Resultater fra innhold

Uppsala universitet (UU) er stolte over sitt nye verktøy som avdekker kjønnsbalansen med noen få tastetrykk. Gudrun Schyman i Feministiskt initiativ er også positiv. Det samme er statsrådene Tora Aasland og Audun Lysbakken. Norske utdanningsinstitusjoner virker derimot skeptiske.

18. oktober 2011

Ekspertutvalg som skal vurdere måloppnåelse i forskning må inkludere et likestillingsperspektiv, selv når det ikke ligger i mandatet. Det sier Kif-komiteen i sin høringsuttalelse til Fagerbergutredningen.

14. oktober 2011

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 bevilges det ikke penger til Forskningsrådets prosjekt Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE). Forskningsrådets divisjonsdirektør Anders Hanneborg bekrefter at det dermed spøker for satsingen.

07. oktober 2011

Det finnes flere vellykkede satsinger for å få jenter til å velge realfag. Vil lignende tiltak løse problemet med å rekruttere gutter til sykepleierutdanningene? Nei, mener Runar Bakken ved Høgskolen i Telemark.

30. september 2011

Forskernettverk i fag med skjev kjønnsbalanse kan igjen søke om pengestøtte fra Kif. Søknadsfrist er 1. november.

29. september 2011

I 2007 uttalte rektor ved Norges musikkhøgskole (NMH) at det skulle settes inn tiltak for å bedre den skjeve kjønnsbalansen blant de vitenskapelig tilsatte. Han viste til tall som avdekket at 3 av professorene var kvinner, mens 41 var menn. Innen utgangen av 2011 er 53 professorer menn, 7 er kvinner. Tora Aasland er ikke fornøyd.

20. september 2011

– Når jenter velger bort naturfag er det ikke fordi de er mindre rasjonelle enn gutter. De velger noe de tror blir nyttig for fremtiden deres, og langt færre jenter enn gutter ser på fysikk som nyttig, sier professor Jacquelynne Eccles.

02. september 2011

Tre forskere fra Sør- og Sørvestlandet slår seg sammen for å jobbe konkret med likestilling og kjønnsbalanse. – Dette er viktig, sier viserektor ved Universitetet i Agder, som støtter initiativet med 25 000 kroner.

30. august 2011

EU-kommisjonen har lansert European Union Women Innovators prize for å motivere kvinnelige innovatører. – Slik synliggjøring er svært positivt, mener Elisabet Ljunggren, seniorforsker ved Nordlandsforskning.

24. august 2011

Det lønner seg å ha et bevisst forhold til tidsbruk, mener Siv Ellen Kraft, nyutnevnt professor ved Universitetet i Tromsø.

17. august 2011

Likestillingsarbeid er viktig for å nå ambisiøse planer om kvalitetsutvikling og kompetanseheving ved Høgskolen i Bergen. I fjor vant de Kunnskapsdepartementets likestillingspris, og oppfordrer andre til å søke i år.

11. august 2011

Menn som tar doktorgrad tidlig, blir professor tidlig. Det samme gjelder ikke for kvinner. Og fra Sverige er det kommet kontroversielle forslag for å fremme likestilling i forskning. Dette er noe av det du kan lese i ferske rapporter på feltet. Ressursbanken anbefaler lesestoff for late sommerdager.

30. juni 2011

Rekordmange jenter vil studere teknologi ved NTNU. Fleire menn søker seg til barnehagen. Men dei fleste vel tradisjonelt.

23. juni 2011

Likestilling må være en naturlig del av lederopplæringen i forskningssektoren, sier divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen. Ledere kan nå finne inspirasjon og praktiske løsninger i vår nye seksjon God ledelse.

17. juni 2011

Kvinnelege forskarar blir mindre sitert enn sine mannlege kollegaer, viser ny forsking frå Nifu.

10. juni 2011

Stipender for mobilitet med bedre kjønnsbalanse som lykkelig utfall. Det er suksessoppskriften bak det svenske VINNMER-programmet.

30. mai 2011

Fagerbergutvalet, som har evaluert ressursbruken innanfor norsk forsking, har laga ein 170 sider lang rapport som ikkje nemner likestilling med eitt ord.

25. mai 2011

Stortingspolitikarar rosar Forskingsrådet si kvinnesatsing, men vil ikkje garantere løyvingar til prosjektet.  

09. mai 2011

Hva vet vi om betydningen av kjønn i forskningssektoren i Europa? Mer enn 50 forskere og eksperter fra 33 ulike land har gått sammen for å svare på det. Én av konklusjonene er at det fremdeles er en del ting vi vet lite om. Også i Norge.

03. mai 2011

Rektorane ved norske universitet og høgskolar helsar Forskingsrådet si nye kvinnesatsing velkomen.

29. april 2011