Ressursbank for likestilling i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Kif-komiteens blogg: 2 ways quotas for women raise quality

Det blir sagt at kjønnskvotering er urettferdig og fører til dårligere kvalitet.

Curt Rice, leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning, kommer med noen innvendinger i dette blogginnlegget.

Les blogginnlegget "2 ways quotas for women raise quality"


Oppslagstavla:

Råd til dekaner og instituttledere. Et panel på konferansen EuroScience Open Forum i Danmark diskuterte hva som kjennetegner dyktige ledere i akademia. Panelet kommer med flere råd, blant annet å sørge for et familievennlig arbeidsmiljø. Les mer hos På Høyden

Seksuell trakassering. Ti prosent av de kvinnelige doktorandene ved Stockholms universitet har blitt utsatt for seksuell trakassering ifølge en spørreundersøkelse. Les mer hos Sveriges Radio

Kandidatundersøkelse fra Agder. Universitetet i Agder har undersøkt uteksaminerte studenter, og fant at menn med mastergrad i gjennomsnitt får 70 000 kroner mer i årslønn enn kvinner med mastergrad. Les mer og last ned rapporten hos E24

Trakassering på feltarbeid. En spørreundersøkelse ble sendt ut på nett til studenter og forskere med felterfaring fra hele verden. Av de 666 som svarte, hadde 64 prosent opplevd seksuell trakassering. 22 prosent hadde opplevd trakassering av en mer alvorlig, fysisk karakter. Les mer hos forskning.no

Se intervju. Leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning, Curt Rice, var en av innlederne på konferansen "Gender summit" i Brussel nylig. Se intervju med Rice på youtube.com

Åtte av ti er kvinner. Odontologi er både et av studiene det er vanskeligst å komme inn på, og det studiet med høyest kvinneandel. På odontologi ved Universitetet i Bergen er 79 prosent kvinner. Les mer hos Den norske tannlegeforening

Forskere med innflytelse. Åtte norske forskere er med på Thomson Reuters' liste over verdens mest innflytelsesrike forskere. Matematiker Idun Reiten er eneste norske kvinne. Les mer hos forskning.no og les vårt intervju med Reiten fra 2010

Fra Magasinet

Mer makt for EUs likestillingsgruppe

Mastodonten EU-kommisjonen er i bevegelse. Med nytt forskningsprogram og en rådgivende likestillingsgruppe med ny status, får både kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning høyere prioritet.

(27.06.2014) Les mer

Skjult trakassering i akademia

– Det er faktisk ikke sånn at noen våkner om morgenen og planlegger å trakassere andre, men det skjer likevel, sier likestillingsrådgiveren fra NTNU. En ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at omfanget av seksuell trakassering ikke gjenspeiles i det fåtallet av saker som bringes inn for domstolene.

(26.06.2014) Les mer

Prioriterer kjønn, vanskeligere med mangfold

Flere universiteter og høgskoler prøver å forbedre mer enn bare kjønnsbalansen. Noen kaller det mangfold, andre inkludering eller anti-diskriminering, men hvordan går arbeidet?

(24.06.2014) Les mer

Rike, hvite menn på toppen i CERN

Kvinnelige fysikere ved CERN er låst fast i en struktur og kultur som opprettholder en massiv mannsdominans på alle nivåer. Kvinnekampen og likestillingen har ikke nådd fysikken, hevder vitenskapshistoriker.

(12.06.2014) Les mer

Sakte, men sikkert flere kvinner mot toppen

Mye kan tyde på at ting er i ferd med å skje med kjønnsbalansen i norsk akademia. Men det tar lang tid før endringene slår ut på professornivå, som fortsatt er tungt mannsdominert.

(28.05.2014) Les mer

– Innstegsstillinger gagner ikke kvinner

Regjeringens forslag om å innføre innstegsstillinger er mer til skade for likestillingen enn til gunst, mener professor Curt Rice.

(23.05.2014) Les mer

Frist med gode levekår, ikke med fosser og fjell

– Norge er et av de mest attraktive landene i verden for forskere med ambisjoner om spennende jobber og ønsker om et balansert liv. Vi har en unik kombinasjon av infrastruktur, arbeids- og familiekultur. Det er dette vi må formidle til utenlandske forskere, ikke turistreklamen, sier direktør Silvija Seres.

(20.05.2014) Les mer

En liten seier for komiteen

På ti år har bevilgningen til Komité for kjønnsbalanse i forskning verken blitt oppjustert eller prisregulert. For første gang får komiteen en økning fra regjeringen.

(14.05.2014) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Ressursbanken er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.