Nytt fra andre medier

Studvest (UiB)
06. september 2005
Rektor Sigmund Grønmo skulle ønske hvert universitet hadde valgfrihet til å kvotere og øremerke stillinger.
Bergensavisen
06. september 2005
Den nye rektoren på Universitetet i Bergen vil prioritere likestilling og øke andelen kvinnelige professorer fremover, men innfører ikke generell kjønnskvotering.(
Universitetsavisa (NTNU)
01. september 2005
Mandag gikk fristen for å søke prorektorstillingene ut. Med en mannsterk dekangruppe, kan det være aktuelt med to kvinnelige prorektorer.
Østlendingen
14. august 2005
I dag starter Løtens varaordfører Kjersti Hoff som ny daglig leder ved Kvinneuniversitetet. Målet er å redde bedriftens framtid.
På Høyden (UiB)
09. august 2005
Då Anna Lipniacka oppdaga at ho var einaste kvinne ved Institutt for fysikk og teknologi i Bergen, vart ho sjokkert. Difor etablerte ho Nordic Network for Women in Physics, NorWiP.
Universitetsavisa (NTNU)
21. juli 2005
Årets jentedag ble rekordstor. Susanne Nesse har allerede tatt et valg. Hun blir petroleumsstudent ved NTNU til høsten.
Universitetsavisa (NTNU)
04. juli 2005
NTNU bryter ikke likestillingsloven når de holder kurs som er forbeholdt kvinnelige studenter!
Uniforum (UiO)
30. juni 2005
UiO-forskar Ulla-Britt Lilleaas er kåra til Årets sosiolog 2004 av Norsk sosiologforeining, Austlandsavdelinga.
På Høyden (UiB)
15. juni 2005
– Siden instituttlederen også skal ta upopulære avgjørelser, er det viktig å føle at man har nok faglig tyngde og blir respektert av kollegene sine.
På Høyden (UiB)
14. juni 2005
Universitetet i Bergen har nå 20 tilsatte instituttledere – og ingen av dem er kvinner.
Universitetsavisa (NTNU)
18. mai 2005
Knapt to av ti professorer i Norge er kvinner, og det er fortsatt langt færre kvinner enn menn i vitenskapelige toppstillinger. Nå lanseres et nytt verktøy i arbeidet for økt likestilling i akademia.
På Høyden (UiB)
18. mai 2005
Kvinneandelen av professorane ved UiB har auka med 0,1 prosentpoeng frå 2003 til 2004. Den gode nyheita er at kvinneandelen er høgare mellom dei nytilsette professorane fordi kjønnsbalansen i rekrutteringsgrunnlaget er blitt betre.
Dagsavisen
11. mai 2005
Norge, som er et av de førende land i Norden når det gjelder både kjønnsforskning og likestilling, har fått den mest kjønnsløse forskningsmelding på flere tiår.
Universitas (UiO)
10. mai 2005
Etter påtrykk fra Universitetsstyret ble Simone de Beauvoir pensum i ex.phil. Ellers er det ingen kvinnelige forfattere på pensumet til innføringsfagene i filosofi ved Universitetet.
På Høyden (UiB)
06. mai 2005
Det nye rektoratet vil prioritere likestilling og øke andelen kvinnelige professorer fremover, men det er ikke riktig at de ønsker å innføre generell kjønnskvotering til professorstillingene.
Studvest (UiB)
03. mai 2005
Stadig færre jenter tar siviløkonomiutdanning på Norges Handelshøyskole (NHH). På to år har jenteandelen i førstekullet falt fra 40 til 30 prosent.
Uniforum (UiO)
26. april 2005
Forsker Nina Witoszek ved Senter for utvikling og miljø, UiO, er tildelt Fritt Ords pris for 2005. Prisen er på 350 000 kroner og er institusjonens høyeste utmerkelse, melder ntb. Hun får prisen for å ha brakt sine østeuropeiske erfaringer inn i norsk debatt, og fordi hun har utfordret norske standardoppfatninger.
Adresseavisen
25. april 2005
- Kvinner skal helt til topps, sier likestillingsrådgiver ved NTNU etter at ti menn og ingen kvinner søker om å bli rektor.

Sider