Nytt fra andre medier

På Høyden (UiB)
18. september 2007
Leiinga ved Universitetet i Bergen er interesserte i å øyremerke akademiske stillingar for kvinner, dersom Kunnskapsdepartementet gjev klarsignal.
Utropia
18. september 2007
Norsk Studentunion vil øremerke akademiske stillinger til kvinner. – Tiltaket underminerer kvinnekampen, mener leder for studentstyret i Tromsø, Øyvind Mikalsen.
Studvest (UiB)
18. september 2007
Nå kan det igjen bli lovlig å lyse ut vitenskapelige stillinger øremerket for kvinner. Universitetet stiller seg positivt til lovendringen.
Uniforum (UiO)
11. september 2007
Universitetet i Oslo ønsker igjen å øremerke stillinger for kvinner. Dette satte EFTA-domstolen bom for i en kjennelse i 2003. Øremerking er blitt mulig etter at EUs rammedirektiver for likebehandling nå er endret ved at FNs kvinnekonvensjon er inkorporert i lovverket. Det åpner for at man kan utlyse stillinger spesifikt for kvinner for å bedre kjønnsbalansen blant vitenskapelig ansatte.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
11. september 2007
Etter mange års nedgang har det i år vært en økning i antall elever som har valgt realfag i videregående opplæring. For høyere utdanning er det bare en liten økning i søkningen.
Kunnskapsdepartementet
10. september 2007
Kunnskapsdepartementet har nå lansert en ny tiltaksplan for realfag, hvor rekruttering er en av hovedsatsingene. –Vi vil gjennomføre en nasjonal rekrutteringskampanje våren 2008 for å nå flere unge enn dem som tradisjonelt velger realfag, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.
Aftonbladet
04. september 2007
Kungliga tekniska högskolan öppnar ett eget korttidsdagis. – Det ska vara möjligt att kombinera ett bra forskar- eller lärarliv med ett anständigt familjeliv, säger Margareta Norell Bergendahl,projektansvarig för Future Faculty.
Göteborgs-Posten
04. september 2007
Trots många års satsningar har Göteborgs universitet och Chalmers misslyckats med att ändra den skeva könsfördelningen. Jämfört med för tio år sedan har det tvärtom blivit värre.
Dagbladet
03. september 2007
Akademia vil være den siste delen av samfunnet som blir likestilt.
Euroactiv.com
02. september 2007
Persistent gender stereotypes, predominantly male decision-making bodies, the lack of transparency in recruitment procedures and the operation of 'old boys networks' to which women often do not have access result in the EU losing the potential of highly-qualified women scientists and the estimated 700,000 additional researchers needed to reach the Lisbon goal, argues an NGO representing women scientists.
Forskning.no
30. august 2007
Biologen Kristine Bonnevie (1872-1948) tok viktige steg for kvinners aksept i akademia da hun i 1912 ble Norges første kvinnelige professor. Førstkommende mandag hedres hun for andre gang med en forelesningsserie ved Universitetet i Oslo.
Ny Tid
30. august 2007
Den norske regjeringen har en historisk sjanse til å være offensiv.
NRK
29. august 2007
Kunnskapsminister Øystein Djupedal er åpen for å vurdere nye virkemidler for å øke andelen kvinnelige professorer i Norge.
Ny Tid
29. august 2007
EU-endringer gjør at Norsk Studentunion nå starter en ny kamp for å øremerke akademiske stillinger til kvinner.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
29. august 2007
Norsk Studentunion har i dag bedt regjeringen gjeninnføre øremerking av professorstillinger til kvinner. Til tross for stor politisk vilje for et likestilt samfunn, er fortsatt over 8 av 10 professorer menn.
Cordis
29. august 2007
The European Commission's Joint Research Centre (JRC) has a new Deputy Director-General, and she has a vision: a JRC that is known throughout Europe and beyond for its scientific excellence, independence and high societal relevance.
Ukeavisen Ledelse
28. august 2007
Andelen som tar en lang høyere utdanning er dobbelt så høy for menn som for kvinner.
NITO
27. august 2007
Ingeniørutdanningene sliter med å tiltrekke seg jenter. Samtidig tiltrekkes de i overkant av mykere fag. Dette tar HiST nå tak i. – Vi vil bedre kjønnsfordelingen, forteller prosjektsleder Arna O. Folden. NITOs hovedstyremedlem, Trond Småvik, er usikker på prosjektet.

Sider