Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Kif-komiteen

Nettstedet kifinfo drives av KILDEN på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Curt Rice er leder for komiteen i perioden 01.01.2014 til 31.12.2017.

Mer om Kif-komiteen

Følg oss!
Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter


Oppslagstavla:

Flere unge med høyere utdanning Nesten én av tre har nå høyere utdanning – en andel som har økt jevnt i mange år. Mer enn halvparten kvinner i alderen 25 til 39 år har høyere utdanning og er dermed den høyest utdannede aldersgruppen i befolkningen. Befolkningens utdanningsnivå

Kjønn og helse. Vil du finne ut om medisiner har forskjellige bivirkninger for kvinner og menn? Les om det og mer på ressurssiden til Centrum för Genusmedicin ved Karolinska Institutet: Tools for Sex and Gender Analysis in Health

Dømt for kjønnsdiskriminering. Svenske Mittuniversitetet har blitt dømt til å betale 25 000 svenske kroner til en mannlig lektor på grunn av kjønnsdiskriminering. Les mer hos Dagens Nyheter

Økning av studenter og stipendiater. Gradsinflasjonen er påtagelig. PhD er blitt det nye hovedfaget. I 2014 ble det gjennomført 1448 doktorgradsdisputaser mot 782 i 2004, en tilnærmet dobling. Og norske doktorander konkurrerer i økende grad med flinke utlendinger. Dette skriver Asle Toje, forskningssjef ved Nobelinstituttet. Les innlegget De nye proletarene

Mangfold og dannelse. Avtroppende prorektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Olgunn Ransedokken, har ledet høgskolens mangfoldskomité, og hun har satt i gang arbeidet med å få flerkulturalitet og mangfold inn i HiOAs dannelsesplattform. Les intervju hos Khrono

Håndbok om kjønn og klima. En ny håndbok for lav -og middelinntektsland om hvordan lokale myndigheter kan integrere kjønnsdimensjoner i klimaendringer i politikken, skrevet av forsker Gotelind Alber. Les Gender and Urban Climate Policy

How can institutions gain from diversity? Ella Ghosh, seniorrådgiver i Kif-komiteen, skriver blant annet om kjønn, mangfold og kritisk masse i dette innlegget hos Linkedin

Fra Magasinet

‒ For mye fokus på kjønnsforskjeller

Forskningsrådet må gi kjønnsforskerne en mer sentral plass i arbeidet med å integrere kjønnsperspektiver i all forskning, mener Fredrik Bondestam fra svenske Genussekretariatet.

(24.06.2015) Les mer

Bedre arbeidsmiljø gir flere kvinnelige fysikere

 – Elektroner og stjerner har ikke kjønn. Men fysikkens historie, klasserom, laboratorier og pauserom er langt fra kjønnsløs, mener fysikkprofessor.

(23.06.2015) Les mer

‒ Latskap å bare forske på hannmus

Et overveldende flertall av all forskning på mus gjøres på hannmus. Men frykten for at variasjonen i hunnmusenes syklus gir ustabile data er ubegrunnet, ifølge den kanadiske professoren Jeffrey Mogil.

(18.06.2015) Les mer

Folk flest meiner naturvitskap er for menn

Over heile verda blir naturvitskap oppfatta som ein aktivitet som passar best for menn, viser ein ny studie. Lyspunktet er at stereotypiane er svakare i landa med flest kvinnelege forskarar og naturvitskapsstudentar.

(09.06.2015) Les mer

Sterkt utdanningsdriv blant minoriteter

Mange norskfødte med innvandrerbakgrunn satser på høyere utdanning, men hva skjer etterpå?

(03.06.2015) Les mer

Sju nye likestillingsprosjekter

I år har fem universiteter og to høgskoler fått til sammen 30 millioner kroner fra Forskningsrådets BALANSE-program. Universiteter og høgskoler vil ikke lenger fikse kvinnene, nå vil de fikse kulturen og organisasjonen.

(22.05.2015) Les mer

Kvinner i Vesten kan bli klima-tapere

Det er ikke bare kvinner i utviklingsland som rammes av klimaendringene. Kvinner i Vesten er også utsatt. Det mener forsker Gotelind Alber, som vil ha kvinner og kjønnsperspektiv inn i klimapolitikken.

(19.05.2015) Les mer

Stor vekt på kjønnsperspektiver i Horisont 2020

I Horisont 2020 må alle prosjektsøknader omtale kjønnsperspektiver.  – Her er det store muligheter og utfordringer for forskningsmiljøene, sier Forskningsrådets direktør Arvid Hallén.

(15.05.2015) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!