Resultater fra innhold

Da Solveig ønsket å skifte fra engelsklinjen til reallinjen, ble lektoren som skulle ha klassen så fortvilet over å få enda en jente at han forsøkte å skremme henne. «Det er jo så tungt. Det er mange som dør», sa han.

25. mai 2012

Realfag, og spesielt fysikk, har fått rykte på seg for at det bare passer for nerder. Det er synd både for faget og for alle dem som går glipp av muligheten til å oppdage hvor gøy fysikk er, mener Maria Vetleseter Bøe.

15. mai 2012

Har instituttsektoren utfordringer knyttet til likestilling? Nei, mener Lars Holden fra Norsk Regnesentral. Jo, mener Elisabet Ljunggren ved Nordlandsforskning.

11. mai 2012

Det har de siste årene vært mye forvirring rundt hvordan universiteter og høyskoler skal rapportere om likestilling. Nå får de veiledning.

08. mai 2012

Kjønnsbalanse og likestilling i forskning er et stadig hyppigere tema på forskningskonferanser. – Det spesielle med høstens konferanse i Bergen er dens status som internasjonal møteplass for forskere og praktikere, sier likestillingsrådgiver Anne Marit Skarsbø.

03. mai 2012