Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Kif-komiteens blogg: The year the Nobel Prize forgot to ignore women

Curt Rice, leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, skriver om hvordan nobelprisvinner May-Britt Moser forandrer bildet av kvinner i forskning.

Les blogginnlegget "The year the Nobel Prize forgot to ignore women"


Oppslagstavla:

EU-rapport. En ny rapport om likestilling i forskning i 31 europeiske land viser at i over halvparten av landene finnes det tiltak for kvinnelige forskeres karriere, og kjønnsbalansen bedrer seg sakte. Les mer og last ned rapporten hos EU-kommisjonen

Svensk statistikk: foreldres utdanning påvirker. Andelen som starter i høyere utdanning er større jo høyere utdanning foreldrene har. Sammenhengen er enda sterkere i overgangen til doktorgrad, viser ferske tall. Statistiska meddelanden

Mosers kjole. May-Britt Mosers kjole er morsom og bemerkelsesverdig – også som kreativ forskningsformidling, skriver Inger Merete Hobbelstad. Les mer hos Dagbladet

Nytt fra akademia. Les de siste nyhetene fra universitets- og høgskolesektoren, blant annet om Moser-paret, hos forskning.no

Moser-paret vil være forbilder. May-Britt og Edvard Moser prøver å være forbilder for andre forskerpar gjennom å vise at det går an å kombinere familieliv med et likestilt forskerliv. Les mer hos Curie

Må overvinne ubevisste fordommer. Kif-komiteens leder Curt Rice er intervjuet i EuroScience. Les Overcoming unconscious gender bias in science evaluation

Rekordhøy støtte. Forskningsrådet gir over én milliard til 159 prosjekter i Fri prosjektstøtte fra 2015. Det er kjønnsbalanse i støtte til unge forskertalenter og postdoktorstipend, men ikke blant lederne og mobilitetsstipendene. Les mer hos Forskningsrådet

Fra Magasinet

Diskriminering forsterkar det kjønnsdelte arbeidslivet

Det er likevel viktige forskjellar på diskriminering på grunn av etnisitet og på grunn av kjønn, hevdar forskar.

(19.12.2014) Les mer

Går sammen for å løfte kvinnelige talenter

Nettverkskonferanse skal samle krefter for å endre den skjeve kjønnsbalansen i økonomi- og teknologifag.

(18.12.2014) Les mer

Fjernar gulrøter for likestillingsarbeid

Etter at statlege premieordningar for likestillingsarbeid i akademia er blitt fjerna, er det no opp til kvar enkelt institusjon å betre kjønnsbalansen i akademiske toppstillingar.

(16.12.2014) Les mer

Lærte seg et nytt fag for å få jobb i Norge

Flere kvinner enn menn har partnere som også er forskere. Kreftforskeren Yanran Cao lærte seg marinbiologi for å kunne få jobb i samme by som sin professorektemann i Norge.

(10.12.2014) Les mer

Økonomifaget er fortsatt ein mannsbastion

Då VG presenterte landets 20 fremste fagøkonomar, fanst det ikkje ei einaste kvinne mellom dei. – Økonomi er eit mannsdominert fag, stadfestar økonom Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo.

(09.12.2014) Les mer

Likestillingen i svensk akademia går tregt

Sverige har brukt 47 millioner på likestillingsprosjekter i akademia siden 2009. Evalueringen av prosjektene viser at mye arbeid gjenstår. Nå er det imidlertid slutt på pengene.

(28.11.2014) Les mer

Måtte få norsk kjæreste for å snakke norsk

Flere internasjonale forskere ved norske forskningsinstitusjoner gjør at engelsk foretrekkes framfor norsk. – Det tok meg flere år før jeg begynte å snakke norsk, sier franske Claire Coutris ved Bioforsk på Ås.

(27.11.2014) Les mer

Etterlyser bedre integrering av utenlandske forskere

Norske universiteter er altfor opptatt av å telle utenlandske forskere og studenter, og for lite opptatt av hvordan de integreres i miljøet, hevder stipendiat ved NTNU Julien S. Bourrelle.

(24.11.2014) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.