Resultater fra innhold

Storbritannia har i en årrekke forsøkt å øke andelen kvinner i mannsdominerte fag. Men fungerer tiltakene? Det har sosiolog Alison Phipps forsket på. Hun mener det må satses på mer feministiske tiltak.

31. mars 2008

Må en kvinne være sexy for å uttale seg om stamcelleforskning? Britiske forskere har studert hvordan vitenskapskvinner blir framstilt i media.

24. mars 2008

Lisa Simpson er en forskerspire jenter merker seg. Men hvilke andre bilder gir media av kvinnelige forskere? Og hvem har ansvar for å endre dem?

19. mars 2008

Tora Aasland fikk blomster og lovord fra studentene etter hun endelig snakket i klartekst om øremerking.

10. mars 2008