Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Kif-komiteens blogg: The year the Nobel Prize forgot to ignore women

Curt Rice, leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, skriver om hvordan nobelprisvinner May-Britt Moser forandrer bildet av kvinner i forskning.

Les blogginnlegget "The year the Nobel Prize forgot to ignore women"


Oppslagstavla:

Svar på likestilling og biologi III. Ønsket om biologiske forklaringer på sosial forskjell resulterer fortsatt i mye spekulativ og til dels suspekt forskning, skriver professor Agnes Bolsø i et svar til Gunnar Aakvaag. Les innlegget Mye svak biologi

Svar på likestilling og biologi II. Gode samtidsdiagnoser må bygge på oppdatert kunnskap om den verden vi lever i. Vi trenger ikke utdaterte analyser. Det sier statsviter Øyvind Søraas Skorge i svaret til Gunnar Aakvaag. Les innlegget Utdatert om kjønnforskjeller

Svar på likestilling og biologi I. Kjønnsdelingen fremstår såpass sterk fordi en så stor andel av kvinnene har lønnet arbeid i Norden, ikke fordi vi er blitt så likestilte at vi endelig kan velge «fritt» og kjønnstradisjonelt. Det skriver Liza Reisel og Mari Teigen i svaret til Aakvaag. Les innlegget Fakta om likestillingsparadokset

Konferanse. UiT Norges arktiske universitet inviterer jenter i 10. klasse og videregående skole til konferanse 11. februar. Målet er å inspirere jenter til å velge studier i realfag og teknologi. Les om «Jenter og teknologi»

Forbinder medfødt talent med menn. Amerikanske forskere har undersøkt 1820 akademikere og studenters holdninger til medfødt talent. Disse forestillingene er med på å holde kvinner borte fra enkelte fag, ifølge forskerne: kvinner kan velge det bort, eller de kan bli valgt bort. Les mer hos forskning.no

- De velger bort de beste. Den formelle og mer eller mindre åpne kjønnsdiskrimineringen er borte. Diskrimineringen er erstattet av strukturelle kjønnsfordommer. Les lege og forsker Anne Taraldsen Heldals kronikk hos Bergens Tidende

Obama hyller pionerer. Det hvite hus har startet en nettside for å motivere unge kvinner til å bli forskere, spesielt innen teknologi, ingeniørfag og matematikk. Se The Untold History of Women in Science and Technology

Fra Magasinet

Innstegsstillingar er ikkje tilpassa kvinners karriereløp

Det er vanskelegare for kvinner å møte krava for å kvalifisere til innstegsstillingar, hevdar forskar.

(22.01.2015) Les mer

– Flere kvinner gir bedre resultater

– Satsing på kjønnsbalanse og mangfold fremmer kvalitet i forskning. Jeg regner med at det blir et tema i likestillingsmeldingen, sier Curt Rice fra Kif-komiteen.

(16.01.2015) Les mer

Kan kvinner egentlig forske?

Argumentene for at kvinner er annenrangs vitenskapspersoner har blitt videreført og gjenoppfunnet i nye sammenhenger opp gjennom århundrene, mener historiker Bente Rosenbeck.

(09.01.2015) Les mer

Diskriminering forsterkar det kjønnsdelte arbeidslivet

Det er likevel viktige forskjellar på diskriminering på grunn av etnisitet og på grunn av kjønn, hevdar forskar.

(19.12.2014) Les mer

Går sammen for å løfte kvinnelige talenter

Nettverkskonferanse skal samle krefter for å endre den skjeve kjønnsbalansen i økonomi- og teknologifag.

(18.12.2014) Les mer

Fjernar gulrøter for likestillingsarbeid

Etter at statlege premieordningar for likestillingsarbeid i akademia er blitt fjerna, er det no opp til kvar enkelt institusjon å betre kjønnsbalansen i akademiske toppstillingar.

(16.12.2014) Les mer

Lærte seg et nytt fag for å få jobb i Norge

Flere kvinner enn menn har partnere som også er forskere. Kreftforskeren Yanran Cao lærte seg marinbiologi for å kunne få jobb i samme by som sin professorektemann i Norge.

(10.12.2014) Les mer

Økonomifaget er fortsatt ein mannsbastion

Då VG presenterte landets 20 fremste fagøkonomar, fanst det ikkje ei einaste kvinne mellom dei. – Økonomi er eit mannsdominert fag, stadfestar økonom Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo.

(09.12.2014) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.