Forskere går glipp av vesentlig kunnskap dersom de bare forsker på hannmus, ifølge den kanadiske professoren Jeffrey Mogil. (Foto: Ida Irene Bergstrøm)

‒ Latskap å bare forske på hannmus

Et overveldende flertall av all forskning på mus gjøres på hannmus. Men frykten for at variasjonen i hunnmusenes syklus gir ustabile data er ubegrunnet, ifølge den kanadiske professoren Jeffrey Mogil.

18. juni 2015

‒ Hannrotter og mus utgjør en overveldende majoritet i forskningsstudier av rotter og mus. Det er en skandale, sier Jeffrey Mogil.

Det er egentlig tilfeldig at akkurat han har blitt talsperson for å inkludere hunnmusene i forskning. På laboratorier avler man gjerne frem egne mus. Mogil, som har forsket på mus siden 1992, syntes det var sløsing å hive de kvinnelige musene.

‒ Så vi inkluderte dem i studiene. Og da oppdaget vi kjempeinteressante kjønnsforskjeller, som viste seg å være vesentlige, forteller han entusiastisk.

Det er smerte som er hans fagfelt. Men det var kjønnsforskjeller mellom mus han var invitert til Norge for å snakke om under konferansen EnGendering Excellence nå nylig.

Forskningsrådet og Kif-komiteen arrangerte konferansen EnGendering Excellence 4. og 5. juni. Jeffrey Mogil var en av innlederne på konferansen.

Les hele intervjuet med Mogil hos KILDEN.

Les hva norske forskere mener om kjønn, mus og forskning i Norske forskere: ‒ Vi bruker mus av begge kjønn hos KILDEN.

EnGendering Excellence

Forskningsrådet og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) arrangerte konferansen EnGendering Excellence om kjønnsperspektiver i forskning 4.-5. juni 2015 i Oslo.

Prisen skal vise fram gode resultater for likestilling mellom kjønnene i akademia og inspirere andre, ifølge EU-kommisjonen. Den kommer i tre kategorier: inkluderende, nykommer og varig.
30. september 2022
Dersom man endrer forventningen om at de ansatte skal jobbe til alle døgnets tider, kan det få flere kvinner til teknologi, mener Gilda Seddighi.
29. september 2022
Alle er opptatt av å få flere kvinner inn på mannsdominerte studier. Men de glemmer at noe må gjøres for å få kvinner til å trives på studiet, viser en fersk masteroppgave.
23. september 2022
Det er ikke nok å ønske seg likestilling, mener forskerne bak en ny studie. Helen Peterson og Birgitta Jordansson synes at lærestedene har vært for forsiktige med å stille krav til kunnskap om likestilling.
13. september 2022
Hele 14 prosent av de spurte i en undersøkelse ved Universitetet i Oslo oppgir å ha blitt diskriminert.
31. august 2022
Etterpå kan kvinner gå ut i yrke som har høgare status og løn enn typiske kvinneyrke. For gutar og helsefag er det nærmast omvendt. Det meiner Elin Glad, prosjektleiar for «Gutter og helsefag».
29. august 2022