EU-forskning vil ha råd om likestilling

Europakommisjonen inviterer forskere til å delta i rådgivende grupper i det nye forskningsprogrammet Horisont 2020.

EU-flagg med silhuetter av folk

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Horisont 2020 er EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon. I følge utlysningen skal et bredt spekter av relevante fagfelt være representert i hver av de rådgivende gruppene, som etter planen skal bestå av 20-30 personer. Gruppenes oppgaver vil være å veilede EU-kommisjonen i arbeidet med å utvikle forskningsprogrammene i Horisont 2020 og med å formulere programmenes utlysningstekster.

Kjønnslikestilling er et overordnet kjernepunkt i Horisont 2020, og ekspertise på kjønn og likestilling vil være representert i alle de rådgivende gruppene. For at kjønns- og likestillingsaspektet skal bli inkludert i forskningsprogrammene er det av stor betydning at ekspertise innen feltet er representert i de rådgivende gruppene. Eksperter innen kjønnsforskning og eksperter på kjønn kombinert med andre disipliner oppfordres derfor spesielt til å søke. Det uttrykkes også et særlig ønske om kvinnelige søkere.

Medlemmene av gruppene kan være med i forskningsprosjekter som søker finansiering fra Horisont 2020, men de kan ikke sitte i komiteer som evaluerer forskningsprosjekter som har søkt støtte. Dersom man blir valgt ut som medlem i en av de rådgivende gruppene, vil mandatet være for en periode på to år med mulighet for forlengelse i én periode. Hver gruppe skal møtes minst to ganger i året. Medlemmene av gruppene får dekket reise og opphold i forbindelse med møtene, men mottar ellers ikke noe honorar for arbeidet.

Frist for å melde sin interesse for å sitte i første periode er 6. mars kl. 17.00.

Denne saken er også publisert hos KILDEN.

Rådgivende grupper

EUs forskningsprogram Horisont 2020 søker forskere til rådgivende grupper.

Se også