Internasjonalt fokus

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) skal ifølge sitt mandat ha et internasjonalt perspektiv i arbeidet. Komiteen har deltatt på internasjonale seminarer og konferanser, har presentert arbeidet som gjøres i Norge og tatt med seg erfaringer fra andre land.

Les mer om komiteens internasjonale arbeid:


Norsk-sveitsisk dialog om likestilling: Oppfølgingsmøte

(Colourbox.no)

Torsdag 3. og fredag 4. desember 2009 ble det avholdt et oppfølgingsmøte i Oslo mellom representanter fra Sveits og Norge, med tema forskningsfinansiering og likestilling. Fjorårets møte i Bern, Sveits, står omtalt lenger nede på siden. Årets møte var et samarbeid mellom Kif-komiteen og Norges forskningsråd, og hovedfokus var blant annet hvordan forskningsfinansiering kan styrke rekruttering av kvinner. Se deltakerlisten og les programmet
 

Likestillingskonferanse i Stockholm

(iStockphoto.com)

Gerd Bjørhovde og Eva Skærbæk, begge fra Kif-komiteen, hadde en workshop på konferansen 6th European Conference on Gender Equality in Higher Education, som ble arrangert på Stockholms universitet, 5.-8. august 2009. Les sammendraget Mainstreaming – from theory to practice. Can it be done?

 

 

 

EU-konferanse i Praha

Changing research landscapes to make the most of human potential

Gerd Bjørhovde, leder av Kif-komiteen, presenterte komiteen og dens arbeid på EU-kommisjonens konferanse Changing research landscapes to make the most of human potential. 10 years of EU activities in “Women and Science” and BEYOND i Praha, 14. og 15. mai 2009. Les mer om konferansen hos EU-kommisjonen

 

Reisebrev fra Dortmund – seminar om europeiske likestillingspriser

Gerd Bjørhovde

I februar deltok Gerd Bjørhovde, leder av Kif-komiteen, på et seminar i Dortmund med tema europeiske priser for likestilling. Hun mener Norge kan lære fra erfaringer i andre land. (19.03.09) Les mer

 

 

Norsk-sveitsisk dialog om likestilling

(colourbox.no)

I forrige uke møttes representanter fra Norge og Sveits for å diskutere likestilling i forskning og høyere utdanning. Fra norsk side var det interesse rundt at Sveits vil gjøre likestilling til et kriterium ved evaluering og finansiering av universitetene. (28.10.08) Les mer

 

 

Inspirerte i Spania

(colourbox)

Likestilling har stått høyt på dagsorden i Spania de siste årene. Men i forskningssektoren har det skjedd lite. På konferansen Women’s Worlds lot spanske forskere seg inspirere av Norge. (15.07.08) Les mer

Helsinkigruppa for kjønn i forskning og innovasjon

Denne gruppa, som har fått navn etter sitt første møte i Helsinki, skal være en møteplass mellom nasjonale representanter fra alle EU-landene, samt fra landene som er assosierte medlemmer av EUs rammeprogram.

Fra Norge deltar Lise Christensen, spesialrådgiver i Norges forskningsråd og Eivind Engebretsen, professor ved Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.