Nytt fra andre medier

Newsdesk
10. desember 2007
105 ansökningar kom in i den andra utlysningen av Linnéstödet, Forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet stöd till starka forskningsmiljöer. Merparten av ansökningarna kommer från miljöer som inte var med i den förra ansökningsomgången.
Newsdesk
09. desember 2007
Disputerade kvinnliga forskare behöver bättre karriärmöjligheter. Sex kvinnor får nu upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö i Sverige eller utomlands genom VINNOVAs VINNMER-program.
Universitetsavisa (NTNU)
09. desember 2007
Thora Storm-prisen for 2007 er tildelt Kari Melby, professor ved institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.
Högskolan.net
09. desember 2007
Europeiska forskare betalas sämre än internationella kollegor. Skillnaderna vore inte så stora om de kvinnliga forskarna i Europa hade betalats bättre.
Sveriges Radio
09. desember 2007
I år har det varit ovanligt svårt för kvinnor att få pengar till sin forskning från Vetenskapsrådet, trots att området naturvetenskap och teknik hade mer pengar att dela ut.
Dagsavisen
06. desember 2007
Nesten ingen høyskoler har søkt på Kunnskapsdepartementets likestillingspris. Skuffende, mener likestillingsrådgivere ved universitetene.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
05. desember 2007
Efter Jämos granskning kommer lönerna att justeras på ett antal lärosäten som har funnit osakliga löneskillnader mellan könen. De allra flesta som fått höjda löner är kvinnor, men även några män med felaktiga löner har upptäckts.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
04. desember 2007
Vetenskapsrådet fördelade nästan en miljard kronor inom naturvetenskaplig och teknikvetenskaplig grundforskning över en tre-fyraårsperiod och 483 forskare fick projektbidrag.
Svenska Dagbladet
04. desember 2007
Anna Ledin hoppade av forskningen efter doktorsdisputationen i Uppsala 2004. Stimulerande att göra något annat och avhandlingsarbetet har jag ändå nytta av, förklarar hon sitt beslut.
Svenska Dagbladet
04. desember 2007
Ett helt nytt system för befordring inom universitet och högskolor med över tusen nya tjänster ska öka kvinnornas möjlighet att göra akademisk karriär. Forskningsminister Lars Leijonborg (fp) kräver ökad öppenhet och insyn vid tjänstetillsättningar.
Svenska Dagbladet
04. desember 2007
Marie Wahren-Herlenius har aldrig tvekat om att satsa på en forskarkarriär även om det är tufft. Ett fungerande nätverk är nödvändigt för att klara vardagslivet, säger hon.
Studvest (UiB)
04. desember 2007
Akademikere har aldri vært mer attraktive på arbeidsmarkedet. En høy andel 50-åringer vil rydde plass for ytterligere ansettelser i årene som kommer.
Universitas (UiO)
04. desember 2007
UiO anbefalar øyremerking av vitskapelege stillingar til kvinner for å betre kjønnsbalansen. Halvparten av Noregs befolkning meinar dette er eit godt tiltak.
Svenska Dagbladet
04. desember 2007
De stora svårigheterna för kvinnor att nå den akademiska toppen är en förklaring till den extrema snedrekryteringen i valet av Nobelpris-tagare. Fortfarande har männen dubbelt så stor chans att bli professorer som kvinnorna.
Universitas (UiO)
04. desember 2007
Likestillingsmidlene for 2008 er utdelt, og flaskehalsen mellom doktorgrad og fast vitenskapelig ansettelse skal til livs.
Statistisk sentralbyrå
29. november 2007
Selv om jentene går ut av grunnskolen med minst like gode faglige kunnskaper og ferdigheter som guttene i naturfag og matematikk, har de utviklet betydelig lavere motivasjon og selvoppfatning i fagene.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
29. november 2007
Även bland forskarna finns lönegap mellan män och kvinnor. Det framkommer i en ny rapport från EU-kommissionen. I Sverige tjänar de manliga forskarna i snitt 17 procent mer än sina kvinnliga kollegor.
Utdanningsforbundet
28. november 2007
Education International holdt denne måneden konferanse om høyere utdanning og forskning i Malaga.

Sider