Kickoff for BALANSE

− BALANSE-programmet skal først og fremst bidra til å fremme kvalitet. Vi må ha mest mulig vett inn i forskningsmiljøene, framhevet divisjonsdirektør Jesper Simonsen da han åpnet programmets kickoff-seminar. 

De første BALANSE-miljøene presenterte prosjektene sine på seminaret den 4. februar. (Illustrasjonsfoto: colourbox.com)

− Forskningsrådet er ambisiøse for kjønnsbalanse i forskningen, sier Jesper Simonsen.

 

− Målet er at 40 prosent av prosjektlederne skal være kvinner. Spesielt innenfor excellence-satsingene, næringslivsforskning og blant mottakerne av EU-midler er kvinneandelen svært lav − helt ned mot 10 prosent, sier han.

 

− BALANSE skal være en spydspiss for å endre det nasjonale landskapet. Institusjonene har det grunnleggende ansvaret og sitter med verktøyene. Forskningsrådet kan ha et program som viser vei, men ansvaret ligger hos institusjonene, understreker Simonsen.

Jesper Simonsen. (Foto: Forskningsrådet)

Utlysning til høsten

BALANSE har som mål å ha prosjekter rettet mot hele forskningssystemet. 

 

− Intensjonen er å fremme forskningsmiljøenes arbeid for kjønnsbalanse i forskning, sier programstyreleder Knut Liestøl.

 

Programstyrelederen er opptatt av at Norge skal bli et foregangsland på dette feltet, noe vi ikke er i dag.

 

Han opplyser at neste utlysning er planlagt til høsten, med en ramme på cirka 40 millioner kroner. Mer informasjon vil komme om denne utlysningen.

13 ledere – 13 menn

I 2002 ble de første 13 sentrene for fremragende forskning lansert. Stor interesse var knyttet til lanseringen, og fram på scenen steg 13 nye senterledere – alle menn. 

 

Lingvistprofessor Curt Rice var en av dem, og han husker det som en pinlig opplevelse. 

 

− Det gjorde ikke situasjonen bedre at det var mange barn til stede på grunn av et sammenfallende Nysgjerrigper-arrangement. Det føltes som vi var veldig dårlige rollemodeller som ga barna et avleggs bilde av akademia, sier Rice. 

 

Han sier at alle våre opplevelser bidrar til å forme oss og gi oss ubevisste fordommer. Dette er fordommer som vi ikke selv er klar over at vi har, men som eksisterer som «blindpunkter» i vår bevissthet.

«Blindpunkt» hindrer kvinner

Curt Rice. (Foto: privat)

Rice er opptatt av at disse «blindpunktene» også har stor betydning for hvordan kvinner og menn gjør karriere i akademia.

 

 

− Det handler ikke kun om å endre systemer og strukturer, men like mye om å endre vår kunnskap og tenkemåte, sier Curt Rice.

 

 

− Få ønsker bevisst å diskriminere på grunn av kjønn, men likevel viser gjentatte studer at det foregår en klar forskjellsbehandling av menn og kvinner i akademia. For eksempel viser en svensk undersøkelse at kvinner må ha 2,5 ganger flere publikasjoner enn menn for å bli professor. 

 

 

Rice understreker betydningen av at vi erkjenner disse realitetene, og jobber bevisst for å endre forholdene.

 

− Det handler ikke kun om å endre systemer og strukturer, men like mye om å endre vår kunnskap og tenkemåte, framhever Rice.

 

 

 

 

Fakta

BALANSE er Forskningsrådets satsing på kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse, og ligger under Divisjon for samfunn og helse.

BALANSE arrangerte et kickoff-seminar 4. februar. Rundt 50 deltakere kom, og de første BALANSE-miljøene presenterte sine prosjekter.

Se også