Nytt fra andre medier

Universitas (UiO)
21. februar 2006
Nye tall bekrefter trenden: Kvinner får bedre karakterer og stryker mindre, også i høyere utdanning.
Newsdesk
19. februar 2006
Andelen kvinnliga lärare och professorer ska öka vid Lunds universitet. Den 20 februari fattade universitetsstyrelsen beslut om nya rekryteringsmål för kvinnor till olika lärartjänster.
Aura avis
15. februar 2006
Kari Tove Elvbakken fra Sunndal er ansatt som ny direktør ved Universitetet i Bergen. Hun blir universitetets første kvinnelige direktør.
Aftenposten
11. februar 2006
83 % MENN. Den akademiske verden er preget av sterk kjønnsskjevhet: Det er 83 % menn i ledende stillinger. Samtidig er det grunn til å være optimist: Det finnes ambisiøse likestillingsplaner og en økt forståelse for hvordan kjønnsbarrierene fungerer.
Universitas (UiO)
09. februar 2006
Næringslivet beiler uhemmet til NTNU-studenter om dagen. Men de fleste datajentene har fått sjans lenge før studieslutt.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
08. februar 2006
Kvinnliga forskare missgynnas i den akademiska världen, har de båda bakteriologiforskarna Christine Wennerås och Agnes Wold visat i en uppmärksammad studie. Nu blir de båda hedersdoktorer vid Chalmers.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
08. februar 2006
… ekonomie doktor och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm som i en krönika i DI ”slår ett slag mot den sexism som råder i den akademiska världen”. Hur vågar du skriva en sådan krönika?
Tønsbergs blad
31. januar 2006
Linda Marie Rustad (SV) tar en pause fra jobben som varaordfører for å få flere kvinner til å jobbe med forskning.
Universitas (UiO)
31. januar 2006
Kronikkforfatteren lar seg ikke overbevise av viserektor Inga Bostads gode intensjoner på likestillingsfronten.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
26. januar 2006
Stanford University has a new maternity policy that aims to help female graduate students manage tough study schedules and competitive careers while pursuing motherhood.
Høgskolen i Oslo
25. januar 2006
Rekrutteringen av kvinner til professor II-stillinger skal stimuleres, og styret har opprettet en sentral støtteordning.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
24. januar 2006
Ingen av instituttlederne på BI er kvinner. Høyskolen har fem kvinnelige professorer. De utgjør bare 8,2 prosent av alle BI-professorene.
Universitas (UiO)
24. januar 2006
Da BI i fjor ansatte to kvinnelige professorer, ble kvinneandelen nesten doblet.
Dagbladet
23. januar 2006
Regjeringen er villig til å forskjellsbehandle kjønn dersom det er dette som må til for å oppnå en bedre kjønnsbalanse innen forskning
Nationella sekretariatet för genusforskning
22. januar 2006
Efter fyra år på Chalmers märkte Fariba Ferdos att den frispråkighet hon varnades för i Iran hade tystnat. Hon reagerade inte längre på nedsättande kommentarer och ojämlik behandling. Med tiden hade hon anpassat sig till samma patriarkala mönster, om än i mildare form, som på högskolan i Iran.
På Høyden (UiB)
19. januar 2006
Er du en av ytterst få kvinner i et mannsdominert miljø, er det lett å tolke problemene du møter som personlig kritikk. Fysikkprofessor Anna Lipniacka understreker imidlertid at hinderne ofte er der rett og slett fordi man er kvinne - og at dét er det viktig å bli klar over.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
18. januar 2006
Women from the Black and Ethnic minority community are being empowered by a new mentoring scheme, which enables them to get into the careers they want.
Universitas (UiO)
17. januar 2006
Ex.phil. og filosofi har bedre kvinnerepresentasjon enn ryktet, og Universitas, vil ha det til, mener kronikkforfatteren.

Sider