Nytt fra andre medier

Høgskolen i Oslo
20. januar 2009
Førskolelærerutdanningen har fått likestillingsprisen ”Menn i barnehagen” og 500 000 kroner fra Kunnskapsdepartementet.
Utdanningsnytt.no
20. januar 2009
Statsråd Tora Aasland (SV) tildelte tirsdag to priser for arbeidet med likestilling innen høyere utdanning. Prisen ”Menn i barnehage” gikk til Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Oslo som hver får kr. 500 000.
Studvest (UiB)
20. januar 2009
To nye masteroppgaver viser at det er større kjønnsforskjeller i valg av utdanning i Norge, enn i utviklingsland.
Firda
20. januar 2009
Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) har blitt landets beste høgare utdanningsinstitusjon på rekruttering av menn til førskulelæraryrket.
Universitetsavisa (NTNU)
20. januar 2009
Kunnskapsdepartementets likestillingspris ble i år delt mellom NHH og UiB, som hver får 1 million kroner til videre likestillingsarbeid. NTNU var ikke blant de syv kandidatene som søkte om prisen.
På Høyden (UiB)
20. januar 2009
UiB har fått likestillingspris frå statsråd Tora Aasland, på deling med handelshøyskolen. Det gir likevel ein million kroner ekstra i kassen.
Regjeringen.no
19. januar 2009
Statsråd Tora Aasland har i dag tildelt to priser for arbeidet med likestilling i høyere utdanning. Likestillingsprisen 2008 på to millioner kroner ble delt mellom Norges handelshøyskole og Universitetet i Bergen. Prisen ”Menn i barnehage” gikk til Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Oslo.
Bergens Tidende
19. januar 2009
Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) delte tirsdag ut to priser for arbeid med likestilling innen høyere utdanning.
New York Times
18. januar 2009
With the inauguration of an administration avowedly committed to Science as the grand elixir for the nation’s economic, environmental and psycho-reputational woes, a number of scientists say that now is the time to tackle a chronic conundrum of their beloved enterprise: how to attract more women into the fold, and keep them once they are there.
På Høyden (UiB)
15. januar 2009
Kvinnene var i flertall av de 233 som disputerte ved Universitetet i Bergen i 2008.
Insidehighered.com
14. januar 2009
Research universities may not be able to count on their ability to attract the best young faculty talent, a survey being released today suggests.
Forskerforum
13. januar 2009
Forskerforbundet støtter tiltaket om kvinnenettverk. − Dette kan være en måte å synliggjøre kvinners kompetanse på, sier juridisk rådgiver Mariann Helen Olsen.
Forskerforum
11. januar 2009
Kif-komiteen vil gi penger til nettverk for kvinnelige forskere. – Mange kvinner sier de savner egne nettverk, sier seniorrådgiver Linda Rustad.
Times Higher Education (THE)
07. januar 2009
UUK says mobility requirements can force female scientists to quit careers for family.
Universitetsavisa (NTNU)
05. januar 2009
2008 ble et godt år på diskusjonsfronten ved NTNU. Styring og ledelse, NTNUs siste markedsføringsfremstøt, vindmøller og kjønnspolitisk tvilsomme brosjyrer var bare noen av sakene som fikk universitetsbefolkningen til å kaste seg over tastaturet.
Insidehighered.com
05. januar 2009
The best of colleges’ “family friendly” policies may be profoundly unfriendly if you tell new parents about them, but not other key people — such as those who evaluate those new parents for tenure.
Nordlandsposten
03. januar 2009
Nyvalgt prorektor i Tromsø vil ha mer ledelse og andre arbeidsmetoder for å fremme likestilling.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
01. januar 2009
Medical school enrollments — once largely male — have an even gender split these days. But the senior faculty ranks have failed to achieve gender balance, in part because female medical school professors are more likely than their male counterparts to leave academe.

Sider