Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Følg oss!

Følg kifinfo på sosiale medier:
Følg oss på Facebook
Følg oss på Twitter

 


Lanseringsseminar: «Å være utlending er ingen fordel»

Rapport om karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia.

Kif-komiteen har bestilt en utredning om karrieren til forskere med innvandrerbakgrunn og annen etnisk bakgrunn. 11. mars lanseres rapporten fra AFI og NIFU med et heldagsseminar i Oslo.

Meld deg på innen 24. februar!

Se program og påmelding

 


Kif-komiteen

Nettstedet kifinfo drives av Kilden kjønnsforskning.no på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Curt Rice er leder for komiteen i perioden 01.01.2014 til 31.12.2017.


Oppslagstavla:

Labour market disadvantage of ethnic minority British graduates: university choice, parental background or neighbourhood? Etniske minoriteter har mindre sannsynlighet enn sine medstudenter for å være i jobb seks måneder etter avsluttet utdanning, viser en britisk studie. Les mer og last ned rapporten hos The Guardian

Penger til nettverk. Senter for kvinne- og kjønnsforskning lyser ut inntil 15 000 kroner for ansatte og studenter som har aktiviteter og nettverksbygging som fremmer kvinne- og kjønnsforskning. Les mer hos UiT Norges arktiske universitet

Is There a Magic Link between Research Activity, Professional Teaching Qualifications and Student Satisfaction? En ny studie viser at undervisere med minoritetsbakgrunn har større sannsynlighet for å motta dårlig tilbakemelding fra sine studenter. Les om funnene hos Times Higher Education.

On the Compliance of Women Engineers with a Gendered Scientific System. En undersøkelse av mer enn 1 millioner artikler i ingeniørfag finner en paradoksal trend: kvinnelige forskere publiserer i mer prestisjetunge tidsskrift enn mannlige forskere, men blir mindre sitert. Les artikkelen hos Plos One

Fakta om utdanning 2016 SSBs siste tall om utdanning forteller blant annet om kjønnsbalansen i høyere utdanning, andel utenlandske statsborgere som tar høyere utdannelse og doktorgrad i Norge. Rapporten kan leses hos SSB.

Gender Balance Special Issue. I EuroScientists spesialnummer om kjønnsbalanse snakker nobelprisvinnere om kvinner i forskning, og det stilles spørsmål om kvotering eller ikke, "Quota or no quota". Les artiklene hos EuroScientist

Likestilt toppledelse: Tenk nytt om livets faser! Medlem av Kif-komiteen Silvija Seres har skrevet en kronikk i Aftenposten om kvinner i ledelse. Det finnes to viktige avsporinger – eller tankefeller – om topplederkarriére på kvinners premisser, skriver hun. Teksten kan leses hos Aftenposten.

Fra Magasinet

Har vi allerede oppnådd kjønnsbalanse?

Grunnlaget for kjønnsbalanse på toppen i akademia er allerede lagt, skal vi tro førsteamanuensis i finans. Farlig å lene seg tilbake og vente på at kjønnsbalanse skal komme av seg selv, mener kritikerne.

(12.02.2016) Les mer

Studenter på dugnad for bedre pensum

Studentforeningen ved Uppsala universitet har gått pensum etter i sømmene for å sikre kjønnsbalanse og mangfold i litteraturen.

(08.02.2016) Les mer

Kif-komiteen mener: ny lov svekker likestillingsarbeidet

Regjeringen foreslår å slå sammen likestillingsloven og tre diskrimineringslover til en ny felles diskrimineringslov. Det er flere grunner til at det ikke er et strålende forslag, ifølge Kif-komiteen.

(28.01.2016) Les mer

Forventer bedre kjønnsbalanse av rektor

Da Universitetet i Agder skulle ansette to dekaner, ble universitetet anklaget for forbigåelse og kjønnsdiskriminering av to kvinnelige søkere. Det legger ekstra press på den nye rektoren til å jobbe med likestilling.

(26.01.2016) Les mer

Vil flere kvinnelige professorer gi mer kjønnsperspektiver i forskningen?

Ikke nødvendigvis, mente deltakerne på BALANSE-programmets seminar om kjønnsbalanse i akademia og mer kjønnsperspektiver i forskningen.

(13.01.2016) Les mer

Skeptiske til felles diskrimineringslov

Med forslaget til en felles diskrimineringslov følger en svekkelse av redegjørelsesplikten, og med det en svekkelse av hele likestillingsarbeidet, mener både LDO og nestleder i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

(22.12.2015) Les mer

Retter lupen mot glasstaket på Nettverkskonferansen

Hva er det egentlig som skjer når kvinneandelen drastisk ebber ut på toppstillingsnivå? Nettverkskonferansen for likestillingsarbeidere 2016 vil se nærmere på hva slags hindringer det faktisk dreier seg om.

(21.12.2015) Les mer

Menn er skeptiske til forsking som viser kjønnsdiskriminering

Ein ny studie frå USA viser at kvinner og menn møter forskingsresultat om kjønnsdiskriminering med ulike blikk.

(18.12.2015) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!