Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Kif-komiteens blogg: 2 ways quotas for women raise quality

Det blir sagt at kjønnskvotering er urettferdig og fører til dårligere kvalitet.

Curt Rice, leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, kommer med noen innvendinger i dette blogginnlegget.

Les blogginnlegget "2 ways quotas for women raise quality"


Oppslagstavla:

Mosers kjole. May-Britt Mosers kjole er morsom og bemerkelsesverdig – også som kreativ forskningsformidling, skriver Inger Merete Hobbelstad. Les mer hos Dagbladet

Nytt fra akademia. Les de siste nyhetene fra universitets- og høgskolesektoren, blant annet om Moser-paret, hos forskning.no

Moser-paret vil være forbilder. May-Britt og Edvard Moser prøver å være forbilder for andre forskerpar gjennom å vise at det går an å kombinere familieliv med et likestilt forskerliv. Les mer hos Curie

Må overvinne ubevisste fordommer. Kif-komiteens leder Curt Rice er intervjuet i EuroScience. Les Overcoming unconscious gender bias in science evaluation

Rekordhøy støtte. Forskningsrådet gir over én milliard til 159 prosjekter i Fri prosjektstøtte fra 2015. Det er kjønnsbalanse i støtte til unge forskertalenter og postdoktorstipend, men ikke blant lederne og mobilitetsstipendene. Les mer hos Forskningsrådet

Laber interesse for innstegsstillinger. Den interne høringsrunden på Universitetet i Oslo viser at det bare er Økonomisk institutt som er ensidig positive. Tidligere ble innstegsstillinger assosiert med tryggere karriereveier for unge forskere og bedre kjønnsbalanse, men ikke nå lenger. Les mer hos Uniforum

Nobelprisen 2014. NTNU-forskerne som mottar årets pris for fysiologi eller medisin, Edvard og May-Britt Moser, snakker om drivkraft i forskningen og holdningen til forskerpar i samme lab. Les saker om Moser-paret hos Universitetsavisa

Fra Magasinet

Går sammen for å løfte kvinnelige talenter

Nettverkskonferanse skal samle krefter for å endre den skjeve kjønnsbalansen i økonomi- og teknologifag.

(18.12.2014) Les mer

Fjernar gulrøter for likestillingsarbeid

Etter at statlege premieordningar for likestillingsarbeid i akademia er blitt fjerna, er det no opp til kvar enkelt institusjon å betre kjønnsbalansen i akademiske toppstillingar.

(16.12.2014) Les mer

Lærte seg et nytt fag for å få jobb i Norge

Flere kvinner enn menn har partnere som også er forskere. Kreftforskeren Yanran Cao lærte seg marinbiologi for å kunne få jobb i samme by som sin professorektemann i Norge.

(10.12.2014) Les mer

Økonomifaget er fortsatt ein mannsbastion

Då VG presenterte landets 20 fremste fagøkonomar, fanst det ikkje ei einaste kvinne mellom dei. – Økonomi er eit mannsdominert fag, stadfestar økonom Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo.

(09.12.2014) Les mer

Likestillingen i svensk akademia går tregt

Sverige har brukt 47 millioner på likestillingsprosjekter i akademia siden 2009. Evalueringen av prosjektene viser at mye arbeid gjenstår. Nå er det imidlertid slutt på pengene.

(28.11.2014) Les mer

Måtte få norsk kjæreste for å snakke norsk

Flere internasjonale forskere ved norske forskningsinstitusjoner gjør at engelsk foretrekkes framfor norsk. – Det tok meg flere år før jeg begynte å snakke norsk, sier franske Claire Coutris ved Bioforsk på Ås.

(27.11.2014) Les mer

Etterlyser bedre integrering av utenlandske forskere

Norske universiteter er altfor opptatt av å telle utenlandske forskere og studenter, og for lite opptatt av hvordan de integreres i miljøet, hevder stipendiat ved NTNU Julien S. Bourrelle.

(24.11.2014) Les mer

‒ Forskningsrådet mangler kompetanse på kjønn

Kjønnsforskere må akseptere at det finnes mange måter å forske på kjønn, mener Forskningsrådet. Forskningsrådet trenger langt mer kompetanse på kjønn, svarer kjønnsforskerne.

(14.11.2014) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.