Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Kif-komiteens blogg: 2 ways quotas for women raise quality

Det blir sagt at kjønnskvotering er urettferdig og fører til dårligere kvalitet.

Curt Rice, leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning, kommer med noen innvendinger i dette blogginnlegget.

Les blogginnlegget "2 ways quotas for women raise quality"


Oppslagstavla:

Sverige. Det er lettere å være kvinne i kirken enn i akademia, mener den nyansatte erkebiskopen Antje Jackelén. Les mer hos Curie

Åpen høring. EU-kommisjonen inviterer alle til å komme med innspill til prioriteringer i arbeidsprogrammet til "Science with and for Society" i Horisont 2020. Les mer hos EU-kommisjonen

Finland. Andelen utenlandske vitenskapelig ansatte i Finland har økt kraftig de siste årene – fra 12 prosent i 2010 til 18 prosent i 2013. Det fører til ulike utfordringer. Les mer hos Forskerforum

Ny handlingsplan er vedtatt. Det var diskusjon om hvor mye plass som skulle brukes til punktet om seksuell trakassering i den nye handlingsplanen for likestilling på Universitetet i Oslo. Trakassering ble slått sammen med et annet punkt, og universitetsstyret har vedtatt planen. Les mer hos Uniforum

Forskerkarriere. PluriCourt og Norsk senter for menneskerettigheter arrangerte seminaret "Flourishing while Publishing". Tema var at kvinnelige forskere klatrer saktere på karrierestigen og er overrepresentert i de undervisningsrettede og midlertidige stillingskategoriene. Les mer hos Uniforum

Trenger kvinner. I sommer stoppet rektor ved Lunds universitet alle professor-utnevninger fordi det er for få kvinner. Siden de fleste professorene som har blitt kallet har vært menn, skal de ti neste være kvinner. Les mer hos Sydsvenskan

Nytt prosjekt. Møter innvandrere og samer de samme likestillings- og diskrimineringsutfordringene? For første gang skal forskere sammenligne utfordringer innvandrere, samer og nasjonale minoriteter i Norge opplever i møte med blant annet skole- og utdanningssystemet. Les mer hos ISF

Fra Magasinet

– Ikke revolusjonerende nok

Det er 15 år siden gender mainstreaming ble et begrep i EU, men fortsatt er det stor kjønnsubalanse i forskning og høyere utdanning i hele Europa. Kan Horisont 2020 ordne opp?

(26.09.2014) Les mer

Suksess med likestillingstiltak

Mer selvtillit, motivasjon og flere publikasjoner er resultatet når et universitet og et forskningsinstitutt satte i gang tiltak for bedre kjønnsbalanse blant forskerne.

(19.09.2014) Les mer

Kvinnelige ingeniørstudenter må være «en av gutta»

– Kvinner på teknologiske studier møter motstand og diskriminering, sier sosiolog Lena Wiik Olsen.

(11.09.2014) Les mer

− Kjønnsperspektiver i forskning redder liv og sparer penger

− Men det holder ikke å se på forskjellene mellom menn og kvinner. Da risikerer du å forsterke stereotypier, sier Londa Schiebinger fra Stanford University.

(29.08.2014) Les mer

Teknologiutdannede kvinner ender opp utenfor bransjen

Kvinner med naturvitenskapelig og teknologisk utdanning er oftere mistilpasset enn sine mannlige kollegaer i overgangen fra masterstudier til arbeid, viser ny rapport. Det gjelder ikke for andre fagfelt.

(27.08.2014) Les mer

Aktivt arbeid hindrer diskriminering

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er viktig for å oppnå kjønnsmessig og etnisk likestilling i akademia, mener ekspert på diskrimineringsjus Ronald Craig. Likevel er ordningens framtid usikker.

(26.08.2014) Les mer

Blir komité for kjønnsbalanse og mangfold

I går fikk Kif-komiteen nytt navn og mandat fra Kunnskapsdepartementet.

(19.08.2014) Les mer

Mer makt for EUs likestillingsgruppe

Mastodonten EU-kommisjonen er i bevegelse. Med nytt forskningsprogram og en rådgivende likestillingsgruppe med ny status, får både kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning høyere prioritet.

(27.06.2014) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.