Nytt fra andre medier

Trønder-Avisa
11. juli 2008
Jenter og gutter går fremdeles forskjellige veier når det gjelder yrkesvalg. Og årets søkere ved Hint er intet unntak.
Göteborgs-Posten
02. juli 2008
Göteborgs universitet får 13 miljoner kronor för att stötta statliga myndigheter i arbetet med jämställdhet. Det är Nationella sekretariatet för genusstudier som får uppdraget.
Svt.se
25. juni 2008
Andelen kvinnliga doktorander har blivit färre i Sverige. Det är fler män som går vidare till forskarstudier. Men i Örebro går man mot den trenden, där är det kvinnorna som är i majoritet.
Sveriges Radio
21. juni 2008
Fler män än kvinnor satsar på en forskarutbildning i Sverige, med Karolinska i länet som ett lysande undantag. Idag är också nästan var tredje forskardoktorand i Sverige från utlandet. Det visar de senaste siffrorna från Högskoleverket.
Aftenbladet
21. juni 2008
Opposisjonen og rektorene ved landets fire største universiteter reagerer på at regjeringen har utsatt den varslede stortingsmeldingen om rekruttering av forskere.
Newsdesk
18. juni 2008
Könsfördelningen bland doktorandnybörjarna har varit jämn sedan början av 2000-talet men under förra året minskade andelen kvinnor något. Utländska doktorander blir allt fler och utgör nu nära en tredjedel av alla nya doktorander. Det visar en ny rapport från Högskoleverket och SCB.
Trønderbladet
17. juni 2008
Jenter er mer interessert i naturfag enn gutta. Interessen holder seg oppe også etter grunnskolen, jentene scorer nemlig høyest i hele aldergruppen 8 til 24 år. Gutta er på sin side langt mer opptatt av teknologi, og flere gutter enn jenter vil bli forskere. Dette viser en undersøkelse fra Synnovate gjort for Forskningsrådet.
Drammens Tidende
11. juni 2008
Ti sentre rundt om i verden skal få kvinner inn i IKT-sektoren. Drammen får Europas eneste.
Cordis
10. juni 2008
Gender equality in scientific research has not been achieved yet, a survey co-funded by the European Commission suggests. The report is published in the European Molecular Biology Organization (EMBO) magazine.
Newsdesk
09. juni 2008
Disputerade kvinnliga forskare behöver bättre karriärmöjligheter. 16 kvinnor får nu upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö i Sverige eller utomlands. Bland dem finns två forskare från Luleå tekniska universitet. Finansieringen sker delvis via Vinnovas så kallade Vinnmer-program.
Karolinska Institutet
09. juni 2008
Sexton kvinnor får genom VINNOVA möjlighet att förstärka sin forskarmeritering efter doktorsexamen. Fyra av dem är knutna till Karolinska Institutet.
Upsala Nya Tidning
02. juni 2008
Sexuella trakasserier och negativ särbehandling - arbetsmiljön för kvinnliga doktorander är långt ifrån bra, och Uppsala studentkår konstaterar besviket att situationen inte heller har förbättrats på fem år.
Karlstads universitet
02. juni 2008
Att vara forskarstuderande kan vara väldigt utsatt; du har en handledare och är beroende av hans eller hennes tid och engagemang. Högskoleverket ser att många av landets doktorander har det besvärligt. På Karlstads universitet finns en aktiv doktorandsektion som tar tillvara forskarstudenternas intressen. Och Karlstads universitet brukar nämnas som det goda exemplet.
LiU-nytt
02. juni 2008
Åtta av tio doktorander ger sin utbildning högt betyg, visar Högskoleverkets rapport Doktorandspegeln 2008. Men de brister, framför allt i handledningen, som uppmärksammades med förra enkäten 2003 finns fortfarande kvar. Var fjärde kvinnlig doktorand upplever negativ särbehandling och allt fler oroar sig för arbetslöshet.
Nyhetskanalen (TV4)
02. juni 2008
Allt fler kvinnor börjar forska. Men på universitet och högskolor möter de oftare än männen en bister verklighet, visar en rapport från Högskoleverket.
DinSide
01. juni 2008
Stadig flere studenter gjør seg ferdig med høyere utdanning, og flest av dem er kvinner. Det er i stor grad studenter fra universitetene som står for denne økningen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
Svt.se
27. mai 2008
Högskoleverket efterlyser en ordentlig debatt om kultur- och maktstrukturerna som missgynnar kvinnor. -Det är orimligt att högutbildade kvinnor blir omsprungna av män som skippar utbildning och tar en "genväg" till toppjobben, säger universitetskansler Anders Flodström, som är chef för Högskoleverket.
Svt.se
27. mai 2008
Det är också fler tjejer som tar ut examen. Det är bara på forskarutbildningsnivå som könsfördelningen är i stort sett jämn. Bland professorer så är det bara 18 procent som är kvinnor.

Sider