Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Følg oss!

Følg kifinfo på sosiale medier:
Følg oss på Facebook
Følg oss på Twitter

 


«Å være utlending er ingen fordel». Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia

Kif-komiteen har bestilt en utredning om karrieren til forskere med innvandrerbakgrunn og annen etnisk bakgrunn. 11. mars lanseres rapporten fra AFI og NIFU med et heldagsseminar i Oslo.

Les rapporten

 


Kif-komiteen

Nettstedet kifinfo drives av Kilden kjønnsforskning.no på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Curt Rice er leder for komiteen i perioden 01.01.2014 til 31.12.2017.


Oppslagstavla:

Svensk statistikk. 25 prosent av de nye doktorgradsstipendiatene hadde utenlandsk bakgrunn i 2014/15. Av de totalt 460, var 390 utenlandsfødt og 70 født i Sverige med to utenlandsfødte foreldre. Kjønnsfordelingen varierte. Les Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2014/15

Møt utlendinger i akademia med varme. Satsingen på rekruttering er ikke nok for å unngå institusjonell diskriminering. Inkludering bør settes på dagsorden i det flerkulturelle akademia, skriver Tatiana Maximova-Mentzoni, seniorforsker ved AFI. Les innlegget hos Forskerforum

Statistikk fra NTNU. NTNU er landets største universitet med 6 700 årsverk. Fersk statistikk viser at det går gal vei for kvinnene på den akademiske karrierestigen ved NTNU. Ikke bare ved de teknisk-naturvitenskapelige fagene, men også innen humaniora, arkitektur og medisin. Se grafene hos Universitetsavisa

Nasjonal satsing på menn. Rektor Gunnar Bovim foreslår i et brev til Kunnskapsdepartementet at NTNU blir vertskap for en nasjonal satsing i å rekruttere menn til utdanninger med kvinnedominans. Universitetet er allerede vertskap for en tilsvarende satsing for å trekke flere jenter til realfag og teknologi. Les mer hos Universitetsavisa

Flest kvinner fullførte doktorgrad. I mange år har flere kvinner enn menn fullført utdanning på lavere og høyere nivå, men i 2014/15 var det for første gang flest kvinner som fullførte en doktorgrad. Se statistikken hos SSB

Omkostninger av etnisk kapital for utdanning. En ny artikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning hevder at selv om etnisk kapital kan forklare utdanningsdrivet blant barn av innvandrerforeldre, vil det også kunne ha negativ innvirkning på læring, skoleresultater og framtidig suksess i utdanningssystemet. Les artikkelen hos Idunn

Boys to Men: the Underachievement of Young Men in Higher Education – and How to Start Tackling It. Bare rundt ti prosent av fattige, hvite menn i Storbritannia tar høyere utdanning, viser en ny rapport. Les rapporten

Fra Magasinet

Flyktninger går gjennom ild og vann for å få høyere utdanning

Men dårlig tilpasset norskopplæring ødelegger for flyktninger som er motivert for høyere utdanning, mener Juhar Yasin Abamosa.

(03.06.2016) Les mer

Skuffet over NTNUs mangel på kjønnsperspektiver

Perspektiver på kjønn og mangfold er helt fraværende når NIFU skal evaluere de omfattende endringene ved NTNU.

(30.05.2016) Les mer

Dårlige holdninger på autopilot

Fordommer kan påvirke akademisk karriere. Såkalt gender bias og implicit bias kan hindre kvinner og minoriteters karriereløp. Men det hjelper å være klar over det.

(24.05.2016) Les mer

– Vi har ikke fått til så mye som jeg hadde håpet

Arvid Hallén var ærlig i sin oppsummering av drøyt to års arbeid med integrering av kjønnsperspektiver i forskning. Norge har ikke kommet langt nok.

(10.05.2016) Les mer

Rektorer vil ikke ha vikeplikt for likestilling

Universitetene og høyskolene står overfor en omfattende fusjoneringsprosess. – Det er ofte mange ting som haster mer enn likestilling i slike store prosesser. Samtidig bør det stå høyt på agendaen, sier prorektor ved landets største universitet.

(27.04.2016) Les mer

Europeiske land samarbeider for likestilling og kjønnsperspektiver i forskning

Selv om ideen om et nettverk for likestilling i det europeiske forskningsområdet (ERA) kom allerede i 2004, ble GENDER-NET først lansert i 2013, som første ERA-NET med tema likestilling og kjønnsperspektiver i forskning.

(21.04.2016) Les mer

Norge – likestillingssinke i Europa

Norske forskere er ikke særlig flinke til å søke på de høythengende ERC-stipendene – og ser vi på kjønnsbalansen blant stipendmottakerne, havner vi på en dundrende jumboplass.

(05.04.2016) Les mer

Kvinnelige forskere holdes igjen av gratispassasjerer

Et nytt prosjekt, forankret i ledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og med kunnskap fra kjønnsforskning, skal få kvinnelige talenter opp og fram. 

(01.04.2016) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!