Få kandidater til årets likestillingspris

Syv institusjoner konkurrerer om Kunnskapsdepartementets likestillingspris for forskningssektoren. Antallet er skuffende, men flere av bidragene har høy kvalitet, sier Linda Rustad, seniorrådgiver for Kif-komiteen.

20. november 2008
Illustrasjonsfoto: Istockphoto

Som i fjor har Kunnskapsdepartementet utlyst en likestillingspris i forskningssektoren på to millioner kroner. Da fristen for å sende inn søknad gikk ut 3. november var det kommet inn syv søknader. Disse inkluderer fire universiteter; universitetene i Stavanger, Oslo, Bergen og Agder, Norges handelshøgskole, Sintef og Forsvarets skolesenter.

Gode kandidater

– Det finnes gode kandidater blant søkerne, sier Linda Rustad, seniorrådgiver i Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning (Kif-komiteen) som innstiller til prisen.

Hun forteller at institusjonene har vært invitert til å sende inn eksisterende handlingsplaner for likestilling samt spesifikke likestillingstiltak de har igangsatt. Institusjonene har også måtte dokumentere hvor store ressurser som er avsatt til implementering av de forskjellige tiltakene.

Men selv om kvaliteten på årets innsendte bidrag er høy er hun ikke fornøyd med antallet søknader de har mottatt. Det er andre året på rad at Kunnskapsdepartementet utlyser en likestillingspris for forskningssektoren, og fjorårets pris hadde ni potensielle kandidater.

Høgskolene

Rustad forteller at det er en skuffelse at få institusjoner har sendt inn tiltak, særlig med tanke på at årets pris har vært annonsert bedre til sektoren og med lengre søknadsfrist enn fjorårets pris.

– Det hadde selvfølgelig vært ønskelig med flere søkere, og særlig legger vi merke til at ingen av de statlige høgskolene deltar, sier hun.

Også i fjor, da to statlige høgskoler var med i kampen om prispengene, etterlyste Kif-komiteen flere bidrag fra disse institusjonene.

– Bekymringen er at de statlige høgskolene ikke har aktiviteter på likestillingsområdet, og det til tross for at de har åpenbare utfordringer på dette området, sier Rustad.

Hun forteller også at den nyetablerte prisen har vakt interesse i internasjonale sammenhenger.

Kif-komiteen har nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med søknadene. Vinneren av likestillingsprisen 2008 vil bli annonsert på Kunnskapsdepartementets årlige kontaktkonferanse for universitets- og høgskolesektoren 20. januar 2009.

Følgende institusjoner har meldt sitt kandidatur:

Universitetet i Stavanger
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Agder
Norges handelshøgskole
Sintef
Forsvarets skolesenter

Fakta om likestillingsprisen

Kunnskapsdepartementet deler ut Likestillingsprisen 2008 for å premiere forsknings­miljøenes arbeid med likestilling. Likestillingsprisen ble første gang delt ut i 2007 og ble da tildelt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (kr 1 500 000) og Institutt for marin bioteknologi ved Universitetet i Tromsø (kr 500 000). Likestillingsprisen er også i år på totalt 2 mill kroner.

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning har fått i oppdrag fra Kunnskaps­departementet å utlyse, vurdere og innstille til prisen.

Vinneren av Likestillingsprisen 2008 vil bli annonsert på Kunnskapsdepartementets årlige kontaktkonferanse for universitets- og høgskolesektoren 20. januar 2009.