Resultater fra innhold

Blir forslaget om sammenslåing av etater vedtatt, vil Högskoleverket i Sverige miste sitt mandat til å arbeide aktivt for å fremme likestilling ved svenske universiteter og høgskoler.

29. februar 2012

Den nye tidsbruksundersøkelsen avdekker at mange forskere jobber langt flere timer enn Arbeidsmiljøloven tillater. Det er særlig menn som jobber mye.

22. februar 2012

Mannsdominansen på høgskoler og universiteter er overveldende. Men forskjellene er store høgskolene imellom. Høgskolen i Bergen skiller seg positivt ut.

15. februar 2012

I 2011 bevilget EU-kommisjonen penger til likestillingsprosjektet FESTA for å få flere kvinnelige professorer. Fra og med i dag er prosjektet i gang, og svenske Uppsala universitet er koordinator.

01. februar 2012

Kvinnelige forskere posisjonerer seg mye dårligere enn sine mannlige kolleger viser ny rapport. – Det er et fenomen det må forskes mer på, sier forskningsleder Cathrine Egeland.

26. januar 2012

I generasjonar var det helst menn som blei legar, psykologar og tannlegar. Annleis er det no. I dag er det så få gutar som søkjer seg til profesjonsstudia medisin, psykologi og odontologi at Universitetet i Oslo vurderer kvotering.

24. januar 2012

Likestillingsprisen for 2011 går til Universitetet i Tromsø, én av de mest sentrale aktørene på likestillingsfeltet ifølge juryen. – Det er veldig tilfredsstillende at vi har lyktes, sier rektor Jarle Aarbakke.

18. januar 2012

Det store nyttårsspørsmålet til landets universiteter var hvordan det gikk med kjønnsbalansen i 2011. Og hva som er målet for 2012. Selv om viljen er til stede, og tiltakene økende, så er tallenes tale uklar.

04. januar 2012

Kif-komiteens nettverksmidler går i år til både veletablerte og til ferske nettverk. Ti forskernettverk får til sammen 416 000 kroner.

21. desember 2011

Midlertidige stillinger, mobilitet og publiseringspress. – En akademisk karriere er ikke familievennlig, mener Christel Fricke, professor ved Center for the Study of Mind in Nature (CSMN).

13. desember 2011

De dristigste vitenskapelige prosjektene står ofte i fare for å falle gjennom når komiteer skal vurdere kvalitet. Kjønn er en faktor som påvirker utfallet av slike vurderinger.

09. desember 2011

BALANSE-satsingen vil komme i gang, tross manglende bevilgning på årets statsbudsjett. Det lover Forskningsrådets direktør, Arvid Hallén.

08. desember 2011

– I ambulansen tror jeg det er mer action med blod og gørr og krise. Der handler det lite om å hjelpe gamle personer ut av senga. Det sier IT-studenten Ulrik. Han er én av mange unge menn som ikke vil bli sykepleier. Hvorfor vil de ikke det, og hva kan gjøres? I dag utgir Kif-komiteen ressursheftet som prøver å svare på disse, og andre spørsmål om kjønnsbalansert studierekruttering.

02. desember 2011

Mens andelen kvinner i førsteamanuensisstillinger har økt, har den stått på stedet hvil på professornivå. Nå vedtar SV-fakultet ved UiO ny likestillingsplan.

30. november 2011

På den store EU-konferansen i Brussel nylig ble det norsk vinner i plakatkonkurransen – plakaten Mission: Gender Balance.

25. november 2011

Tyske forskere gir klare anbefalinger for å øke innovasjonsnivået blant kvinnelige forskere. Det handler om barnepass og pappapermisjon, men også om mangfold i forskergrupper, mentorer og et miljø som tar hensyn til individuelle behov.

22. november 2011

Faghierarkiet sier at sosiologi har lav status, mens matte har høy status. Både faghierarkiene og fagfellevurderingen har trekk som strukturelt degraderer kvinners posisjon i akademia.

17. november 2011

Til tross for at studier viser at kvinner og menn ikke har samme muligheter innenfor akademia, beskrives forskerverdenen gjerne som merittbasert og rettferdig. I et banebrytende prosjekt ved Umeå universitet forteller kvinnelige forskere selv hvilke hindre de har møtt på i løpet av karrieren.

04. november 2011

Et nasjonalt forskningslederprogram i regi av Forskningsrådet og Universitets- og høgskolerådet vil få flere kvinnelige forskere til å søke lederstillinger. Det tror Pia Lane som akkurat har gått fra postdoktor til forskningssjef.

01. november 2011

Det er slutt på øremerkede økonomiske midler for likestillingstiltak når nye sentre for fremragende forskning skal opprettes.

26. oktober 2011