Resultater fra innhold

Hva vet vi om betydningen av kjønn i forskningssektoren i Europa? Mer enn 50 forskere og eksperter fra 33 ulike land har gått sammen for å svare på det. Én av konklusjonene er at det fremdeles er en del ting vi vet lite om. Også i Norge.

03. mai 2011

Rektorane ved norske universitet og høgskolar helsar Forskingsrådet si nye kvinnesatsing velkomen.

29. april 2011

Jenter og realfag har lenge vært et tema innen høyere utdanning. Til høsten blir både jenters og gutters utradisjonelle utdanningsvalg satt på dagsorden når Kif-komiteen, Senter for likestilling og Universitetet i Agder (UiA) arrangerer konferansen Fremtidsdrømmer.

28. april 2011

– Dette har vært et svært nyttig arrangement, hvor jeg har lært mye. Det var tilbakemeldingen fra Marcel Kokou Ayivi under Forskningsrådets workshop Moderne ledelse - Hvordan skape et godt innovasjonsklima i team?.

18. april 2011

Et formalisert og aktivt kvinnenettverk, mentorordning og lagåndspris. Nettverket FemiNINA ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått mye ut av nettverksstøtte fra Kif-komiteen. Også Høgskolen i Østfold kan takke Kif-midler for et aktivt kvinnenettverk.

13. april 2011

Vi trenger å vite mer om rekrutteringsprosessene i forskningssektoren. Det var en tydelig tilbakemelding da Forskningsrådet inviterte til diskusjon om hva som hindrer kjønnsbalanse i forskningstoppen.

22. mars 2011

Fortsetter vi i samme fart som nå, vil det ta 75 år før halvparten av høyere vitenskapelig ansatte er kvinner. Forskningsminister Tora Aasland mener institusjonene har en plikt til å ha handlingsplaner som setter tempo på utviklingen.

18. mars 2011

Universitet i Oslo ønsker å bli ”verdens første likestilte universitet” innen 2011. I så fall må det et mirakel til. Bare 25 prosent av professorene er i dag kvinner. Til sammenligning er 40 prosent av professorene ved universitetene i Tunisia kvinner. Hva skjedde egentlig med kjønnsbalansen i norsk akademia?

09. mars 2011

Frem til 20. mai kan alle komme med respons til EUs nye satsing på forskning og innovasjon. Kanskje blir det store endringer, også knyttet til likestilling og kjønnsbalanse?

04. mars 2011

Likestillingsarbeidere må ikke vike unna konflikter og vanskelige spørsmål. Det er disse som får oss til å tenke utenfor de faste rammene og følge nye retninger. Det mener den australske professoren Carol Bacchi.

17. februar 2011

Hva skjer med den norske modellen i møtet med internasjonal arbeidslivskultur? Klarer vi å holde fast på et familievennlig arbeidsliv, der en ikke må velge mellom barn og karriere?

16. februar 2011

Kjønnsforskere ønsker å samarbeide med likestillingspraktikere for å sikre kvaliteten på kurs og treningsopplegg i Europa.

12. februar 2011

Mannlege sjukepleiarstudentar har mykje av den same innstillinga til jobb og familie som menn på det svært mannsdominerte ingeniørstudiet. Dei er ikkje utradisjonelle menn, dei er menn som har gjort eit utradisjonelt val.

09. februar 2011

Fem av dei 14 sentra for forskingsdrive innovasjon har ingen kvinner i styret.

08. februar 2011

En ny svensk rapport viser at det går mot økt grad av likestilling ved universitetene – i hvert fall i deler av verden. Og Norge kommer bra ut.

28. januar 2011

Bare halvparten av høgskolene i Norge har oppdaterte handlingsplaner for likestilling. Nå ber Kif-komiteen Kunnskapsdepartementet om å ta saken.

27. januar 2011

En likestillingsbonus på 50 millioner svenske kroner hvert år til høgskoler og universiteter som klarer å bli mer likestilte. Det er ett av tiltakene den svenske Delegationen för jämställdhet i högskolan foreslår i sin sluttrapport.

25. januar 2011

Universitetet i Tromsø satser friskt for å få flere kvinner i toppstillinger. For første gang ligger de nå helt i tet når det gjelder andelen kvinnelige professorer. I løpet av de neste tre årene skal andelen ytterligere fem prosent opp.

19. januar 2011

– Vi er fornøgde, for vi har jobba systematisk for dette, seier Eli Bergsvik, rektor ved Høgskolen i Bergen.

18. januar 2011

– Utan grundigare statistikk er det vanskeleg å vurdere om politiske tiltak har den ønska effekten, seier Ernst Kristiansen i Kif-komiteen.

16. desember 2010