– Vi vil prioritere nyskapende prosjekter, sier programstyreleder Knut Liestøl. (Foto: Ragnhild Fjellro)

Første utlysning for BALANSE

BALANSE-programmet har som mål å bidra til økt rekruttering av kvinner til toppstillinger og forskningsledelse.

11. mars 2013

– BALANSE legger opp til at forskningsinstitusjoner og forskningstungt næringsliv kan søke om tiltaksstøtte, sier professor Knut Liestøl, leder for BALANSEs programstyre.

Nå er det lagt ut en planlagt utlysning for BALANSE. Fullstendig utlysning vil være aktiv 17. april.

– Vi vil legge vekt på at miljøene som får støtte har et klart bilde av sine egne utfordringer knyttet til kjønnsbalanse. Vi vil prioritere nyskapende prosjekter, utdyper Liestøl.

Det forventes at prosjektene har en plan for kunnskapsutvikling og læring. Dette er viktig fordi prosjektenes resultater må kunne kommuniseres til andre.

15 millioner til nye prosjekter

I 2010 tok Forskningsrådet initiativ til en større satsing med mål om å bidra til økt rekruttering av kvinner til toppstillinger og forskningsledelse. Kunnskapsdepartementet finansierer BALANSE-programmet fra i år. Denne første utlysningen har en ramme på inntil 15 millioner kroner.

– I denne runden ønsker vi prosjekter som kan gi oss et tilfang av nye virkemidler, forklarer Liestøl.

Godt forankrede prosjekter

Liestøl fremhever at det er viktig at prosjektene er godt forankret i ledelsen. Erfaring viser at der man har klart å gjøre noe med kjønnsforskjellene, har ledelsen vært sterkt engasjert.

– BALANSE ønsker å få mer kunnskap om hvilke tiltak som fungerer. Vi oppfordrer alle fagmiljøer til å søke, sier han.

– Nå er det like mange kvinner og menn som tar doktorgrad. Men desto høyere opp vi kommer  i stillingsskalaen, desto flere menn blir det.

– Det er fremdeles slik at en mannlig stipendiat med større sannsynlighet får en karriere som forsker enn en kvinnelig stipendiat. BALANSE skal bidra til å endre på dette. Det trengs også mer forskning på hvorfor situasjonen er slik, for dette kan vi ikke få svar på gjennom studier av statistikk alene, understreker Liestøl.


Saken ble først publisert hos Forskningsrådet.

BALANSE

Fra 2013 er Forskningsrådets satsing Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) et program. Programmet ligger under Divisjon for samfunn og helse og består av et programstyre og en programadministrasjon.

Professor Knut Liestøl er programstyreleder.

Se også

Prisen skal vise fram gode resultater for likestilling mellom kjønnene i akademia og inspirere andre, ifølge EU-kommisjonen. Den kommer i tre kategorier: inkluderende, nykommer og varig.
30. september 2022
Dersom man endrer forventningen om at de ansatte skal jobbe til alle døgnets tider, kan det få flere kvinner til teknologi, mener Gilda Seddighi.
29. september 2022
Alle er opptatt av å få flere kvinner inn på mannsdominerte studier. Men de glemmer at noe må gjøres for å få kvinner til å trives på studiet, viser en fersk masteroppgave.
23. september 2022
Det er ikke nok å ønske seg likestilling, mener forskerne bak en ny studie. Helen Peterson og Birgitta Jordansson synes at lærestedene har vært for forsiktige med å stille krav til kunnskap om likestilling.
13. september 2022
Hele 14 prosent av de spurte i en undersøkelse ved Universitetet i Oslo oppgir å ha blitt diskriminert.
31. august 2022
Etterpå kan kvinner gå ut i yrke som har høgare status og løn enn typiske kvinneyrke. For gutar og helsefag er det nærmast omvendt. Det meiner Elin Glad, prosjektleiar for «Gutter og helsefag».
29. august 2022