Nytt fra andre medier

Hugin
22. oktober 2006
Bare to av de 15 nyeste professorene ved Universitetet i Stavanger (UiS) er kvinner. Sammen med universitetet i Ås har UiS skjevest kjønnsfordeling i professor-Norge.
Hugin
22. oktober 2006
Også blant årets avlagte doktorgrader er det mannsdominans ved Universitetet i Stavanger: Ti av de 11 stipendiatene har vært menn.
Cordis
22. oktober 2006
Representatives of over 80 networks of women scientists from across Europe gathered together in Brussels on 20 October for the first meeting of the European Platform of Women Scientists (EPWS).
Västerbottens-Kuriren
19. oktober 2006
Vid Umeå universitets årshögtid i morgon installeras nio nya professorer. En av dem är en kvinna. Universitetets rektor Göran Sandberg förklarar kvinnobristen med ett systemfel.
Ukenytt
18. oktober 2006
Større nettverk og mer kunnskap om hvordan ledelse fungerer i praksis er én ting. Kontakt med kvinner fra andre fagfelt som har andre innfallsporter til faglige og daglige problemstillinger gir nye perspektiver. Og det er kanskje en vel så viktig erfaring fra Female future-opplegget til NHO, mener Siren M. Neset i Forskningssekretariatet ved HiA.
Aftenposten
14. oktober 2006
For første gang svikter kvinnelige studenter Gründerskolen ved Universitetet i Oslo. I høst er antall kvinnelige søkere redusert med nesten 50 prosent.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
10. oktober 2006
JämO har inlett sin största granskning någonsin. I den första etappen ingår drygt 400 arbetsgivare, bland dem finns 20 lärosäten.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
10. oktober 2006
Unga forskare kompenseras dubbelt vid föräldraledighet.
Unio
09. oktober 2006
Regjeringen og et flertall i KUF-komiteen vil oppheve adgangen til å ansette på åremål i inntil 12 år i undervisnings- og forskerstilling knyttet til prosjekter. Hensikten med forslaget er å styrke stillingsvernet ved universiteter og høyskoler. Lovendringen behandles i dag.
Nationella sekretariatet för genusforskning
05. oktober 2006
Tio forskningsmiljöer har ansökt om Vetenskapsrådets stöd till excellenta genusforskningsmiljöer. Ansökningarna bedöms av en internationell expertpanel och ett femårigt bidrag väntar de som motsvarar experternas krav.
Studvest (UiB)
03. oktober 2006
En fjerdedel av jentene med 6 i matte tror fremdeles ikke de er flinke nok til å studere realfag.
Studvest (UiB)
03. oktober 2006
I Universitetets handlingsplan for likestilling fokuseres det på å øke antall kvinnelige ansatte i akademia. — Likestilling er mye mer enn likestilling mellom kjønnene, mener forsker Dag Øistein Endsjø.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
02. oktober 2006
Centrum för genusforskning (CGF) vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, är ett av de första i världen där en bred tvärvetenskaplig genusforskning byggs upp inom medicinsk forskning. CGF invigs i dag, tisdag.
Stockholms Fria Tidning
26. september 2006
Hur ser en professor ut? En del kanske ser professor Kalkyl med sin pendel framför sig, andra en gammal vithårig gubbe med glasögon, omgiven av böcker. Ingen av bilderna stämmer särskilt väl överens med hur en professor ser ut i dag, förutom på en punkt: om du skulle stöta på en professor så är det förmodligen en man.
Forskning.se
26. september 2006
Varför är förslag om kvotering och positiv särbehandling så laddade? Vad säger det om vår syn på jämställdhet, rättvisa och demokrati?
Dagbladet
23. september 2006
Det koster å være kvinne i et mannsdominert miljø. Det vet romfareren Catherine G. «Cady» Coleman (44).
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
18. september 2006
Girls have long gotten better grades than boys in all levels of school. But while at one time few women used those academic skills to get degrees, new research suggests that growing incentives are helping draw women to college in record numbers.
Computerworld
18. september 2006
Stadig færre vil bli it-eksperter, med unntak av jenter som velger seg NTNU. Der har kvinnene sørget for vekst i student-tallet på it-linjene.

Sider