Nytt fra andre medier

A-avis / nyhetskilde ikke oppgitt
14. februar 2007
Det finns inga osakliga löneskillnader mellan könen. Jämo har godkänt Umeå universitets lönekartläggning. Men inte utan kritik.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
12. februar 2007
A survey conducted by economist and professor at the Fluminense Federal University in Rio de Janeiro, Hildete Pereira de Melo, concluded that 32% of the current Brazilian scientific production is made by women. The information was published on the Website of the Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa).
Utdanning.ws
12. februar 2007
I den kommende tiltaksplanen for realfagssatsing vil kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) at det skal være et viktig mål å få flere jenter til å velge realfag. Han forventer at skoleeierne gjør hva de kan for å nå målet.
TV2
12. februar 2007
En kvinne er favoritt til å ta over etter universitetsdirektør Kåre Rommetveit.
På Høyden (UiB)
11. februar 2007
Over halvparten av stipendiatene ved UiB er kvinner, men bare 38 prosent fullfører nå doktorgraden. Jusstipendiat Ingunn Elise Myklebust tror mye av frafallet skyldes at man har hatt for dårlige ordninger for stipendiater med barn. Hun håper den nye handlingsplanen for bedre kjønnsbalanse vil endre på dette.
USA Today
11. februar 2007
- Harvard University broke with some hallowed traditions on Sunday in choosing a woman and a non-alumnus — Drew Gilpin Faust — as its 28th president, effective July 1.
New York Times
09. februar 2007
- Harvard, the nation’s oldest university, plans to name Drew Gilpin Faust, a historian of the Civil War South, to be the first female president in its 371-year history, university officials said Friday.
Guardian
09. februar 2007
Harvard University, whose last president was forced out two years ago amid charges of sexism, is about to name a woman president for the first time in its 370-year history, according to reports yesterday.
Aftenposten
09. februar 2007
Blir det gitt bonus for å ansette kvinner, må det også gis til andre diskriminerte grupper, ellers er det lovbrudd, hevder Menneskerettsalliansen.
Dagsavisen
08. februar 2007
– Alle typer forslag for å heve kvinneandelen blant forskere vurderes av oss, også økonomiske virkemidler, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.
Aftenposten
08. februar 2007
Forslagene fra komiteen vekker blandede reaksjoner. - Ikke helt der hvor pengene virker best, mener Rolf Reikvam (SV).
Dagsavisen
08. februar 2007
Kvinneandelen i forskningen må opp, og økonomisk belønning bør brukes som virkemiddel for å få til dette, sier ny rapport. – En svært god idé, mener leder for den mannsdominerte ingeniørutdanningen i Oslo, Knut Seip.
Uniforum (UiO)
08. februar 2007
Universiteter og høgskoler bør få en en halv million kroner hver gang de ansetter kvinner som professorer eller førsteamanuenser, skriver Aftenposten i dag. Det går fram av en rapport som "Komite for integreringstiltak - Kvinner i forskning" i går overleverte til Kunnskapsdepartementet.
Adresseavisen
08. februar 2007
Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning (KiF) anbefaler at læresteder bør få 500.000 kroner per kvinne de ansetter som professor eller førsteamanuensis.
Dagbladet
08. februar 2007
Kraftige virkemidler for å få flere kvinnelige forskere.
På Høyden (UiB)
08. februar 2007
Kunnskapsdepartementet oppfordres av den nasjonale likestillingskomiteen til å integrere likestilling i finansieringssystemet. De mener at hver ansettelse av kvinner i faste vitenskapelige stillinger bør utløse midler fra departementet. Ved UiB foreslås det nå et lignende tiltak på instituttnivå.
Nettavisen
08. februar 2007
Ansetter man en kvinnelig professor, bør man belønnes.
Aftenposten
08. februar 2007
Hver gang en kvinne ansettes som professor eller førsteamanuensis, bør lærestedet belønnes med ekstra penger, anbefaler komiteen for likestilling i akademia.

Sider