Bevilger penger til nettverk

Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning har bevilget 225 000 kroner til nettverksbygging i universitets- og høgskolesektoren.

Linda Rustad, seniorrådgiver for Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning.

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning har bevilget 225 000 kroner til nettverksbygging i universitets- og høgskolesektoren. Pengene skal fordeles over tre år, slik at nettverket har 75 000 kroner til rådighet hvert år.

- Tanken er å legge forholdene til rette for et samarbeid rundt likestilling mellom institusjonene. Et nettverk kan være viktig både for å utveksle ideer, øke kompetansen på likestilling og drive fram aktuelle diskusjoner, sier Linda Rustad som er seniorrådgiver for komiteen.

Ensomt arbeid

Rustad har reist rundt til en rekke høgskoler og universitet i løpet av det halvåret hun har jobbet for komiteen. Hennes erfaring er at det å jobbe med likestilling ofte er en ensom affære. Derfor tror hun det er en god idé å sette folk i kontakt med hverandre på tvers av institusjonene.

Men akkurat hvordan et eventuelt likestillingsnettverk skal organiseres vil hun ikke svare på.

Mange muligheter

- Komiteen har ikke laget noen ferdig modell for hvordan et nettverk skal være. Men dette kan gjøres på mange måter. Jeg har snakket med folk som ønsker seg tettere regionale nettverk, med en nasjonal ramme rundt. Det er også mulig å tenke seg at man bruker Ressursbanken for likestilling i akademia mer aktivt og bygger diskusjonslister her. Et slikt nettverk må formes av deltakerne.

- Jeg tror det viktige nå er at folk som jobber med likestilling i akademia tenker igjennom hvilke behov de har, og hva de kunne tenke seg å få ut av et slikt nettverk, sier Rustad.

Til diskusjon

Hun varsler at komiteen vil ta diskusjonen om et mulig likestillingsnettverk i UoH-sektoren opp på nettverksmøte om likestilling i akademia mandag 29. mai.

- Det blir spennende å høre hva deltakerne tenker om dette. Nå skal det i alle fall ikke være mangel på ressurser som setter en stopper for samarbeidet på tvers, avslutter hun.