Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Oppslagstavla:

Rekordmange utenlandske studenter. Aldri før har Norge tatt inn flere internasjonale studenter. Det var nesten 24 000 utenlandske studenter i Norge i 2013-2014, dobbelt så mange som i 2005. Økningen kan skyldes flere engelskspråklige programmer på lærestedene. Last ned rapporten hos SIU og les mer hos Universitas

Eksperter ved Göteborgs universitet. I anledning kvinnedagen har universitetet oppdatert sin ekspertliste med forskere på ulike områder. Nå er det 180 kvinnelige forskere på lista, og den oppdateres stadig. Les mer hos Göteborgs universitet

Flere eksperter. Göteborgs universitet har også en ekspertliste med forskere som har et kjønnsperspektiv og forsker på likestilling. Ekspertlista er oppdatert i anledning kvinnedagen 8. mars. Les mer hos Göteborgs universitet

Likestillingsseminar. Høgskolen i Oslo og Akershus markerer kvinnedagen med seminar. Leder av Kif-komiteen, Curt Rice, holder innlegget "Gir en forskningsbasert tilnærming til rekruttering bedre kjønnsbalanse?". Les invitasjon

Diskuterer netthets på UiT. Journalist Sidsel Wold deltar på UiTs markering av kvinnedagen med seminaret "Er netthets et likestillingsproblem?". Les mer hos UiT Norges arktiske universitet

KVINFO på arabisk. KVINFO er Danmarks vitensenter for kjønn, likestilling og mangfold. Nå har de også fått hjemmeside på arabisk, i tillegg til dansk og engelsk. Les mer hos Danmarks Radio

Rektorkandidat. 14 personer har søkt stillingen som rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Curt Rice, leder for Kif-komiteen, er en av dem som har søkt. Les intervju hos Khrono

Fra Magasinet

− Psykologien trenger flere menn

Guttedagen på Psykologisk institutt vil forhåpentligvis øke andelen mannlige søkere til psykologstudiet, men mye tyder på at det må sterkere lut til for å jevne ut kjønnsbalansen.

(05.03.2015) Les mer

Vil kvotere minoriteter

Organisasjonen Transnational Arts Production foreslår kvotering av personer med flerkulturell bakgrunn til styrer og ledelse i kulturlivet, etter å ha sett effekten av kjønnskvotering. Likestillings- og diskrimineringsombudet er skeptisk.

(27.02.2015) Les mer

Kvinner og innovasjon – en eksotisk kombinasjon

Kvinner blir sett på som en ressurs, men også som et eksotisk innslag i innovasjonsfeltet. Det viser foreløpige funn fra prosjektet Gender and innovation in Norway.

(24.02.2015) Les mer

Lite kunnskap om studenttrakassering

Studenter vegrer seg mot å melde fra om trakassering. Læresteder må forplikte seg sterkere til studentenes trakasseringsvern, mener studentrepresentant og studentombud.

(11.02.2015) Les mer

Niqabforbud er ikke i strid med loven

Juridisk kan man argumentere både for og mot bruk av niqab ved høyere utdanningsinstitusjoner. Et forbud kan sende et tydelig signal i likestillingsøyemed, men det kan også virke ekskluderende og føre til mer ekstreme holdninger.

(30.01.2015) Les mer

Innstegsstillingar er ikkje tilpassa kvinners karriereløp

Det er vanskelegare for kvinner å møte krava for å kvalifisere til innstegsstillingar, hevdar forskar.

(22.01.2015) Les mer

– Mangfold gir bedre resultater

– Satsing på kjønnsbalanse og mangfold fremmer kvalitet i forskning. Jeg regner med at det blir et tema i likestillingsmeldingen, sier Curt Rice fra Kif-komiteen.

(16.01.2015) Les mer

Kan kvinner egentlig forske?

Argumentene for at kvinner er annenrangs vitenskapspersoner har blitt videreført og gjenoppfunnet i nye sammenhenger opp gjennom århundrene, mener historiker Bente Rosenbeck.

(09.01.2015) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.