Nytt fra andre medier

Aftenposten
13. desember 2006
Flere kvinner enn menn studerer i dag ved våre universiteter og høyskoler. Dette skiftet har hittil ikke trengt gjennom blant professorene og andre akademiske topper.
Upsala Nya Tidning
13. desember 2006
Uppsala universitet ska göra en översyn av rekryteringsprocessen för samtliga personalkategorier vid universitetet. Syftet är att säkerställa att processen är rättvis ur jämställdhetssynpunkt.
Ukeavisen Ledelse
12. desember 2006
Hvis høyskoler og universiteter ansetter kvinner i samme lave tempo som i dag, kan det gå 30 år før det oppnås likestilling i akademia.
Aftenposten
12. desember 2006
Hvis akademia ansetter kvinner i samme lave tempo som i dag, vil det ta 30 år før likestilling er et faktum. - Vi vil øke tempoet, ikke fortsette som før, sier viserektor Inga Bostad ved UiO.
Ergo.nu
06. desember 2006
Drygt 30 procent av grundutbildningsstudenterna i fysik vid Uppsala universitet är kvinnor, men bara 21 procent av doktoranderna. Bland lärarna är kvinnorna ännu färre. Finns det något i universitetsmiljön som gör att kvinnorna faller bort på vägen?
Universitas (UiO)
05. desember 2006
Radikal kjønnskvotering er systematisk diskriminering.
Hegnar Online
05. desember 2006
Skal Universitetet i Oslo (UiO) nå sin visjon om likestilling i vitenskapelige stillinger, kan de bare ansette kvinner, og ingen menn, de neste fem årene.
Universitas (UiO)
05. desember 2006
En ny rapport fra humanistisk prosjektsemester slår fast at menn på kunsthistorie ikke føler seg dominert, enda de er i ekstremt mindretall.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
05. desember 2006
Med en särskild satsning på lektorat till kvinnor, tjugo tjänster, hoppas Karolinska institutet, KI, snabbare få fler kvinnor bland professorerna.
Universitas (UiO)
05. desember 2006
Skal Universitetet i Oslo nå sin visjon om likestilling i vitenskapelige stillinger, kan de bare ansette kvinner, og ingen menn, de neste fem årene. (
VG
05. desember 2006
Skal Universitetet i Oslo (UiO) nå sin visjon om likestilling i vitenskapelige stillinger, kan de bare ansette kvinner, og ingen menn, de neste fem årene.
Forskning.no
30. november 2006
Med dagens endringstakt kan det ta 30 år før Norge når målet om at halvparten av det faste vitenskapelige og faglige personalet i universitets- og høgskolesektoren skal være kvinner.
Ukenytt
30. november 2006
Om endringstakten i UoH-sektoren fortsetter i samme tempo som på 1990- og 2000-tallet, vil det muligens ta 25 til 30 år å nå målet om likestilling bestemt som halvparten kvinner i faste stillinger. Dette går fram av en fersk rapport utført av NIFU STEP på oppdrag fra Universitets- og høgskolerådets ”Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning”.
Universitas (UiO)
28. november 2006
Universitetetstyret vedtok tirsdag å gå inn for ekstrapoeng og radikal kjønnskvotering for å få bukt med skjev kjønnsfordeling.
Universitas (UiO)
28. november 2006
Kjønnskvotering er en kontroversiell løsning på et vanskelig problem: Det svir for den som forbigås. Det kan virke nedverdigende på den som får «snike i køen» på grunn av genetiske tilfeldigheter.
Dagsavisen
28. november 2006
Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo vedtok i går å gå inn for ekstrapoeng og radikal kjønnskvotering for å få bukt med skjev kjønnsfordeling.
Ukeavisen Ledelse
23. november 2006
13 menn og bare en kvinne skal lede nye forskningssentre.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
23. november 2006
THREE women scientists have raised the flag in Malaysia as the first to be granted national fellowships under the inaugural L’Oreal Malaysia For Women In Science (FWIS) programme.

Sider