Lanserer håndbok for ledere

— Vi ønsker å vise hvordan ledere i forskningssektoren kan integrere likestilling i arbeidet sitt på en god måte, sier Linda Rustad. Hun har vært redaktør for den nye håndboka Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse.

Linda Rustad har redigert den nye lederhåndboka. (Foto: Anne Winsnes Rødland)

De siste årene har det skjedd en tydelig dreining i likestillingsarbeidet i forskningssektoren. Før var det ofte satt bort til en egen komité, men nå er det stadig flere ledere som ser at de selv må på banen om arbeidet skal lykkes.

— I håndboka intervjuer vi ledere som har jobbet aktivt med å fremme likestilling i sin institusjon. Ledere på ulike nivåer og i ulike sektorer forteller om hva de har gjort og gjør for å få et mer kjønnsbalansert og likestilt forskningsmiljø, forteller Rustad.

I tillegg inneholder Talenter på spill statistikk som blant annet viser kjønnsfordeling innenfor ulike fagområder og ulike stillingsnivåer.

Rektorene ved universitetene i Tromsø, Agder, Bergen, Oslo og ved NTNU har skrevet brev hvor de forteller om positive erfaringer med likestillingsarbeid ved sin institusjon. Forskningsleder Ann Therese Lotherington ved NORUT i Tromsø bidrar med et essay om forskning på organisasjon, ledelse og kjønn.

— Dessuten inneholder håndboka en rekke konkrete tips og ideer til likestillingstiltak, sier Rustad.

Ønsket seg gode råd

Håndboka som Linda Rustad har redigert sammen med Marte Ericsson Ryste, er utgitt av Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning 2007-2010 (Kif-komiteen). En av oppgavene til Kif-komiteen har vært å gi anbefalinger om tiltak som kan gi bedre integrering av likestillingsarbeidet ved institusjoner i universitets- og høgskolesektoren og i forskningsinstituttsektoren.

— Kif-komiteen har reist rundt og besøkt de forskjellige institusjonene. Det viste seg at mange av lederne ønsket seg gode eksempler og rollemodeller. De ville vite mer om hva de kunne gjøre for å fremme likestilling. De spurte også om hvordan de kunne inkludere likestillingsarbeid på en god måte i lederopplæringen, forteller Rustad.

— Nå er det jo mange måter å integrere likestillingsarbeidet i lederopplæringen på, men vi håper at denne håndboka kan være til hjelp. Den er laget for ledere på alle nivåer, og vi håper at den tas i bruk i lederopplæringen.

Hun forklarer at likestilling i forskningssektoren er et kunnskapsfelt, og at Talenter på spill skal bidra til å øke kunnskapen på feltet. Samtidig skal den tilrettelegge for et kontinuerlig arbeid for likestilling.

— En av tankene bak håndboka er at folk ikke skal behøve å finne opp kruttet på nytt hele tiden. Det kommer hele tiden nye ledere til, men likestillingsarbeidet bør ha kontinuitet, sier Linda Rustad.

En viktig bok

Kjell Bratbergsengen er professor ved NTNU og medlem av Kif-komiteen. Han er svært fornøyd med at komiteen har fått laget håndboka.

— Det har vært et viktig arbeid for oss. Gjennom boka kan vi nå ut til mange, og gi inspirasjon, informasjon og opplæring. Selv om håndboka kan leses med utbytte på alle nivåer, er det største antallet ledere på avdelings- og instituttnivå. Dette er også de mest operative lederne, som i stor grad påvirker for eksempel arbeidsmiljø og rekruttering. Jeg håper at Talenter på spill blir nyttig for dem som er og vil bli ledere på dette nivået, sier han.

Bratbergsengen ser for seg at folk først leser gjennom hele boka og siden tar den fram ved hver aktuelle anledning.

— Da kan de lese de delene som er relevante for den situasjonen de er i, påpeker han.

I Universitets- og høgskolerådet (UHR) hilser de håndboka velkommen.

— Ledelse og kjønnsbalanse er viktige temaer for universitets- og høgskolesektoren. Talenter på spill viser at det er mye ledere kan gjøre for å styrke kjønnsbalansen. Jeg håper de lar seg inspirere og tar håndboka aktivt i bruk, sier styreleder i UHR, Jan I. Haaland.

Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse kan du få tak i ved å henvende deg til Kif-komiteens sekretariat: kif@uhr.no.
 

Bestill boka!

Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse kan du få tak i ved å henvende deg til Kif-komiteens sekretariat: kif@uhr.no


Du kan også laste ned håndboka her, både norsk og engelsk utgave: Talenter på spill og Talent at stake.