Resultater fra innhold

Foreta en likestillingsvurdering av budsjettet.

10. juni 2006

Leder i Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning er tildelt NTNUs likestillingspris for 2006.

01. juni 2006

Eva Mark forsker på forholdet mellom teori og praksis i likestillingsarbeidet. 29. mai kommer hun for å snakke med likestillingsarbeidere ved norske universitet og høgskoler.

15. mai 2006

Motivasjonsarbeid og en aktiv personalpolitikk skal få kvinner til topps i Lillehammer.

26. april 2006

Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning har bevilget 225 000 kroner til nettverksbygging i universitets- og høgskolesektoren.

26. april 2006
Vi må synliggjøre kjønnsmobbing i akademia, skriver sosiologen Hannah Helseth.
26. april 2006

De er mangelvare på professornivå. Det merkes når vervene skal fordeles.

24. april 2006

- Å bygge nettverk mellom kvinner er noe av det viktigste jeg gjør, mener Svandís Benediksdóttir ved NTNU.

14. mars 2006
Det foregår nytenkning på likestillingsfronten ved universiteter i Norge. De siste årene er ansvarsoppgaver flyttet, likestillingsbudsjetter økt med millioner og nye tiltak satt ut i livet. Vi har tatt tempen på arbeidet ved to universiteter.
13. mars 2006
Hvem bestemmer hva som er fremragende forskning, hvilke prosjekter som skal få støtte og hvem som skal tildeles stipender? Det må vi se nærmere på om vi skal fremme likestilling i akademia.
01. mars 2006
Det er ikke så mange jenter som tar datafag i Trondheim. Men de som gjør det roser prosjektet Jenter og data.
03. februar 2006

Vivian Lagesen mener kampanjen for å få jenter inn på datafag har bidratt til å sementere kjønnsoppfatninger, men heier på kvotering for å rokke ved fagets kjønnethet.

03. februar 2006

Vil du lykkes som kvinne i spansk akademia lønner det seg å ha baller.

03. februar 2006

Hva har antakelser om kvinners kontra menns høyde med likestilling i akademia å gjøre? En hel del, mener den amerikanske professoren Virginia Valian.

24. januar 2006

Dagens satsing på realfag og forskning i næringslivet vil by på store likestillingsutfordringer i årene som kommer. Dette understreket kunnskapsminister Øystein Djuepedal da han gjestet konferansen Ett trinn opp 10. januar.

16. januar 2006

Det trengs mer kreativ tenkning rundt virkemidler for likestilling i akademia. Det mener ledere fra universitets- og høgskolesektoren.

16. januar 2006
Kari Nyheim Solbrække har undersøkt status og planer for likestilling i Universitets- og høgskolesektoren på vegne av Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning. I følgende innlegg presenterer hun resultatene av undersøkelsen. Innlegget ble holdt på konferansen Ett trinn opp! 10. januar 2006.
10. januar 2006

Opprykksordningen for professorer har liten likestillingspolitisk effekt. I 2005 kom bare 26 prosent av søknadene om opprykk til professor fra kvinner.

09. desember 2005

I fjor ble universitetet i Tromsø utpekt til dårligst i landet på likestilling. Det husker knapt personaldirektør Håvard Bekkelund. For nå stiger kvinneandelen på toppen.

09. desember 2005
Studentene Silje Stavrum Norevik og Martin Grüner Larsen stilte det enkle, men vanskelige spørsmålet: ”Åtte ansatte, to kvinner. Syv stipendiater, null kvinner. Hvorfor?”
07. desember 2005