Kif får fire nye år

– Vi vil fortsette med Kif-komiteen i fire år til. Det fastslår forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV).

20. september 2009

– Jeg mener at Kif-komiteen har gjort en god jobb. Derfor ønsker jeg dem med videre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland til Ressursbanken.

Dermed kan komiteleder Gerd Bjørhovde, og de andre medlemmene i komité for integreringstiltak - kvinner i forskning (Kif-komiteen) se fram til nye år i spissen for likestillingsarbeidet i Forsknings-Norge.

Viktig medspiller

Det har lenge vært usikkert om komiteen fikk fortsette. Mandatet til den sittende komiteen løper ut i april, men etter sterke anbefalinger fra en rekke institusjoner har Aasland nå bestemt seg for at hun vil ha den med videre.

– Kif-komiteen har vært en viktig medspiller for oss, forteller Aasland. Hun legger spesielt vekt på at komiteen har drevet fram økt bevissthet om likestilling i universitets- og høgskolesektoren.

Vil vi nå få en permanent komité?

Den nye Kif-komiteen vil ikke få noen tidsbegrensning. Dersom jeg får fortsette som forskningsminister vil jeg gjerne beholde dem hele perioden, sier Aasland.

Hva med utvalgets mandat? Vil det bli endringer her?

– Foreløpig vil vi at de skal holde fram med det mandatet de har. Men vi tar gjerne en runde med komiteen for å forhøre oss om hva de ønsker, så får vi komme tilbake til dem med eventuelle endringer, sier Aasland.

Vil møte Kif

Heller ikke utvalgets sammensetning ser ut til å bli endret dersom Aasland får fortsette i Kunnskapsdepartementet:

– Vi vil ta en dialog med dem om dette også. Nå puster vi litt ut etter en hektisk valgkampinnspurt, og så regner jeg med at vi tar et møte med Kif-komiteen i løpet av høsten, sier hun.

Om Aasland selv får fortsette som forsknings – og høyere utdanningsminister er imidlertid uklart. Flere medier rapporterer at statsminister Jens Stoltenberg forbereder endringer i den rød-grønne regjeringen, men ifølge Aasland er ingenting bestemt:

– Denne prosessen er knapt begynt, sier Aasland.

Men jeg regner med at du kan tenke deg å fortsette som minister?

– Det er klart jeg kan tenke meg å fortsette med det arbeidet jeg har påbegynt. Dessuten liker jeg ordningen med en egen statsråd for forskning og høyere utdanning, sier Aasland.

Lover 10 millioner

Sammen med løftet om at Kif-komiteen skal fortsette avslører Aasland nå at det vil bli bevilget 10 millioner kroner i støtte til universitet og høgskoler som ansetter kvinnelige professorer og førsteamanuenser.

Tiltaket er i første omgang et prøveprosjekt innenfor matte, natur- og teknologifag (MNT-fagene) og kan medføre en støtte på opp til 300.000 kroner per ansettelse. Tiltaket kommer etter at ESA stanset forsøket på å øremerke stillinger for kvinnelige ansatte, med begrunnelse i at det stred mot konkurransereglene i EØS-avtalen. ESA er et internasjonalt rettslig organ som overvåker Norges tilknytning til EØS.

– Det som er viktig nå er å vise at dette er en premiering av institusjonenes innsats, og ikke subsidiering av lønn, understreker Aasland. Hun ønsker ikke å havne i klammeri med ESA en gang til.

Kif-leder Gerd Bjørhovde er naturlig nok fornøyd med tiltaket, men legger ikke skjul på at hun forventer mer:

– Dette tiltaket ble foreslått allerede av den første Kif-komiteen tilbake i 2007, opplyser Bjørhovde.

– Derfor håper jeg dette er en liten lekkasje fra en større plan, sier hun og etterlyser tiltak innenfor flere sektorer enn NMT.

Gerd Bjørhovde, leder i Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning.

Ønsker stipend

– Det er ikke bare NMT-fagene som sliter med å få opp kvinneandelen. Også innenfor samfunnsfag og humaniora er det svært få kvinner i toppstillinger, sier Bjørhovde.

– Det er merkelig at deler av historiefaget, samfunnsfag og filosofi, slike fag som har god rekruttering fra begge kjønn, er så skjevt fordelt på toppnivå. Jeg er jo selv humanist, og innenfor humaniora har det vært ganske magre kår, sier Bjørhovde. Hun er professor i kultur og litteratur ved Universitetet i Tromsø.

Nå håper professoren at forskningsministeren bevilger penger til såkalte kvalifiseringsstipend. Dette er stipend som skal gjøre flere kvinner rustet til toppstillinger.

– Også i helsefag, sykepleie og slike fag som tradisjonelt rekrutterer mange kvinner er det veldig få toppstillingskompetente. Her må vi inn med kvalifiseringsstipend, sier Bjørhovde.

– En kan lyse ut stipend som eksempelvis varer i ett år. Tidligere har vi hatt professorstipend som har vart over tre år, sier Bjørhovde. Hun uttrykker utålmodighet:

– Det er jo over ett og ett halvt år siden vi foreslo dette. Jeg forstår bare ikke hvorfor det skal ta så lang tid.

Forskningsminister Aasland er enig i at ting har tatt tid, men sier hun nå er interessert i å diskutere kvalifiseringsstipend med komiteen:

– Dette er en spennende vei å gå, og noe vi gjerne diskuterer med komiteen avhengig av hva vi klarer å prioritere, sier Aasland.

Kif-Komiteen er den andre i sitt slag, som første gang ble opprettet i 2004. Komiteens formål er å finne effektive tiltak for integrering av likestillingsarbeidet i universitets- og høgskole- og forskningsinstituttsektoren.

Innspill fra Kif-komiteen

Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning har sendt et brev til Kunnskapsdepartementet der de begrunner hvorfor Kunnskapsdepartementet bør videreføre komiteen, og hvilke framtidige oppgaver de ser for seg.