Kunnskapsministeren mener Norge henger etter når det gjelder å rekruttere kvinner til ledende forskerstillinger. (Foto: statsministerens kontor)

Kunnskapsministeren vil rette opp ubalanse

– Vi sørger for at man nå får opp farten for å øke kjønnsbalansen i forskningen, sier kunnskapsministeren i et intervju med Aftenposten.

23. april 2013

Forskningsrådet har nå første utlysning for BALANSE-programmet. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier til Aftenposten at regjeringen har tatt initiativet til BALANSE-programmet for å rette opp en ubalanse.

– 78 prosent av alle norske universitetsprofessorer er menn. Det mest kritiske er den lave andelen kvinnelige forskere i matte, naturvitenskap, teknologifag og i næringslivet. Innenfor matte- og naturfag er hele 85 prosent av professorene menn. Og selv i fag der kvinner er i flertall blant studenter og stipendiater, er det fortsatt flest menn som er professorer, sier Halvorsen til Aftenposten.


Artikkelen er opprinnelig publisert hos Forskningsrådet.

Les mer

Aftenposten har intervjuet kunnskapsminister Kristin Halvorsen om kjønns(u)balanse i forskning og om Forskningsrådets BALANSE-program. I den samme artikkelen snakker leder for Komité for kjønnsbalanse i forskning, Gerd Bjørhovde, om årsaker og løsninger.

Se også