Kjønnsdelte utdanninger - felles erfaringer?

Jenter og realfag har lenge vært et tema innen høyere utdanning. Til høsten blir både jenters og gutters utradisjonelle utdanningsvalg satt på dagsorden når Kif-komiteen, Senter for likestilling og Universitetet i Agder (UiA) arrangerer konferansen Fremtidsdrømmer.

Det er de gode eksemplene som skal stå i fokus under erfaringskonferansen Fremtidsdrømmer ved Universitetet i Agder 15. - 16. september. Første dagen vies menn i tradisjonelt kvinnedominerte fag som sykepleie og førskolelæreutdanning, mens dag to handler om kvinner i realfag.

Både jenter og gutter

Det er første gang en konferanse i Norge fokuserer både på jenters og gutters studievalg. I utdanningssektoren har det vært jobbet lengre med tiltak for å få jenter til å begynne med ingeniørstudier, enn for å få gutter til å søke utdanning innen sykepleie eller førskolelærer.

– Det har vært en del fokus på jenter og realfag, men nå ønsker vi også å løfte frem gutter i kvinnedominerte utdanninger. Kanskje disse møter felles utfordringer, spør Linda Rustad, seniorrådgiver i Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen).

Rustad lurer på om institusjonene kan bruke de samme rekrutteringsstrategiene for kvinner og menn i henholdsvis mannsdominerte og kvinnedominerte fag.

– For dem som jobber med rekruttering av menn til sykepleie, kan det være nyttig å utveksle erfaringer med dem som jobber med å få flere kvinner på ingeniørfag. Det er positivt dersom kvinne- og mannsdominerte studier kan utvikle felles strategier for å øke rekrutteringsgrunnlaget, sier hun.

Seniorrådgiver i Kif-komiteen, Linda Rustad. (Foto: Anne Winsnes Rødland)

De gode eksemplene

Rustad mener rekrutteringsarbeid er viktig for utdanningsinstitusjonene.

– Med konferansen ønsker vi å vise frem tiltak og rekrutteringspraksis som har lykkes, og som andre kan lære av.

Medarrangør og seniorrådgiver ved Universitetet i Agder, Åsta Louise Einstabland, vektlegger også at målet med erfaringskonferansen er å samle sammen ny og aktuell forskning, og å vise gode eksempler og forskningspolitikk.

– Vi har funnet frem til praktiske eksempler som kan legges frem på konferansen, forteller hun.

Arrangørene lar fokuset være på de mest kjønnsdelte utdanningene, realfagene for kvinner og helse- og omsorgsfagene for menn.

– På slutten av begge dagene, etter innleggene, ønsker vi å ha en kafédialog, sier Einstabland. Her tenker vi oss at deltakerne ikke bare kan lære noe av innlederne, men også av hverandres erfaringer.

Hvorfor velge utradisjonelt?

Einstabland mener det er flere grunner til at høstens konferanse er viktig. For det første kan ungdommene selv få flere valgmuligheter hvis veiledere og andre rundt ungdommene tenker bredere.

Seniorrådgiver ved Universitetet i Agder, Åsta Louise Einstabland. (Foto: Universitetet i Agder)

– Mange ungdommer er på leting etter sin identitet, og da velger man ofte tradisjonelt, sier Einstabland.

Men minst like viktig, ifølge Einstabland, er det at man øker bevisstheten hos dem som har ansvar for rekruttering til ulike studier.

– Hvordan blir studiet fremstilt og hvordan markedsfører man utdanningen? Appellerer tekst og bilde like mye til kvinner og menn? Dette må institusjonene spørre seg om.

Einstabland vektlegger at kjønnsblandede miljøer kan være med å utvikle kjønnsdelte fag og yrker videre. I tillegg kan det ha mye å si både for karriere og lønn, spesielt for kvinner, at de får et bredere spekter med studier å velge mellom.

– Ungdommene vet ofte ikke hvor spennende en bestemt utdanning kan være, eller hva man kan gjøre med utdanningen. Gjør studiene kjent, sier hun henvendt til utdanningssektoren.

Etter konferansen

Konferansen i høst er åpen for alle. Arrangørene mener temaet er spesielt aktuelt for folk som jobber med karriereveiledning eller har ansvar for rekruttering, blant annet studieveiledere og studiedirektører på universitetene, høgskolene og forskningsinstituttene, men også for utdanningsavdelingen i fylkeskommunene. Kif-komiteen ønsker også å hente frem og samle de gode eksemplene i etterkant av konferansen.

– Dersom konferansen bidrar til erfaringsutveksling, kan vi samle gode tips og tiltak i et hefte som deltakerne kan benytte videre i rekrutteringsarbeidet til høyere utdanning, sier Rustad.

Initiativet til konferansen kommer fra Kif-komiteen, som i fjor fikk endret sitt navn fra Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning til Komité for kjønnsbalanse i forskning.

– Kjønnsbalanse er et nytt fokus, og selv om hovedmandatet fortsatt er forskning, ser komiteen også på rekruttering, sier seniorrådgiver Linda Rustad i komiteen.

Fremtidsdrømmer? Erfaringskonferanse om kvinner og menns utradisjonelle studievalg

Komité for kjønnsbalanse i forskning, Senter for likestilling og Universitetet i Agder arrangerer konferansen Fremtidsdrømmer i Kristiansand 15. og 16. september 2011.

Påmeldingsfrist er 10. september.

Fra programmet:

Dag 1

  • Italienske menn vil bli sykepleiere, Kari N. Solbrække, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo
  • Helsesektoren har hatt englevakt, Runar Bakken, dosent ved Høgskolen i Telemark

Dag 2

  • Jeg velger meg realfag! – Hvem er jentene som gjør det?, Marianne Løken, stipendiat ved Naturfagssenteret, Universitetet i Oslo
  • Rollemodeller – inspirasjonskilde for ungdom og utdanningsvalg, Lovise K. Landsem, rådgiver/utreder ved RENATEsenteret og Anna Blechingerg, stipendiat og ALFA-rollemodell

Se også