Endelig etablert

- En drøm er blitt virkelighet, kvinnelige forskere har fått en egen stemme i Brüssel. Slik oppsummerer visepresident Brigitte Mühlenbruch den første generalforsamlingen i European Platform of Women Scientists.
02. mai 2007
Fra generalforsamling i European Platform of Women Scientists. Foto: EPWS
27. og 28. april avholdt European Platform of Women Scientists (EPWS) sin aller første generalforsamling i EUs politiske hovedstad, Brüssel. Organisasjonen som skal samle nettverk av kvinnelige forskere, samt nettverk som har som mål å fremme kvinner i forskning, teller nå 107 medlemsnettverk.

Ifølge EPWS representerer disse nettverkene i alt 8000 forskere fra tretti ulike europeiske land. Nettverkene er knyttet til en rekke ulike fagområder som humaniora, sosiologi, fysikk, kjemi og økonomi.

Solid start

- Dette er en solid basis for en levende organisasjon. Sammen skal vi kunne påvirke europeisk forskning og forskningspolitikk, sa Adelheid Ehmke, president i EPWS til generalforsamlingen, ifølge en pressemelding sendt ut etter møtet.

Ehmke fortalte videre at den nye organisasjonen har som mål å bedre rammebetingelsene for kvinner i forskning, samt å styrke deres deltakelse i europeiske forskningsprogram.

- Vår visjon er full integrasjon av kvinnelige forskere på alle nivå i forskningssystemet. Kvinner er ikke problemet – de er en del av løsningen!, understreket hun.

En drøm

EPWS, som er etablert med støtte fra EU-kommisjonen, har fungert i om lag ett år i forkant av generalforsamlingen. I denne perioden har sekretariatet under et midlertidig styre, arbeidet for å komme i kontakt med potensielle medlemmer og legge grunnlaget for organisasjonen. Men først med møtet 27. og 28. april er den skikkelig etablert.

- En drøm er blitt virkelig, kvinnelige forskere har fått en egen stemme i Brüssel, sa Brigitte Mühlenbruch, vise-president i EPWS.

Hun la til at den aktive involveringen av nettverkene i organisasjonen er et viktig skritt videre for EPWS, et skritt som ledelsen i organisasjonen har drømt om lenge.

Søk om medlemsskap

Men jakten på flere medlemmer er likevel ikke avsluttet.

- Plattformens arbeid med å verve medlemmer vil fortsette, sier generalsekretær Maren Jochimsen.

I følge henne er EPWS bare i startfasen i utviklingen mot å bli en sterk, demokratisk og inkluderende medlemsbasert organisasjon.

Hun oppfordret alle nettverk av kvinnelige forskere, samt alle organisasjoner eller personer som arbeider for å fremme kvinner i forskning, eller kjønnsperspektiv i forskning, til å søke om medlemskap i organisasjonen.

Norsk deltakelse

Det er kun nettverk som fungerer som medlemsorganisasjoner som kan bli fullverdige medlemmer i EPWS, men enkeltmedlemmer og andre organisasjoner kan bli støttemedlemmer.

Blant medlemmer og støttemedlemmer med deltakelse fra Norge finner vi Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning, Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge, Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning, Nordisk nettverk for kvinner i fysikk og Europeisk nettverk for kvinner og arkeologi med kjønnsperspektiv (Gender Archaeology).
 

Styret i EPWS

Alle medlemmene i det sittende styret i EPWS ble ble enstemmig valgt til å fortsette sitt arbeid. I tillegg vedtok generalforsamlingen å utvide den geografiske representasjonen i styret med representanter fra Øst-Europa (Litauen) og Sør-Europa (Portugal). Fra Norden sitter Liisa Husu, doktor i sosiologi ved Universitetet i Helsinki.

Se også