Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

EnGendering Excellence

Forskningsrådet og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) arrangerer konferanse om kjønnsperspektiver i forskning 4.-5. juni i Oslo.

Londa Schiebinger (bilde) er en av innlederne på EnGendering Excellence.

Les mer om konferansen

Kif-komiteen

Nettstedet kifinfo drives av KILDEN på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

Curt Rice er leder for komiteen i perioden 01.01.2014 til 31.12.2017.

Mer om Kif-komiteen

Følg oss!
Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter


Oppslagstavla:

Utredning om mangfold i akademia. Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning utlyser midler til en utredning om mangfold i forskning. Fristen er 11. mai kl. 14.00. Les Utlysning: mangfoldsutredning

Aldersdiskriminering i Forskningsrådet? Forskningsrådet ser seg blind på biologisk alder ved finansiering av forskningsprosjekter, mener førsteamanuensis Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo. Les kronikken hos Aftenposten

Stor nedgang i antall norske søkere. Antall søkere til oljefag på NTNU er mer enn halvert fra i fjor til i år, men ved de internasjonale studieprogrammene er det 1 400 søkere til 35 studieplasser. Les mer hos Universitetsavisa

Søkertall 2015. Totalt har 127 929 personer søkt høyere utdanning i år, 8 000 flere enn i fjor. Det er en markant økning i antall studenter som har helsefag og realfag som sitt førstevalg, og over 50 prosent av dem som har søkt realfag på førsteplass er jenter. Se rapporter hos Samordna opptak

Likestilling i forskning: Sverige. – Totalt sett er forskningssystemet langt fra likestilt, skriver generaldirektør i Vetenskapsrådet Sven Stafström og styreleder i Vetenskapsrådet Lars Anell. Les kronikken Vårt arbete har gett ökad jämställdhet

Kjønnspoeng og kvotering. Regjeringen har ingen planer om mer bruk av kjønnspoeng eller innføring av kjønnskvotering til studier med stor kjønnsubalanse. Det sa statssekretær Bjørn Haugstad på landsmøtet til Norsk studentorganisasjon. Les mer hos Khrono

Best jobbmuligheter for kvinner? En amerikansk studie viser at kvinner ikke er dårligere stilt enn menn når de søker jobb i akademia, heller tvert imot. De fiktive søknadene viste blant annet at fakultetene foretrakk skilte kvinner framfor gifte menn. Les mer hos Chemistry world

Fra Magasinet

Ny rekrutteringsmetode ga mer mangfold

Politihøgskolen har lenge hatt et mål om å øke mangfoldet blant studentmassen og i den fremtidige politistyrken. Siden 2012 har de gått systematisk til verks i rekrutteringsprosessen.

(21.04.2015) Les mer

Ris og ros til arbeid for likestilling

Kif-komiteen sin strategi for arbeidet med kjønnsbalanse og etnisk mangfald i forsking fram mot 2017 er ferdig. Tilbakemeldingar frå sektoren viser at institusjonane set pris på ein aktiv komité, men skulle ønske at omgrepet «etnisk mangfald» var tydelegare.

(15.04.2015) Les mer

Ta doktorgraden hos en bedrift

– Nærings-ph.d. er perfekt for den som både har lyst til å jobbe i en bedrift og ta doktorgrad samtidig, sier Annette Linda Vestlund i Forskningsrådet. Foreløpig er det flest menn som benytter seg av tilbudet.

(27.03.2015) Les mer

Kraftig auke i kvinnelege innovasjonsleiarar

Då Forskingsrådet nyleg peika ut 17 nye senter for forskingsdriven innovasjon, hadde ein tredel av dei nye sentera kvinneleg leiar. Forskingsrådet meiner bevisstgjering er hovudårsaka til auken.

(24.03.2015) Les mer

– Kjønnsperspektiver gir et fortrinn i EU-søknader

– Dersom norske forskere blir flinkere til å oppfylle EU-kravene om kjønnsperspektiver i forskning, får de et konkurransefortrinn i Horisont 2020, sier Curt Rice. 

(11.03.2015) Les mer

− Psykologien trenger flere menn

Guttedagen på Psykologisk institutt vil forhåpentligvis øke andelen mannlige søkere til psykologstudiet, men mye tyder på at det må sterkere lut til for å jevne ut kjønnsbalansen.

(05.03.2015) Les mer

Vil kvotere minoriteter

Organisasjonen Transnational Arts Production foreslår kvotering av personer med flerkulturell bakgrunn til styrer og ledelse i kulturlivet, etter å ha sett effekten av kjønnskvotering. Likestillings- og diskrimineringsombudet er skeptisk.

(27.02.2015) Les mer

Kvinner og innovasjon – en eksotisk kombinasjon

Kvinner blir sett på som en ressurs, men også som et eksotisk innslag i innovasjonsfeltet. Det viser foreløpige funn fra prosjektet Gender and innovation in Norway.

(24.02.2015) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.