Lav nordisk deltakelse

Få nordiske nettverk var tilstede på første møte i European Platform of Women Scientists.
01. november 2006
Solveig Bergman, direktør for Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning, holder innlegg på nettverksmøtet. Hun håper oppstarten av EPWS kan bidra til et sterkere nordisk samarbeid på feltet. (Foto:Marte E. Ryste)

Fra Danmark deltok to personer på det første møtet i European Platform of Women Scientists (EPWS) 20. oktober i Brüssel. Men ingen av dem representerte nasjonale nettverk for kvinnelige forskere. Heller ingen svenske eller finske nettverk deltok på møtet. Fra Norge kom to personer med bakgrunn fra slike nettverk. Begge fra Bergen.

Håper på Europa

Kvinner i Arkeologi (K.A.N) har virket i Norge i 20 år. Men i fjor ble nettverket lagt ned. Liv Dommasnes forteller at det var flere årsaker til dette. Endringer i forskningsstrukturen på området, samt nye publiseringsregler, noe som rammet nettverkets tidsskrift, bidro til avgjørelsen om å avslutte.

- Vi fant rett og slett ut at arbeidet i K.A.N var blitt lite produktivt, sier hun.

Men Dommasnes forteller også at hun ikke har gitt opp helt.

- Kanskje vi kunne ha fått til et europeisk nettverk, spør hun, og forteller at hun håper å møte representanter for lignende nettverk på møtet i EPWS.

Dommasnes sier også at hun synes EPWS er et kjempebra initiativ, og at hun er spent på å se hvordan det utvikler seg.

- Det spriker foreløpig i flere retninger, men det positive med det er at det kan avspeile mangfold. Avgjørende for meg er at det bør bli et nettverk hvor forskerstemmene kommer til orde, ikke bare forskningsadministratorene, avslutter hun.

Kvinner i fysikk

Dorte Nørgaard Madsen representerer Nordic Network for women in physics (NorWIP). Dette er et nordisk paraplynettverk. Det finnes svært aktive nettverk både i Sverige og Danmark, mens der skjer lite på nasjonalt nivå i Norge.

- Vi er bare to fast ansatte kvinner på fysikk i Bergen, og jeg har dedikert meg til å drive det nordiske nettverket, så vi har ikke kapasitet til å bygge opp et norsk nasjonalt nettverk fra Bergen i tillegg, forteller Madsen

Hun sier at det har eksistert et slikt nettverk, men at det forsvant igjen.

- Man trenger en fast kjerne for å drive et nettverk. Og økonomiske midler, - dessverre. Om det skal bli et norsk nettverk for kvinner i fysikk igjen, avhenger av at andre litt større miljøer har kapasitet og vilje til at bygge det opp, mener Madsen.

Lovende initiativ

Dorte Madsen fra Nordic Network for women in physics (NorWIP) (Foto: Marte E. Ryste)

Madsen synes nettverksmøtet i EPWS er interessant. Hun forteller at hun har møtt europeiske fysikknettverk, som arbeider med de samme problemstillingene som NorWIP gjør. Og at hun har fått et inntrykk av spredningen i fokus blant de nettverkene som er interesserte i å bli medlemmer i EPWS.

- Dette har kanskje også vært litt skremmende i forhold til fremtidsperspektivene for EPWS. Jeg ser at det er en sterk representasjon av kvinner som har som sin primære oppgave å arbeide med problemstillinger knyttet til kvinner i forskning. ”Vanlige” forskerkvinner som meg selv, som har fokus et annet sted, blant annet på faget de jobber innenfor, er svakere representert.

Madsen tror dette er et uttrykk for at kvinnelige forskere har det så travelt med å overleve innenfor sine fagfelt at de ikke har kapasitet til å bidra til slike bi-aktiviteter som nettverksarbeidet er.

Likevel er Madsen positiv til den nye organisasjonen.

- Det gjør det jo enda viktigere at europeiske kvinner i forskning styrker sin stemme så den har sjanse til å bli hørt på europeisk nivå, og til dette formål er EPWS det mest lovende grasrotinitiativet jeg har sett.

Madsen forteller at hennes nettverk sannsynligvis vil søke om medlemskap i EPWS. Mulige hinder for en slik deltakelse vil være om medlemsavgiften blir for høy, eller om den nye organisasjonen trenger arbeidsinnsats fra sine medlemmer. For NorWIP har verken kroner eller arbeidsinnsats å avvse.

Nordisk samarbeid

- Dette må vi se videre på.

Det er Solveig Bergmans kommentar til den lave nordiske deltakelsen på møtet i Brüssel. Hun er direktør for Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning, og har tidligere tatt til ordet for et nordisk samarbeid kjønn og likestilling i akademia. Bergman håper oppstarten av EPWS kan bidra til et sterkere nordisk samarbeid. Samarbeidet kan både legge til rette for at Norden blir en sterk gruppe i EPWS, og i EU-systemet. Men det kan også være et sted å ta opp nordiske spørsmål.

 

European Platform of Women Scientists

Representanter fra nettverk for kvinnelige forskere fra over 28 land møttes i Brüssel 20. oktober til det første møtet i European Platform of Women Scientists (EPWS).