Akkurat som på tv

Andelen kvinnelige studenter innen rettsmedisin har økt dramatisk i England og USA de siste årene. Det er sannsynligvis fordi jentene har sett på TV.

Amanda Burton i rollen som Sam Ryan i tv-serien Silent Witness

Det var i den britiskproduserte TV-serien Silent Witness at Sam Ryan, spilt av skuespilleren Amanda Burton, fra 1996 til 2004 jobbet med å løse mordmysterier. Denne serien, sammen med andre serier som CSI: Crime Scene Investigation og Waking the Dead, har nå fått æren for å gjøre naturvitenskap mer attraktivt for ungdom.

Voldsom økning

I løpet av 1990- og 2000-tallet økte antallet studietilbud innen rettsmedisin i England dramatisk. I 2002 var det 158 tilbud som inkluderte rettsmedisinsk utdannelse, i 2006 var dette tallet steget til 475 kurs på 63 ulike universitet i landet.

Ifølge rapporten Forensic Science: Implications for Higher Education 2004 utgitt av The Higher Education Academy i Storbritannia utgjorde kvinner 67 prosent av studentene innen rettsmedisin i 2004, mange av disse fortalte forskerne at de ikke ville ha vurdert å ta fysikk, kjemi eller biologi om de ikke hadde tatt dette faget. Noen studenter fortalte også at de ikke ville ha tatt høyere utdanning om de ikke kunne ha tatt rettsmedisin.

Også fra universitet i USA melder de om voldsom interesse for rettsmedisinske fag, også her med en overvekt av kvinnelige studenter.

Uventede endringer

- Måten de populære tv-seriene bidro til å påvirke studenttallene innen rettsmedisin viser at det ofte kan være svært overraskende ting som fører til endringer i fagene og kjønnsammensetningen i disse.

Det sier Terry Mash, leder for kampanjen WISE (Women Into Science, Engineering and Construction) i England. WISE har eksistert siden 1984, og er dermed en av landets eldste tiltak for å fremme kvinner i tekniske og naturvitenskapelige fag. Selv har Mash bare vært i jobben noen måneder, og er opptatt av at man må se kampanjevirksomheten i sammenheng med andre faktorer også.

- Eksempelet med rettsmedisin er et positivt eksempel, men vi har også eksempler på hvordan uventede ting kan påvirke studentrekrutteringen i negativ retning. I England blir alle skolene målt i forhold til hverandre ut i fra hvilke resultater elevene får på sine eksamener.

Det er svært mange som hevder i dag at dette har bidratt til at elevene oppfordres til å ta fag som regnes som enkle, for at skolen skal få best mulige resultater. Dette kan blant annet ha rammet fysikk, som regnes som et av de vanskelige fagene, forteller Mash.

Terry Mash, leder for kampanjen WISE

Endringsstrategier

- Mitt poeng er at det kan være andre ting enn at vi deler ut enda flere brosjyrer, som fører til endringer på dette området, sier Mash. Hun viser til at WISE har holdt på i over 20 år, og at andelen kvinner i naturvitenskaplige og tekniske fag har økt noe i denne perioden.

- Hva som er årsakene til dette vet vi jo ikke, heller ikke i hvor stor grad kampanjen har bidratt til dette. Derfor tror jeg det er viktig at vi tenker over hva som kan være viktige og effektive endringsstrategier framover, sier hun.

Ødelegger matte

Kampanjen WISE retter seg mot jenter i alderen 3 til 19 år for å fremme interessen deres for tekniske og naturvitenskapelige fag.

- Både gutter og jenter elsker vitenskap når de er små. Og barn helt ned i femårsalderen forstår godt ganske komplisert matematikk, som prinsippene for prosent. Men det skjer noe på veien, og særlig med jentene, som fører til at de mister interessen og synes matematikk blir vanskelig i ungdommen. Jeg mener vi ødelegger matematikken for barna, blant annet gjennom at vi bruker så formelt språk, sier Mash.

Uinformerte rådgivere

Mash er opptatt av at karriererådgivningen på skolene er for dårlig, og forteller at WISE har utarbeidet en guide som skal veilede både foreldre, lærere og rådgivere i forhold til hvordan de kan fremme teknisk og naturvitenskapelige yrker til unge jenter.

- Det er et problem at rådgivere og lærere ikke vet hvilke muligheter som finnes når man tar en utdannelse innenfor disse fagene. Derfor blir heller ikke jentene skikkelig informert.

Jentene trenger også mer enn oppfordringer, de trenger å vite hva de kan bruke utdannelsen til. I stedet for å oppfordre jentene til å bli ingeniører, må vi fortelle dem at de kan bidra til å forandre verden, sier Mash.

Det siste er en uttalelse som støttes opp av flere av de kvinnelige studentene som har valgt å studere rettsmedisin i England, som også har vektlagt at de ønsker dette yrket for å bekjempe kriminalitet og for å hjelpe folk.

Vanskelig å nå ut

Magasinet SPARK er rettet mot 11-15 åringer og skal bidra til å øke deres interesse for tekniske og naturvitenskapelige fag. Dette, og flere magasiner kan lastes ned hos WISE

- Jeg tror dette er gode måter å jobbe på. Men vårt problem er at Storbritannia er så stort, så vi når ikke ut til så mange på denne måten. Derfor legger vi nå mer vekt på å influere andre som jobber med å informere ungdom om ulike yrkesvalg, slik at disse også skal gi gode veiledning til jenter. Vi håper også å få til samarbeid med profesjonsorganisasjonene i skolen, og ser særlig lærerutdanningene som viktige steder for å få lærere til å jobbe for å endre jenters forhold til tekniske og naturvitenskapelige fag, sier Mash.

Langsiktig

Det er langsiktig arbeid å øke andelen kvinner i tekniske og naturvitenskapelige fag. Og det er ikke alltid så lett når man skal drive kampanje.

- De fleste som bidrar med midler til kampanjen vår ønsker seg raske resultater, forteller Mash.

- Men det er et langsiktig arbeid å jobbe på dette området, det nytter ikke bare å gi jentene fine brosjyrer, man må følge dem opp mer systematisk for å endre holdninger.

Hun legger til at eksemplet fra rettsmedisin også viser at overraskende ting kan få stor effekt når alt klaffer.

Bruk tv

Hvorvidt det er mulig å øke jenters interesse også for andre tekniske og naturvitenskapelige fag gjennom tv-serier, er blitt et høyaktuelt spørsmål etter at andelen studenter i rettsmedisin økte så dramatisk.

UK Resource Centre for Women in Science, Engineering and Technology (UKRC), en av samarbeidspartnerne til WISE i England, er blant dem som ønsker å bruke media mer aktivt for å endre jenters forhold til disse fagene.

Senteret har tidligere tatt kontakt med serieprodusenter i Storbritannia for å be dem utvikle serier med vitenskapskvinner i ledende roller. Nå har de i samarbeid med PAWNS (Public Awerness of Science and Engineering) tatt initiativ til en konkurranse der de vil gi manusforfattere stipend til å utvikle ideer til tv-serier og filmer der hovedkarakterene er kvinnelige forskere innen naturvitenskapelige og teknologiske fag.