Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Følg oss!

Følg kifinfo på sosiale medier:
Følg oss på Facebook
Følg oss på Twitter

 


Kif-komiteen

Nettstedet kifinfo drives av Kilden kjønnsforskning.no på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Curt Rice er leder for komiteen i perioden 01.01.2014 til 31.12.2017.


Ella Ghosh

Ta kontakt med Ella Ghosh, fra Kif-komiteens sekretariat:
ella.ghosh@uhr.no


Heidi Holt Zachariassen

Ta kontakt med Heidi Holt Zachariassen, fra Kif-komiteens sekretariat:
heidi@uhr.no


Oppslagstavla:

Søkere til dekanstilling trakk seg. To søkere til en dekanstilling ved Universitetet i Agder trakk seg i protest mot ansettelsesprosessen. Den ene søkeren, som ble innstilt som nummer to, mener det både er forbigåelse og kjønnsdiskriminering. Les mer hos Agderposten

Kvinner diskrimineres på toppen i norsk akademia. I forskningstoppen – blant professorene – er 74 prosent menn og kun 26 prosent er kvinner. Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kif-leder, mener kvinner blir diskriminert i norsk akademia. Les mer hos Ukeavisen Ledelse

Derfor er 3 av 4 professorer menn. Helge Nordahl, førsteamanuensis i finans, mener det er en triviell årsak til at så mange flere menn enn kvinner er professorer, og ikke diskriminering. Les innlegget hos Ukeavisen Ledelse

Åpent brev til rektor: Ikke et ord om likestilling. Begrepet likestilling finnes ikke i UiBs nye strategi. Det skriver likestillingskomiteen ved Universitetet i Bergen. Les hele innlegget hos På Høyden

Rektor svarer: Likestilling på agendaen. Rektor ved Universitetet i Bergen svarer på likestillingskritikk fra flere hold. Les innlegget hos På Høyden

Nordisk forskningsprogram. I januar kommer det utlysninger til det nye programmet om kjønnsbalanse i forskning og innovasjon, "Solving the Nordic Gender Paradox: Gender Gaps in the Nordic Research and Innovation Area". Les mer hos NordForsk

Hva velger de som bryter mønsteret? Unge, både kvinner og menn, med lavt utdannende foreldre velger andre fagretninger enn andre unge: korte og anvendte fagområder som leder direkte til et yrke. Les Tanja Askviks artikkel i siste nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning

Fra Magasinet

Protest mot kjønnsubalanse ga resultater

Curt Rice ba representantskapsmøtet om å forkaste innstillingen om to menn i UHR-ledelsen. Det gjorde de ikke, men et benkeforslag sikret kvinnelig nestleder.

(25.11.2015) Les mer

Universiteter og høgskoler: Derfor prioriterer vi kjønnslikestilling

Oslo er den byen i Norge med størst etnisk mangfold, men mangel på god statistikk gjør det likevel vanskelig å lage gode og treffsikre tiltak for å sikre mangfold.

(20.11.2015) Les mer

Forskere med barn stiller dårligere i den akademiske konkurransen

Både mannlige og kvinnelige forskere med barn sliter med å kombinere karriere og familie. Konkurransen kommer i stadig større grad fra internasjonale forskere uten barn og uten tilgang på velferdsgoder som foreldrepermisjon.

(06.11.2015) Les mer

Innspurt for europeisk likestillingsprosjekt

Målet er bedre kjønnsbalanse i realfag. Nå går EU-prosjektet inn i siste fase med en rekke rapporter om alt fra møtekultur til likestillingsmotstand.

(30.10.2015) Les mer

Pionerforskning om mangfold i akademia

– Mangfoldsstudien som er på gang i Norge er et pionerprosjekt, mener Paula Mählck fra Stockholms universitet.

(16.10.2015) Les mer

Kif-komiteen møter kunnskapsministeren

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning ønsker at Kunnskapsdepartementet skal bruke kompetansen deres mer. Det skal komiteen og Torbjørn Røe Isaksen snakke om i morgen.

(08.10.2015) Les mer

Ombod skal sikre likestilling

Strukturreforma i universitets- og høgskulesektoren er i full gang, og fleire institusjonar står midt oppe i store samanslåingsprosessar. Kva skjer med likestillingsarbeidet når institusjonar slår seg saman?

(06.10.2015) Les mer

Instituttet hvor over halvparten av forskerne er utenlandske

Forskningsinstituttet Simula vant likestillingsprisen i 2013 etter å ha arbeidet hardt for å bedre kjønnsbalansen. Men over halvparten av forskerne er utenlandske, og Simula vil både bli bedre på kjønnsbalanse og etnisk mangfold.

(22.09.2015) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!