Nytt fra andre medier

Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
25. oktober 2006
They may not catch up for 50 years, report suggests.
Bladet Tromsø
24. oktober 2006
Kun Oslo har større andel kvinner i professoratene ved norske universiteter enn Tromsø.
Bergens Tidende
23. oktober 2006
Universitetet har nå en historisk mulighet til å bedre kjønnsbalansen blant de ansatte. La oss bruke denne sjansen!
På Høyden (UiB)
23. oktober 2006
Skjevrekruttering til høyere utdanning er et lite erkjent problem i Norge, mens det får stadig større oppmerksomhet ellers i Europa.
Forskning.no
22. oktober 2006
Kan jenter være genetisk dårligere utstyrt for løsing av matematikkoppgaver? Ikke vet vi. Men nye undersøkelser tyder i hvert fall på at troen på dårlige mattegener gir jenter færre rette på prøver.
Hugin
22. oktober 2006
Bare to av de 15 nyeste professorene ved Universitetet i Stavanger (UiS) er kvinner. Sammen med universitetet i Ås har UiS skjevest kjønnsfordeling i professor-Norge.
Hugin
22. oktober 2006
Også blant årets avlagte doktorgrader er det mannsdominans ved Universitetet i Stavanger: Ti av de 11 stipendiatene har vært menn.
Cordis
22. oktober 2006
Representatives of over 80 networks of women scientists from across Europe gathered together in Brussels on 20 October for the first meeting of the European Platform of Women Scientists (EPWS).
Västerbottens-Kuriren
19. oktober 2006
Vid Umeå universitets årshögtid i morgon installeras nio nya professorer. En av dem är en kvinna. Universitetets rektor Göran Sandberg förklarar kvinnobristen med ett systemfel.
Ukenytt
18. oktober 2006
Større nettverk og mer kunnskap om hvordan ledelse fungerer i praksis er én ting. Kontakt med kvinner fra andre fagfelt som har andre innfallsporter til faglige og daglige problemstillinger gir nye perspektiver. Og det er kanskje en vel så viktig erfaring fra Female future-opplegget til NHO, mener Siren M. Neset i Forskningssekretariatet ved HiA.
Aftenposten
14. oktober 2006
For første gang svikter kvinnelige studenter Gründerskolen ved Universitetet i Oslo. I høst er antall kvinnelige søkere redusert med nesten 50 prosent.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
10. oktober 2006
JämO har inlett sin största granskning någonsin. I den första etappen ingår drygt 400 arbetsgivare, bland dem finns 20 lärosäten.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
10. oktober 2006
Unga forskare kompenseras dubbelt vid föräldraledighet.
Unio
09. oktober 2006
Regjeringen og et flertall i KUF-komiteen vil oppheve adgangen til å ansette på åremål i inntil 12 år i undervisnings- og forskerstilling knyttet til prosjekter. Hensikten med forslaget er å styrke stillingsvernet ved universiteter og høyskoler. Lovendringen behandles i dag.
Nationella sekretariatet för genusforskning
05. oktober 2006
Tio forskningsmiljöer har ansökt om Vetenskapsrådets stöd till excellenta genusforskningsmiljöer. Ansökningarna bedöms av en internationell expertpanel och ett femårigt bidrag väntar de som motsvarar experternas krav.
Studvest (UiB)
03. oktober 2006
En fjerdedel av jentene med 6 i matte tror fremdeles ikke de er flinke nok til å studere realfag.
Studvest (UiB)
03. oktober 2006
I Universitetets handlingsplan for likestilling fokuseres det på å øke antall kvinnelige ansatte i akademia. — Likestilling er mye mer enn likestilling mellom kjønnene, mener forsker Dag Øistein Endsjø.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
02. oktober 2006
Centrum för genusforskning (CGF) vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, är ett av de första i världen där en bred tvärvetenskaplig genusforskning byggs upp inom medicinsk forskning. CGF invigs i dag, tisdag.

Sider