Administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén, vil fortsette med BALANSE-prosjektet. (Foto: Anita Haslie)

Gir ikke opp BALANSE-planene

BALANSE-satsingen vil komme i gang, tross manglende bevilgning på årets statsbudsjett. Det lover Forskningsrådets direktør, Arvid Hallén.

08. desember 2011

– Vi skal få i gang noen BALANSE-aktiviteter i en lavbudsjettvariant i 2012, og sikre en vekst i 2013 gjennom omprioriteringer innenfor gjeldende budsjettrammer. Seinere er jeg nokså sikker på at vi kan få en god dialog med departementet slik at vi får til den store satsingen vi hadde planlagt.

Det sa Forskningsrådets direktør Arvid Hallén da han forrige uke deltok i en paneldebatt i regi av Kif-komiteen og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i anledning Vitenskapsåret. Hallén trakk fram BALANSE som et viktig tiltak for å løse det han karakterisererte som ”et stort problem og et erkjent problem”; kjønnsubalanse i akademia.

Tre deler

Det ble sådd tvil om BALANSE-satsingens framtid da prosjektet ikke fikk øremerkede midler på årets statsbudsjett, til tross for at Forskningsrådet hadde det i sitt budsjettforslag. Hallén understreket at Forskningsrådet på ingen måte har gitt opp planene.

– Vi har fremdeles tenkt å gjennomføre alle delene av satsingen, forsikret direktøren.

BALANSE er ifølge Hallén inspirert av det svenske Vinnovas VINNMER-program, og består av tre komponenter; en stipendkomponent, en samspillskomponent og en kunnskapsgrunnslagkomponent. Mens det siste handler om å drive fram mer forskning på mekanismene bak akademiske karrierer, tar samspillskomponenten i første rekke for seg ledelse for likestilling.

– Det er liten tvil om at ledelse har stor betydning for rekruttering til akademia, ikke bare av kvinner, men også generelt. Vi har et dobbelt problem, som dreier seg både om at vi ikke alltid sikrer at vi rekrutterer de beste og heller ikke rekrutterer nok kvinner. Jeg tror økt støtte til karriereutvikling og styrket ledelse i akademiske institusjoner kan bidra til å løse begge disse problemene, sa Hallén.


Saken ble først publisert hos Forskningsrådet.

BALANSE-prosjektet

Forskningsrådets satsing Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) lanserte egne nettsider i mars 2011.

Se også