Nettverksmøte for likestillingsarbeidere: Kulturkamp og likestilling

Fra nyttår er Universitetet og Høgskolen i Tromsø organisert i én og samme institusjon. Nå inviterer universitetet til diskusjon om hva likestillingsarbeid kan bety i fusjoner og omorganiseringer.

27. november 2008

Universitets- og høgskolesektoren er i kontinuerlig endring – institusjoner skifter status, institutter slås sammen og nye programmer opprettes. Men hva slags kulturer tar vi bevisst eller ubevisst med oss ved endringer? Hvilke kulturtrekk er førende og hvilke må vike? Og hva kan likestilling bety i alt dette?

Nettverksmøtet i januar har fått tittelen ”Nye strukturer – kamp om kulturer” (illustrasjonsfoto: iStockphoto).

19.-20. januar inviterer Universitetet i Tromsø til det fjerde nettverksmøtet for likestillingsarbeidere i forskningssektoren. Møtet har fått tittelen ”Nye strukturer – kamp om kulturer” og har nettopp omorganiseringer og kulturbygging som tema.

– Det at institusjoner skifter status, for eksempel ved å gå fra høgskole til universitet, er spennende, men det byr også på store utfordringer. Ofte hører vi at prosessene er så tøffe at man ikke har mulighet til å tenke på rekruttering av kvinner eller likestilling i tillegg. Vi mener dette er relevante spørsmål, og vil bruke nettverksmøtet til å se på strukturforandringer i et likestillingsperspektiv, sier Gerd Bjørhovde, prorektor ved Universitetet i Tromsø og leder i Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning (Kif-komiteen). Sammen med Kvinnforsk inviterer hun til treff i Tromsø i januar.

Midt i prosessen

Bjørhovde forteller at tittelen på nettverksmøtet viser til endringer i institusjonsstrukturer, men også til endringer i mindre skala, som i organiseringen av fag ved institusjonene. 

– Dette angår alle, temaet er relevant og burde være av interesse for hele sektoren, sier hun.

Men Bjørhovde legger likevel til at den forestående fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø har påvirket valg av tema til nettverksmøtet.

Fra 1. januar 2009 skal Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø organiseres som én institusjon under navnet Universitetet i Tromsø.

Anne-Jorunn Berg, professor i sosiologi ved Høgskolen i Bodø skal snakke om vitenskapskulturer, kjønn og makt (foto: Siri Lindstad).

– Dette er en særlig spennende prosess fordi vi har alle utfordringene på én gang i denne prosessen. Det er ikke bare to institusjoner som slås sammen i denne frivillige fusjonen, men det skapes også nye fakulteter og fagmiljø. Det skal bli interessant å jobbe videre sammen for å skape nye kulturer.

Felles kultur

Vitenskapskultur, profesjonskultur, forvaltningskultur, beslutningskultur, ledelseskultur, kjønnskultur, studiekultur, mangfoldskultur – kan vi forenes i en ny felles kultur, spør arrangørene. Bjørhovde trekker særlig fram forholdet mellom vitenskapskultur og profesjonskultur.

– Ta for eksempel helsefagene, som generelt har færre vitenskapelige toppstillinger enn mange andre fag. Hva skjer når disse profesjonsfagene skal møte tunge medisinske fagmiljø i et nytt fusjonert helsefakultet, spør hun.

Til nettverksmøtet kommer Ingunn Elstad, filosof og førsteamanuensis i sykepleie for å se nærmere på dette, mens Anne-Jorunn Berg, professor i sosiologi ved Høgskolen i Bodø vil snakke om vitenskapskulturer, kjønn og makt.

Programmet gir også en mer praktisk tilnærming til tema. Iren Reppen, ny teatersjef på Hålogaland Teater, kommer for å snakke om det å lede en stor kulturinstitusjon og jobbe for å skape god samarbeidskultur. I tillegg blir det panelpresentasjoner knyttet til det å skape gode arbeidsplasser for begge kjønn.

Mer på programmet

Men det blir også plass til annet.

Universitetet i Tromsø inviterer til nettverksmøte (illustrasjonsfoto: www.colourbox.no).

– Vi skal snakke om andre ting som rører seg i sektoren også. Det blir rapporter fra institusjonene, diskusjon om den nye forskningsmeldingen, redegjørelse for arbeidet med likestillingsprisen og andre sider ved arbeidet i Kif-komiteen. Det blir også informasjon om hva som skjer videre i ørmerkingssaken, sier Bjørhovde.

Hun legger til at det er veldig fint i Tromsø i januar, og at de som har mulighet til å komme noen dager tidligere kan få med seg slutten av Norges beste filmfestival, Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF).

Nettverksmøte 2009

“Nye strukturer - kamp om kulturer” er tema for neste nettverksmøte for likestillingsarbeidere i forskningssektoren. Møtet arrangeres av Universitetet i Tromsø 19.-20. januar 2009. Påmeldingsfrist er 15. desember.