Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Kif-komiteens blogg: 2 ways quotas for women raise quality

Det blir sagt at kjønnskvotering er urettferdig og fører til dårligere kvalitet.

Curt Rice, leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning, kommer med noen innvendinger i dette blogginnlegget.

Les blogginnlegget "2 ways quotas for women raise quality"


Oppslagstavla:

Trenger kvinner. I sommer stoppet rektor ved Lunds universitet alle professor-utnevninger fordi det er for få kvinner. Siden de fleste professorene som har blitt kallet har vært menn, skal de ti neste være kvinner. Les mer hos Sydsvenskan

Nytt prosjekt. Møter innvandrere og samer de samme likestillings- og diskrimineringsutfordringene? For første gang skal forskere sammenligne utfordringer innvandrere, samer og nasjonale minoriteter i Norge opplever i møte med blant annet skole- og utdanningssystemet. Les mer hos ISF

Kjønn i spesialutgave. Tidsskriftet "Cultural Studies of Science Education" hadde nylig en spesialutgave med kjønnsperspektiver. Én av artiklene er skrevet av Astrid T. Sinnes og Marianne Løken. Les mer hos springer.com

Stadig flere med høyere utdanning. OECD-rapporten "Education at a Glance 2014" viser at det på 12 år var en økning på 17 prosentpoeng for kvinner og 9 prosentpoeng for menn i aldersgruppa 25-34 år med høyere utdanning. 45 prosent kvinner og 34 prosent menn hadde høyere utdanning i denne aldersgruppa i OECD-landene i 2012. Les rapporten

Horisont 2020. Kjønn har en tverrgående rolle i EUs forskningsprogram Horisont 2020. Kjønnsperspektiver skal integreres, og forskningsteamene skal ha kjønnsbalanse. Les mer hos Forskningsrådet

Nytt navn og nytt mandat. Kunnskapsdepartementet har bestemt at det nye navnet på Kif-komiteen skal være Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif). Les om komiteen og nytt mandat

Sverige. Universitets- och högskolerådet (UHR) har samlet erfaringer fra 37 likestillingsprosjekt i rapporten "Jämställdhet i högskolan – ska den nu ordnas en gång för alla?". En anbefaling er at vi må stille spørsmålstegn ved akademia som en meritokratisk organisasjon. Les mer og last ned rapporten hos UHR

Fra Magasinet

Suksess med likestillingstiltak

Mer selvtillit, motivasjon og flere publikasjoner er resultatet når et universitet og et forskningsinstitutt satte i gang tiltak for bedre kjønnsbalanse blant forskerne.

(19.09.2014) Les mer

Kvinnelige ingeniørstudenter må være «en av gutta»

– Kvinner på teknologiske studier møter motstand og diskriminering, sier sosiolog Lena Wiik Olsen.

(11.09.2014) Les mer

− Kjønnsperspektiver i forskning redder liv og sparer penger

− Men det holder ikke å se på forskjellene mellom menn og kvinner. Da risikerer du å forsterke stereotypier, sier Londa Schiebinger fra Stanford University.

(29.08.2014) Les mer

Teknologiutdannede kvinner ender opp utenfor bransjen

Kvinner med naturvitenskapelig og teknologisk utdanning er oftere mistilpasset enn sine mannlige kollegaer i overgangen fra masterstudier til arbeid, viser ny rapport. Det gjelder ikke for andre fagfelt.

(27.08.2014) Les mer

Aktivt arbeid hindrer diskriminering

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er viktig for å oppnå kjønnsmessig og etnisk likestilling i akademia, mener ekspert på diskrimineringsjus Ronald Craig. Likevel er ordningens framtid usikker.

(26.08.2014) Les mer

Blir komité for kjønnsbalanse og mangfold

I går fikk Kif-komiteen nytt navn og mandat fra Kunnskapsdepartementet.

(19.08.2014) Les mer

Mer makt for EUs likestillingsgruppe

Mastodonten EU-kommisjonen er i bevegelse. Med nytt forskningsprogram og en rådgivende likestillingsgruppe med ny status, får både kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning høyere prioritet.

(27.06.2014) Les mer

Skjult trakassering i akademia

– Det er faktisk ikke sånn at noen våkner om morgenen og planlegger å trakassere andre, men det skjer likevel, sier likestillingsrådgiveren fra NTNU. En ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at omfanget av seksuell trakassering ikke gjenspeiles i det fåtallet av saker som bringes inn for domstolene.

(26.06.2014) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.