Inspirerte i Spania

Likestilling har stått høyt på dagsorden i Spania de siste årene. Men i forskningssektoren har det skjedd lite. På konferansen Women’s Worlds lot spanske forskere seg inspirere av Norge.

15. juli 2008

– Arbeidet som gjøres i Norge i forhold til likestilling i forskning er svært interessant for oss i Spania.

Maria Josefa Yuzel er fysiker og professor i optikk ved universitetet i Barcelona.

Det mener Maria Josefa Yzuel, fysiker og professor i optikk ved universitetet i Barcelona. Yuzel er svært anerkjent for sin forskning i Spania og har jobbet med likestilling i forskning i en årrekke. Denne måneden var hun en av foredragsholderne på konferansen Women’s Worlds i Spania.

Yuzel synes både Kunnskapsdepartementets etablering av Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning og utlysningen av likestillingsprisen (se lenke) er interessant i et spansk perspektiv.

– Jeg har tro på positive tiltak. Det lure med likestillingsprisen er at den belønner institusjonene, og at det fører til at de konkurrerer på likestilling seg imellom, mente Yzuel.

Press

Det har skjedd mye på likestillingsfronten i Spania de siste årene. Landet fikk ny likestillingslov i mars 2007, som blant annet slår fast at andelen kvinner i styrer og komiteer ikke skal være mindre enn 40 prosent.  

I april 2007 trådte også nye bestemmelser i universitetsloven i kraft . Disse vektlegger blant annet at det skal være kjønnsbalanse i styrende organer i forskningssektoren, at man skal jobbe for kjønnsblandede forskningsgrupper og at det skal opprettes egne enheter for å fremme likestilling ved universitetene.

Likevel ser ikke Yzuel bare lyst på framtiden.

– Jeg er litt pessimistisk nå, det hjelper ikke bare at vi har fått en lov. I dag er arbeidet med likestilling i forskning i stor grad basert på frivillig innsats. Det må finnes en enhet i departementet som jobber med dette, og det må legges et press på institusjonene så de prioriterer arbeidet, mener hun.

Benytt sjansen

Konferansen Women’s Worlds i Madrid samlet over 2500 deltakere i en uke, og ble blant annet besøkt av Spanias nye likestillingsminister Bibiana Aido og representanter fra departementet for forskning og innovasjon.

– Jeg synes dere bør bruke anledningen dere har nå med oppmerksomheten rundt konferansen til å legge et press på myndighetene, sa leder i Kif-komiteen Gerd Bjørhovde til de spanske arrangørene.

Gerd Bjørhovde og Maria Josefa Yzuel møttes på Women’s Worlds i Madrid i juli.

Bjørhovde som selv var blant hovedarrangørene av Women’s Worlds i Tromsø mener disse konferansene fører til økt interesse rundt kvinne- og likestillingsspørsmål, og at de kan åpne nye muligheter.

– Vær ambisiøse, ikke bare still ett krav – still tre, var hennes budskap.

 Professor i fysikk Eloìsa Lòpez Pèrez ved universitetet i Madrid som ledet seminarrekken rundt temaet vitenskap og teknologi på konferansen fortalte at arrangørene vil samle seg etter konferansen for å skrive konklusjoner fra de ulike temaene.

– Her vil det være aktuelt å følge opp de norske forslagene, fortalte hun, og fikk følge av Maria Josefa Yzuel.

– Kanskje er dette tidspunktet for å stille krav til myndighetene.

Fornøyd

Det var på et rundebord om integrering av kjønn og likestilling i forskning i regi av den norske kif-komiteen at Bjørhovde presenterte arbeidet som nå gjøres på dette området i Norge. På rundebordet deltok kvinnelige forskere og likestillingsarbeidere fra en rekke land, og interessen for de norske tiltakene var stor.

Gerd Bjørhovde leder Kif-komiteen.

Bjørhovde er svært fornøyd med interessen for det norske arbeidet.

– Vi har i vårt mandat at vi skal jobbe internasjonalt, og det tar vi alvorlig, sier hun.

Hun forteller at komiteen møter stor interesse for sitt arbeid utenfor Norges grenser, og at mange følger arbeidet som gjøres nå og hvilke resultater som vil komme ut av det.

– Det er inspirerende for oss at dette vekker interesse. Men vi er også opptatt av å formidle at vi ikke nødvendigvis gjør alt på den rette måten i Norge, vi jobber i svært forskjellige situasjoner i de ulike landene, og vi trenger å diskutere med hverandre. At vi etablerer internasjonale kontakter styrker også oss i vårt arbeid.

Hun mener det kan være interessant å fortsette kontakten med de spanske kollegene framover, og sier komiteen vil stille opp som en dialogpartner for dem i den grad det er interesse for det.

Women's Worlds

Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning arrangerte rundebord om integrering av kjønn og likestilling i forskning på konferansen Women’s Worlds i Madrid. Denne konferansen samlet over 2500 deltakere, og varte fra 3. til 9. juli.

Leder i Kif-komiteen Gerd Bjørhovde presenterte arbeidet til den norske komiteen sammen med komitémedlem Eva Skærbæk, seniorrådgiver for komiteen Linda Rustad og likestillingsrådgiver ved NTNU Svandis Benediktsdottir.

Se også

Maria Josefa Yzuel

Maria Josefa Yzuel er fysiker og professor i optikk ved University Autónoma, Barcelona. Hun er medlem i Optical Society of America (OSA) og påtroppende president i SPIE (The International Society of Optical Engineerings).

Hun har også vært vise-president og president i Optical Society of Spain (SEDO), generalsekretær i European Optical Society (EOS), vise-president i International Comission for Optics (ICO). Hun er medlem i Spanish Royal Society of Physics og Royal Academy of Sciences and Arts of Barcelona.

Prisen skal vise fram gode resultater for likestilling mellom kjønnene i akademia og inspirere andre, ifølge EU-kommisjonen. Den kommer i tre kategorier: inkluderende, nykommer og varig.
30. september 2022
Dersom man endrer forventningen om at de ansatte skal jobbe til alle døgnets tider, kan det få flere kvinner til teknologi, mener Gilda Seddighi.
29. september 2022
Alle er opptatt av å få flere kvinner inn på mannsdominerte studier. Men de glemmer at noe må gjøres for å få kvinner til å trives på studiet, viser en fersk masteroppgave.
23. september 2022
Det er ikke nok å ønske seg likestilling, mener forskerne bak en ny studie. Helen Peterson og Birgitta Jordansson synes at lærestedene har vært for forsiktige med å stille krav til kunnskap om likestilling.
13. september 2022
Hele 14 prosent av de spurte i en undersøkelse ved Universitetet i Oslo oppgir å ha blitt diskriminert.
31. august 2022
Etterpå kan kvinner gå ut i yrke som har høgare status og løn enn typiske kvinneyrke. For gutar og helsefag er det nærmast omvendt. Det meiner Elin Glad, prosjektleiar for «Gutter og helsefag».
29. august 2022