Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Kif-komiteen

Nettstedet kifinfo drives av KILDEN på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Curt Rice er leder for komiteen i perioden 01.01.2014 til 31.12.2017.

Mer om Kif-komiteen

Følg oss!
Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter


Oppslagstavla:

Så kan akademin bli mer jämställd. Blant annet ved at universitetene tilbyr barnepass før barna er ett år, sier Lynn Kamerlin, leder av Young Academy of Europe. Les mer hos Curie

Portrett av Curt Rice. – Det er umulig å forestille seg at 75 prosent av professorer er menn dersom det eneste vi gjør er å bedømme dem ut i fra deres faktiske prestasjon, sier Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Les mer hos Universitas

Fem studentombud i Norge. Antall studentombud i Norge vokser så raskt at det vekker internasjonal oppsikt. Nå lager ombudene eget nettverk mens det flommer over av saker på deres bord. Les mer hos Khrono

Ingen program for kjønnsbalanse. Selv om kun hver femte professor i Danmark er kvinne, vil ikke forskningsminister Esben Lunde Larsen ha ”kvindeforskerprogrammer”. Les mer hos Altinget

Misvisende om kjønn og publikasjonspoeng. Er det ikke fraværet av forskjell mellom kvinners og menns bidrag som er det oppsiktsvekkende, spør to UiB-forskere. De kommenterer På Høydens sak om publiseringsstatistikk for Universitetet i Bergen. Les innlegget hos På Høyden

Ny satsing i Sverige. Kvinner er i flertall blant studentene, mens de fleste professorer er menn. Nå får Göteborgs universitet, som første universitet, et regjeringsoppdrag for å få til likestilling. Les mer hos genus.se

Svensk blogg: Vetenskapskvinnan. Bak bloggen står en gruppe forskere som vil ha like muligheter for kvinnelige og mannlige forskere. Les deres siste innlegg Vetenskapskvinnans manifest för jämställdhet och mot nepotism inom akademin

Fra Magasinet

Høyere stilling gir flere publikasjoner - for begge kjønn

Kvinnelige forskere publiserer mindre enn sine mannlige kollegaer. Men det skyldes først og fremst at kvinner befinner seg lavere i det akademiske stillingshierarkiet, ifølge ny studie.

(28.08.2015) Les mer

«Mange bekkar små» pressar kvinnene ut

Ideen om at akademiske institusjonar er bygd på merittar, der den beste kandidaten alltid får jobben, kan paradoksalt nok vere med på å hindre kjønnslikestilling i akademia.

(25.08.2015) Les mer

Skal forske på etniske minoriteters karriereveier i forskningssektoren

Forskning på etniske minoriteter i akademia er et relativt blankt felt i Norge. Det har forskningsinstituttene AFI og NIFU nå fått i oppdrag å gjøre noe med.

(06.08.2015) Les mer

‒ For mye fokus på kjønnsforskjeller

Forskningsrådet må gi kjønnsforskerne en mer sentral plass i arbeidet med å integrere kjønnsperspektiver i all forskning, mener Fredrik Bondestam fra svenske Genussekretariatet.

(24.06.2015) Les mer

Bedre arbeidsmiljø gir flere kvinnelige fysikere

 – Elektroner og stjerner har ikke kjønn. Men fysikkens historie, klasserom, laboratorier og pauserom er langt fra kjønnsløs, mener fysikkprofessor.

(23.06.2015) Les mer

‒ Latskap å bare forske på hannmus

Et overveldende flertall av all forskning på mus gjøres på hannmus. Men frykten for at variasjonen i hunnmusenes syklus gir ustabile data er ubegrunnet, ifølge den kanadiske professoren Jeffrey Mogil.

(18.06.2015) Les mer

Folk flest meiner naturvitskap er for menn

Over heile verda blir naturvitskap oppfatta som ein aktivitet som passar best for menn, viser ein ny studie. Lyspunktet er at stereotypiane er svakare i landa med flest kvinnelege forskarar og naturvitskapsstudentar.

(09.06.2015) Les mer

Sterkt utdanningsdriv blant minoriteter

Mange norskfødte med innvandrerbakgrunn satser på høyere utdanning, men hva skjer etterpå?

(03.06.2015) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!