EU med ny innovasjonspris

EU-kommisjonen har lansert European Union Women Innovators prize for å motivere kvinnelige innovatører. – Slik synliggjøring er svært positivt, mener Elisabet Ljunggren, seniorforsker ved Nordlandsforskning.

24. august 2011
Kvinnelige innovatører, også norske, kan søke EUs nye innovasjonspris. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

For første gang har EU-kommisjonen introdusert en pris for kvinnelige innovatører. Selv om kvinner spiller en stadig større rolle i europeisk forskning, er det et vakuum i utviklingen av innovative bedrifter. Med prisen ønsker EU derfor både å framheve hvorfor innovasjon er viktig, og hvorfor et økende antall kvinnelige entreprenører er nødvendige i både forskning og industri.

Ljunggren, seniorforsker i gruppa for entreprenørskap, innovasjon og regional utvikling ved Nordlandsforskning, synes det er viktig å synliggjøre både entreprenørskap og innovasjon blant kvinner.

– Etter å ha sett på kriteriene, er jeg likevel usikker på hvor mange norske kvinnelige forskere, innovatører og entreprenører prisen vil treffe, sier Ljunggren, som også er medlem i den regjeringsoppnevnte Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen).

– Men til dere i målgruppa vil jeg si; meld dere på i konkurransen, søk!

Elisabet Ljunggren. (Foto: Nordlandsforskning)

Kriterier

For å kunne søke på prisen må kandidatene blant annet være bosatt i et EU-land, eller i et land – som Norge - assosiert gjennom EUs rammeprogram for forskning. Søkeren må være grunnlegger eller medgrunnlegger av en aktiv bedrift, registrert før 1. januar 2009, samt aktiv i forskning og innovasjon.

Gründeren må også delta i et EU-program, enten i rammeprogrammet for forskning og teknologisk utvikling (R&D FP) eller rammeprogrammet for konkurranseevne og innovasjon (CIP). 

EUs innovasjonsenhet opplyser at søknadene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

  • Produktets originalitet
  • Økonomisk relevans for Europa
  • Sosial relevans for Europa
  • Høy vitenskapelig kvalitet på produktet eller tjenesten

Det vil bli utdelt tre priser, første, andre og tredje, på henholdsvis 100 000 euro,    50 000 euro og 25 000 euro. Vinnerne blir annonsert på Innovation Convention i Brussel 5. desember.

En nordisk innovasjonspris?

Etter Ljunggrens oppfatning er det viktig at prisen gjøres kjent for innovasjons- og gründermiljøene i Norge, slik at de som tilfredsstiller kriteriene, faktisk søker innovasjonsprisen. Dessverre er det nok få i Norge som oppfyller alle vilkårene, og - med tanke på at det er enda færre kvinner enn menn som etablerer bedrift i Norge - enda færre norske kvinnelige kandidater som når opp til kravene.

– Men det er veldig fint om de som er kvalifisert melder seg på, sier hun.

– Og hva med en nordisk innovasjonspris for kvinner, foreslår Ljunggren. – En pris som i større grad enn denne er tilpasset de bransjene som kvinner starter bedrifter i i Norden?

European Union Women Innovators prize

Søknadsfristen er satt til 20. september og prisutdelingen vil være 5. desember 2011.

Se lenkene under for mer informasjon om innovasjonsprisen og søkerveiledning med kriterier.

Se også