Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

EnGendering Excellence

Forskningsrådet og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) arrangerer konferanse om kjønnsperspektiver i forskning 4.-5. juni i Oslo.

Londa Schiebinger (bilde) er en av innlederne på EnGendering Excellence.

Les mer om konferansen

Kif-komiteen

Nettstedet kifinfo drives av KILDEN på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

Curt Rice er leder for komiteen i perioden 01.01.2014 til 31.12.2017.

Mer om Kif-komiteen

Følg oss!
Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter


Oppslagstavla:

Ukulturen i politietaten. Jo da rektor, seksuell trakassering forekommer i politiet, det blir bare ikke snakket om, og det er et problem, skriver to anonyme, kvinnelige politibetjenter. Les kronikken hos Dagbladet

Harvard beskyldes for diskriminering. I en klage fra 64 organisasjoner vises det til at Harvard University setter langt høyere krav til asiatisk-amerikanske studenter enn andre. Les mer hos Dagens Næringsliv

Sånn ser forskere ut. Kate Clancy, professor i biologisk antropologi, startet kampanjen #GirlsWithToys etter at hun hørte en mannlig astrofysiker kalle forskere "boys with toys". Les mer hos Kvinneguiden

Lederjakt. Curt Rice, leder for Kif-komiteen og påtroppende rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, oppfordrer kvinner til å søke stillingene som skal inngå i den nye ledergruppa på høgskolen. Les mer hos Khrono

Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten. Kunnskapsdepartementet legger fram de to rapportene i dag. Menn er nå i mindretall blant studenter på alle nivåer, også blant stipendiatene. Kvinneandelen blant professorene har økt med ett prosentpoeng per år de siste ti årene, til 26 prosent i 2014. Les mer og last ned rapportene hos regjeringen.no

Ny utdanningsstatistikk. Høsten 2014 var det 272 500 studenter i høyere utdanning i Norge eller studenter i høyere utdanning i utlandet. Dette er drøyt 3 400 flere enn høsten 2013, og kvinner står bak hele økningen. Les mer og se grafikk hos SSB

Nyhetsbrev. European Platform of Women Scientists (EPWS) har kommet med nytt nyhetsbrev. Les EPWS Newsletter May 2015

Fra Magasinet

Sju nye likestillingsprosjekter

I år har fem universiteter og to høgskoler fått til sammen 30 millioner kroner fra Forskningsrådets BALANSE-program. Universiteter og høgskoler vil ikke lenger fikse kvinnene, nå vil de fikse kulturen og organisasjonen.

(22.05.2015) Les mer

Kvinner i Vesten kan bli klima-tapere

Det er ikke bare kvinner i utviklingsland som rammes av klimaendringene. Kvinner i Vesten er også utsatt. Det mener forsker Gotelind Alber, som vil ha kvinner og kjønnsperspektiv inn i klimapolitikken.

(19.05.2015) Les mer

Stor vekt på kjønnsperspektiver i Horisont 2020

I Horisont 2020 må alle prosjektsøknader omtale kjønnsperspektiver.  – Her er det store muligheter og utfordringer for forskningsmiljøene, sier Forskningsrådets direktør Arvid Hallén.

(15.05.2015) Les mer

Vil ha meir kunnskap om mangfald i akademia

Det finst mykje forsking på barrierar for kjønnsbalanse i akademia, men lite på etnisk mangfald. No utlyser Kif-komiteen ei utreiing som skal bøte på dette.

(30.04.2015) Les mer

Må tenke nytt om diskriminering

Studentmassen vokser stadig, og diskrimineringsvernet er utvidet. Hvordan bør universiteter og høgskoler håndtere diskriminering av kjønn, seksualitet, etnisitet, religion, funksjonshemming og sosial bakgrunn?

(29.04.2015) Les mer

Ny rekrutteringsmetode ga mer mangfold

Politihøgskolen har lenge hatt et mål om å øke mangfoldet blant studentmassen og i den fremtidige politistyrken. Siden 2012 har de gått systematisk til verks i rekrutteringsprosessen.

(21.04.2015) Les mer

Ris og ros til arbeid for likestilling

Kif-komiteen sin strategi for arbeidet med kjønnsbalanse og etnisk mangfald i forsking fram mot 2017 er ferdig. Tilbakemeldingar frå sektoren viser at institusjonane set pris på ein aktiv komité, men skulle ønske at omgrepet «etnisk mangfald» var tydelegare.

(15.04.2015) Les mer

Ta doktorgraden hos en bedrift

– Nærings-ph.d. er perfekt for den som både har lyst til å jobbe i en bedrift og ta doktorgrad samtidig, sier Annette Linda Vestlund i Forskningsrådet. Foreløpig er det flest menn som benytter seg av tilbudet.

(27.03.2015) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.