Bare ring!

Er du arbeidsgiver innen teknikk eller naturvitenskap og ønsker flere kvinnelige ansatte? Eller er du en kvinnelig forsker med realfagsbakgrunn og ønsker et yrke i sektoren? I England finnes det et nødnummer du kan ringe.
10. april 2007
- Der er gruppa som tar i mot telefoner fra arbeidsgivere og her sitter de som jobber med karriereutvikling for kvinnelige forskere, sier Claire Pickerden og peker inn i et kontorlandskap.

Fra kontoret til UK Resource Center for Women in Science, Engineering and Techology i Bradford. Foto: Roger LiveseyFra kontoret til UK Resource Center for Women in Science, Engineering and Techology i Bradford. Foto: Roger Livesey
Vi er ved UK Resource Center for Women in Science, Engineering and Techology (UKRC) i Bradford, et senter som jobber med å fremme kvinner i tekniske og naturvitenskapelige yrker i Storbritannia. Og her er det stor aktivitet.

- For tiden er vi 31 fulltidsansatte og 10 deltidsansatte. Så alle kan ikke komme på jobb på likt, da har vi ikke nok kontorplasser, smiler Pickerden, og legger til at senteret også har to søstersentre i Skottland og Wales, før hun gir oss en bunke brosjyrer om de ulike aktivitetene ved senteret.

Bredt mandat

Kvinner utgjør kun 24,1 prosent av de ansatte innen SET-yrker (Science, Engineering and Techology) i Storbritannia. Det ønsker britiske myndigheter å gjøre noe med. I 2004 opprettet derfor Handels- og industriministeriet ressurssenteret UKRC for styrke og koordinere arbeidet med å fremme kvinner i tekniske og naturvitenskapelige fag og yrker.

Ressursenteret har et bredt mandat, og et romslig budsjett. Det skal gjennomføre myndighetenes politikk på området, gi råd til departementet og samarbeide med andre kampanjer og initiativ som jobber på samme område. Med 27 finansierte partnere er det en omfattende katalog av prosjekt og tiltak senteret kan vise til.

Et helhetlig blikk

- Vi bruker en holistisk modell i vårt arbeid for å fremme kvinners deltakelse i tekniske og naturvitenskapelige fag og yrker, sier Pickerden, som er ansvarlig for kontakt med UKRCs partnere.

Hun forklarer dette med at senteret fokuserer på hele karriereløpet innen disse fagene.

- Vi har prosjekter som har som mål å få jenter interesserte i å studere realfag, og å gå inn i tekniske og naturvitenskapelige yrker. Men vi fokuserer også på hva som må til for at kvinnene skal ønske å bli i disse fagene, samt oppleve karriereprogresjon.

Ikke én løsning
Claire Pickerden er ansvarlig for kontakten med samarbeidspartnere ved UKRC. Foto: Marte Ericsson RysteClaire Pickerden er ansvarlig for kontakten med samarbeidspartnere ved UKRC. Foto: Marte Ericsson Ryste
- Det finnes ikke en løsning som kan øke kvinneandelen i SET-yrkene, vi må jobbe langsiktig på mange ulike måter, sier Pickerden, og viser til bunken vi har fått med brosjyrer og guider utarbeidet for å hjelpe arbeidsgivere, lærere og kvinnelige forskere.

Senteret har utarbeidet en rekke ”beste praksis-guider” om ansettelsesprosesser, mentorvirksomhet, likelønn, å kombinere arbeid og familieliv, forfremmelser med mer. De driver også en database over kvinnelige forskere, tilbyr mentorvirksomhet og igangsetter forskning.

I tillegg jobbes det aktivt ved senteret med prosjekter som skal fremme jenters interesse for tekniske og naturvitenskapelige fag.

Fokus på jenter
Gjennom kampanjen JIVE (Joining Policy, Joining Practice), støttet av blant annet European Social Funds, har senteret mulighet til å jobbe med pilotprosjekt i ulike regioner i England for å se hvordan samarbeid med skoler og næringsliv kan fungere for å fremme jenters interesse for tekniske og naturvitenskapelige fag.

- Vi har trening for lærere slik at de skal kunne gi god informasjon om yrkesvalg, og egne arrangement for jentene for å vekke deres interesse, forteller Helen Collier som arbeider med JIVE-kampanjen.

Arbeidet rettet mot jenter spenner over flere ting. På ”smaksdagene” (Taster Days) får jenter fra skoler i distrikter der JIVE-kampanjen er basert, besøke laboratorium, industri og kvinnelige forskere.

- Det handler om å gi dem nye bilder av fagene, og vise dem hva utdannelser innen teknikk og naturvitenskap kan brukes til. Mange tenker seg fremdeles at det å være ingeniør er å jobbe i skitten kjeledress med store maskiner, men slik er det jo ikke lenger. Det finnes mange flere spennende muligheter enn det jentene vet om, forklarer Yasmin Ali, en annen av kampanjemedarbeiderne.

Arbeidsuke

JIVE har også jobbet med å få jenter til å velge utradisjonelle yrker når de har sin arbeidsuke i det 10. skoleåret.

- Elevenes yrkesvalg er som regel svært kjønnsdelte når de skal ut i arbeidsuke. Sykepleier bruker å være det mest vanlig valget for jentene i denne alderen. Derfor har vi jobbet med noen skoler for å få jenter til å velge yrker i SET-sektoren. Vi har fulgt jentene inn i bedriftene, etablert gode rollemodeller der og sørget for at de ikke har endt opp som kaffekokere, de har skulle delta i arbeidet.

Collier og Jasmin forteller at dette er ment som pilotprosjekter, som kan vise andre hvordan de kan jobbe i forhold til problematikken. Prosjektene er enda ikke evaluert, så de vet ikke i hvilken grad jentene de har jobbet med velger mer utradisjonelle karriereveier enn andre jenter.

En gnist

- Vi gir dem en gnist, men interessen deres for disse fagene må selvfølgelig følges opp og holdes i live, sier Collier, som forteller at JIVE nå jobber i forhold til skolene for å få dem til å gjøre dette arbeidet selv.

- Det er lærerne som ser elevene hver dag, så det er de som har den største muligheten til å inspirere elevene. Dessuten er alle offentlige skoler i England lovpålagt å drive likestillingsarbeid, så dette skal være en del av deres arbeid.

Rachel Tobbell jobber med kampanjen Returners, som skal få kvinner til å vende tilbake til karrierer innen teknikk, kommunikasjon eller realfag. Foto: Marte Ericsson RysteRachel Tobbell jobber med kampanjen Returners, som skal få kvinner til å vende tilbake til karrierer innen teknikk, kommunikasjon eller realfag. Foto: Marte Ericsson Ryste
Bedriftskultur

Men senteret jobber ikke bare i forhold til jenter i skolen. De satser også på å jobbe sammen med arbeidsgivere for å gjøre bedriftene attraktive for kvinner, og de arbeider for å få kvinner med teknisk og naturvitenskaplig utdannelse til å gå inn i yrker i denne sektoren.

- Vi hjelper arbeidsgiverne med å se den lønnsomme siden av arbeidet for mangfold og likestilling i bedriften, forklarer Claire Wilson fra gruppa på senteret som arbeider med bedrifter.

- Mange arbeidsgiver blir interesserte når vi forklarer om vårt arbeid, for dette handler om å holde på medarbeiderne sine, og det er selvfølgelig lønnsomt.

UKRC har kontakt med nærmere 300 arbeidsgivere og tilbyr blant annet kulturanalyse til bedriftene, mentorvirksomhet og opplæring i beste praksis. De måler også hvem som er de gode arbeidsgiverne i forhold til mangfold, og gir hvert år en pris til en arbeidsgiver som gjør et særlig godt arbeid på området.

Vend tilbake

Det finnes 50.000 kvinner i Storbritannia med utdannelse innen tekniske og naturvitenskapelige fag som ikke jobber i yrker knyttet til utdannelsen sin.
Ressurssenteret i Bradford har en klar melding til disse kvinnene: Ønsker du å gå tilbake til en karriere innen teknikk, kommunikasjon eller realfag så skal vi hjelpe deg. Gjennom en egen kampanje under navnet ”Returners”, forsøker de å motivere kvinner til å vende tilbake til tidligere fag og karrierer.

- Vi har annonsert etter kvinner med bakgrunn i teknikk og realfag på offentlige bibliotek, i aviser og gjennom det åpne universitet i Storbritannia. De som kontakter oss får tilbud om et tiukers online-kurs som skal forberede dem til å gå inn i et yrke, forteller Rachel Tobbell, som arbeider med kampanjen ved UKRC.

Positive

Gjennom kurset får kvinnene hjelp til å fokusere på yrker i denne sektoren igjen, til å lage karriereplan og sette opp CV. I tillegg får de tilbud om kortere jobbopphold i bedrifter. Tobbell og hennes kolleger hjelper kvinnene med å forhandle fram lønn og arbeidsvilkår, og å finne seg til rette i ny jobb.

- Vi har sett at næringslivet er veldig positive til dette arbeidet. For det koster mye å rekruttere nye ansatte, mens disse kvinnene kommer direkte inn i bedriftene uten store omkostninger, forklarer Tobbell, som forteller at målet er å få 1000 kvinner til å vende tilbake.

Bare ring!

UKRC var opprinnelig satt opp med finansiering i perioden 2004 til 2008, og er i disse dager i ferd med å reforhandle sin kontrakt med myndighetene. Men det mangler ikke på planer framover for senteret som ønsker å være et eksempel i Europa.

- Vi ønsker å spre informasjon om arbeidet vi gjør her til andre, derfor har vi også prioritert å utarbeide beste praksis-guider på en rekke områder og legge mye informasjon ut på nettet, forteller Claire Pickerden.

Hun oppfordrer interesserte i Norge til å se på materiale som UKRC har utarbeidet. Og om det skulle finnes arbeidsgivere eller forskere i Norge som trenger råd, er det alltid mulig å ringe senterets hjelpelinje.

Om senteret

UK Resource Center for Women in Science, Engineering and Techology (UKRC) ligger i Bradford i England. På deres nettsted finnes masse materiale av interesse for folk som arbeider med å fremme kvinner i tekniske og naturvitenskapelige fag og yrker.
Les mer:

Se også

Kårer fremragende kvinner

Et av målene til UKRC er å synliggjøre kvinner i tekniske og naturvitenskapelige fag. Det gjør de blant annet gjennom kåringen: Women of Outstanding Achievement in SET Photographic Exhibition. Seks fremragende kvinner kåres etter nominasjoner fra bedrifter og institusjoner og portretteres til en egen utstilling. Utstillingen er inspirert av fotogalleriene av tidligere ledere, som ofte preger sjefskontorer og styrerom.

Bildet over viser en av årets vinnere, Professor Ijeoma Uchegbu, som har utmerket seg innen medisinsk forskning.

Se også

Greenfield-rapporten

En rapport utarbeidet av Baronesse Greenfield i 2002 la grunnen for UKRC. Den viste hvordan kvinner systematisk forsvinner fra karrierer innen teknikk og naturvitenskapelige fag i England, mens initiativene som fantes for å fremme kvinnenes deltakelse var alt for små og spredt. For å bøte på dette foreslo Greenfield-rapporten at myndighetene burde danne et senter som kunne bli et knutepunkt for aktiviteten i England.

Finansierer andre initiativ

UKRC har jobben med å finansiere og koordinere andre kampanjer og initiativ. Denne oppgaven er ikke liten. Det finnes om lag 160 ulike initiativ og kampanjer, knyttet til blant annet bedrifter, organisasjoner, lokale myndigheter og universitet, som på en eller annen måte jobber for å fremme kvinner i tekniske og naturvitenskapelige fag og yrker. UKRC skal bidra til at disse virker sammen, slik at arbeidet skal bli mest mulig effektivt. I dag har senteret 27 samarbeidspartnere som de gir finansiering.