Resultater fra innhold

I 1995 opprettet Sveriges utdanningsminister Carl Tham 30 professorater for det underrepresenterte kjønn. Er Sverige nå klar for nye radikale likestillingstiltak?

25. november 2009

Det nytter ikke å starte jakten på kvinnelige søkere en uke før tidsfristen på jobbutlysningen går ut. Vil du øke antallet kvinner på et mannsdominert fagområde må du jobbe langsiktig. Det mener Tor Grande, nylig avgått leder ved Institutt for materialteknologi ved NTNU.

23. november 2009

Vi diskuterer ikke likestilling så mye, det er jo en del av jobben vår, sier prodekan Helge Klungland ved Det medisinske fakultet ved NTNU. Ingen skal ansettes eller tildeles prosjektmidler her uten at likestilling er en del av prosessen.

11. november 2009

Det var den klare beskjeden fra SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo, da hun innledet på en konferanse  om likestilling i forskningsinstituttene.

05. november 2009

Å snakke om at kvinner diskrimineres går greit, men hvis blikket rettes mot mannlige ledere og maskuline lederkulturer møter vi motstand. Det mener den svenske professoren Anna Wahl som nylig innledet på en konferanse om kjønn og ledelse i Helsinki.

04. november 2009

Ferske tall viser at kvinner er underrepresentert i de øverste forskerstillingene i instituttsektoren, samt som instituttledere. Denne uka samles ledere i sektoren for å diskutere hva som kan gjøres.

27. oktober 2009

Hvordan kan det ha seg at noen mannsdominerte forskningsmiljøer greier å rekruttere mange kvinner uten ett eneste likestillingstiltak? Kjersti Aas i Norsk Regnesentral mener det kan handle om å ha høy faglig kvalitet og et godt arbeidsmiljø.

26. oktober 2009

Jo bedre kjønnsbalanse, jo bedre får man utnyttet forskertalentene. Det er forskningsinstituttenes eget argument i likestillingsarbeidet. Likevel viser en fersk studie at kvinner er mangelvare på høyeste forskernivå og i lederstillinger i sektoren.

19. oktober 2009

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag bekrefter regjeringen at de vil videreføre Kif-komiteen. Men bør mandatet endres? Flere forskere setter nå spørsmålstegn ved at komiteen kun skal jobbe for å fremme kvinner i forskning. Det er endimensjonalt å fokusere på kjønn alene, mener Agnete Vabø ved NIFU STEP.

13. oktober 2009

Til tross for at land som Frankrike og Portugal satser mindre på likestilling har de langt flere kvinnelige matematikere og fysikere enn vi har i Norge. Her sliter naturvitenskapene derimot med et "maskulint" image. Så hva hjelper det med kvotering da?

06. oktober 2009

– Det har gått for sakte. Det sier prorektor Inga Bostad om likestillingsarbeidet ved sitt eget universitet, Universitetet i Oslo.

25. september 2009

– Vi vil fortsette med Kif-komiteen i fire år til. Det fastslår forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV).

20. september 2009

Etter seks års aktivitet er tida snart ute for Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning. Nå anbefaler sentrale forskningsaktører at den videreføres i tre nye år, muligens med et sterkere fokus på menn.

16. september 2009

Hva skal til for å endre kjønnsbalansen i de mest mannsdominerte realfagene? Det vet Jan Petter Hansen ved Universitetet i Bergen en god del om. Under hans ledelse har kvinneandelen ved Institutt for fysikk og teknologi endelig begynt å stige.

14. september 2009

Kjønnsbalansen ved forskningsinstituttene er dårligere enn ved universitet og høgskoler. Denne høsten arrangeres første nasjonale konferanse om likestilling i instituttsektoren.

31. august 2009

Seige strukturer og motvillige menn. Det er årsakene til at arbeidet med å bedre kjønnsbalansen i akademia går så tregt, konkluderer forskeren Jeff Hearn og NIKK-leder Solveig Bergman. Og hva skjer nå når elitetenkningen vinner stadig nytt terreng?

25. august 2009

Norge og Sverige er flaggskipene når likestilling i akademia diskuteres i europeisk sammenheng. Men fortsatt må det jobbes politisk for å nå målene om kjønnsbalanse også her. Det er oppsummeringen etter en europeisk konferanse om temaet.

18. august 2009

Å motta Kunnskapsdepartementets likestillingspris har skapt entusiasme, større handlingsrom og økt oppmerksomhet rundt likestillingsarbeidet, mener fjorårets to prisvinnere. Nå er årets utlysning klar.

10. august 2009

NOKUTs nye virksomhetsplan inneholder ikke ett ord om likestilling.

25. juni 2009

Det sier kunnskapsminister Tora Aasland (SV) om arbeidet for likestilling i forskning. Hun lover ny satsing til høsten om regjeringen blir gjenvalgt.

21. juni 2009