Kunnskapsministeren mener Norge henger etter når det gjelder å rekruttere kvinner til ledende forskerstillinger. (Foto: statsministerens kontor)

Kunnskapsministeren vil rette opp ubalanse

– Vi sørger for at man nå får opp farten for å øke kjønnsbalansen i forskningen, sier kunnskapsministeren i et intervju med Aftenposten.

23. april 2013

Forskningsrådet har nå første utlysning for BALANSE-programmet. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier til Aftenposten at regjeringen har tatt initiativet til BALANSE-programmet for å rette opp en ubalanse.

– 78 prosent av alle norske universitetsprofessorer er menn. Det mest kritiske er den lave andelen kvinnelige forskere i matte, naturvitenskap, teknologifag og i næringslivet. Innenfor matte- og naturfag er hele 85 prosent av professorene menn. Og selv i fag der kvinner er i flertall blant studenter og stipendiater, er det fortsatt flest menn som er professorer, sier Halvorsen til Aftenposten.


Artikkelen er opprinnelig publisert hos Forskningsrådet.

Les mer

Aftenposten har intervjuet kunnskapsminister Kristin Halvorsen om kjønns(u)balanse i forskning og om Forskningsrådets BALANSE-program. I den samme artikkelen snakker leder for Komité for kjønnsbalanse i forskning, Gerd Bjørhovde, om årsaker og løsninger.

Se også

Prisen skal vise fram gode resultater for likestilling mellom kjønnene i akademia og inspirere andre, ifølge EU-kommisjonen. Den kommer i tre kategorier: inkluderende, nykommer og varig.
30. september 2022
Dersom man endrer forventningen om at de ansatte skal jobbe til alle døgnets tider, kan det få flere kvinner til teknologi, mener Gilda Seddighi.
29. september 2022
Alle er opptatt av å få flere kvinner inn på mannsdominerte studier. Men de glemmer at noe må gjøres for å få kvinner til å trives på studiet, viser en fersk masteroppgave.
23. september 2022
Det er ikke nok å ønske seg likestilling, mener forskerne bak en ny studie. Helen Peterson og Birgitta Jordansson synes at lærestedene har vært for forsiktige med å stille krav til kunnskap om likestilling.
13. september 2022
Hele 14 prosent av de spurte i en undersøkelse ved Universitetet i Oslo oppgir å ha blitt diskriminert.
31. august 2022
Etterpå kan kvinner gå ut i yrke som har høgare status og løn enn typiske kvinneyrke. For gutar og helsefag er det nærmast omvendt. Det meiner Elin Glad, prosjektleiar for «Gutter og helsefag».
29. august 2022