Kifinfo: kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Les mer

Omsider er den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren her. Vi vet fortsatt ikke hvorfor trakassering skjer, mener Kif-komiteen.
23. august 2019

Kif-komiteens politikknotat

I forbindelse med Kif-komiteens nordiske konferanse om ledelse og likestilling publiserte Kif-komiteen et politikknotat. Notatet oppsummerer arbeidet fra nåværende periode og peker på utfordringer og muligheter framover. 

27aug
27. august 2019 - 13:00 til 16:30
16sep
16. september 2019 - 0:00 til 17. september 2019 - 0:00
17sep
17. september 2019 - 14:00 til 19. september 2019 - 13:00
18sep
18. september 2019 - 9:00 til 15:00

Nyhetsbrev

Nytt fra andre medier

Uniforum
22. august 2019
– Det er urovekkjande, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø.
Khrono
22. august 2019
I dag presenteres den store nasjonale undersøkelsen av seksuell trakassering på universiteter og høgskoler. 25 institusjoner er med.
Times Higher Education
22. august 2019
Former colleagues call for investigations to disclose what Strathclyde and Heriot-Watt universities knew about Kevin O’Gorman’s conduct.
Khrono
21. august 2019
Komitéen for kjønnsbalanse og mangfold i forskningen etterlyser flere punkter i evalueringen av strukturreformen.
Times Higher Education
21. august 2019
Gap in acceptance rates for major European conferences entirely down to behaviour of male referees.
Times Higher Education
21. august 2019
Institutions assume they will be bailed out if enrolments fall because they are ‘too big to fail’, says report.
Adresseavisen
20. august 2019
Arbeidslivet er like kjønnsdelt på universitetet som i resten av arbeidslivet, viser ny rapport.
Kunnskapsdepartementet
19. august 2019
Torsdag 22. august presenterer UHR resultatene av kartleggingen av mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren.
Times Higher Education
16. august 2019
International students feel “at home” while locals feel left out on outsized Australian campus, says Michael Spence.
Talentmedia.no
16. august 2019
En fersk rapport fra forskningsinstituttet NIFU viser at menn i større grad søker seg til det forskningsrettede karriereløpet, kvinner til det undervisningsrettede.
Universitetsavisa
15. august 2019
Nifu mener tiltak mot skjev kjønnsbalanse særlig bør rettes mot fagvalg i høyere utdanning.
Times Higher Education
15. august 2019
The director of the US National Institutes of Health has denied any xenophobic intent in its crackdown on academic scientists with ties to China.
Khrono
15. august 2019
Sannsynligheten for å gjøre karrierehopp i akademia er like stor for kvinner som for menn, går det fram av en ny analyse som legges fram i Arendal.
arbeidslivet.no
14. august 2019
Hvorfor er fremdeles store deler av arbeidsmarkedet så kjønnsdelt? Ny rapport etterlyser mer bevisste strategier på skjevfordelte arbeidsplasser.