Europa. Kvinner og menn velger fortsatt tradisjonelt, men vi vet at det er flere kvinner enn menn som tar utdanning etter videregående opplæring. Jo høyere vi kommer opp i universitets- og høgskolesektoren, også kalt akademia, jo mer faller kvinner fra. I dette nummeret av Likestilt ønsker vi å få svar på hvorfor det er slik, og hva som kan gjøres for å hindre denne utviklingen. Vi har bedt tre likestillingsrådgivere rapportere om hvordan de konkret angriper denne utfordringen på universitetene her i landet.

Innhold

  • Glasstaket - snart i tusen knas?
  • “The leaky pipeline”
  • Et kjønnsbalansert universitet – er det mulig å oppnå?
  • Mentorprosjektet- et tiltak for kjønnsbalanse i akademia
  • Rørlekkasje ved Norges teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
  • Jenterekruttering til realfag – hva skjer i Bergen?
  • Bry deg!
  • Komité for kjønnsbalanse i akademia

 NB! Følg lenken til høyre for å lese hele nummeret hos Kunnskapsdepartementet. Artikkelen “Glasstaket - snart i tusen knas?” har egen inngang, deretter følger resten av artiklene fortløpende under overskriften: “”The leaky pipeline”. 

Likestilt

Bladet Likestilt ble utgitt av tidligere Utdannings- og forskningsdepartementet. Temanummeret om likestilling i akademia kan du lese hos Kunnskapsdepartementet.

Se også