Resultater fra innhold

Gode råd til deg som skal jobbe med likestilling i akademia. Rådene er basert på erfaringer fra arbeidet ved Universitetet i Oslo.
26. februar 2005