Nytt fra andre medier

Universitas (UiO)
05. desember 2006
Skal Universitetet i Oslo nå sin visjon om likestilling i vitenskapelige stillinger, kan de bare ansette kvinner, og ingen menn, de neste fem årene. (
VG
05. desember 2006
Skal Universitetet i Oslo (UiO) nå sin visjon om likestilling i vitenskapelige stillinger, kan de bare ansette kvinner, og ingen menn, de neste fem årene.
Universitas (UiO)
05. desember 2006
Radikal kjønnskvotering er systematisk diskriminering.
Hegnar Online
05. desember 2006
Skal Universitetet i Oslo (UiO) nå sin visjon om likestilling i vitenskapelige stillinger, kan de bare ansette kvinner, og ingen menn, de neste fem årene.
Forskning.no
30. november 2006
Med dagens endringstakt kan det ta 30 år før Norge når målet om at halvparten av det faste vitenskapelige og faglige personalet i universitets- og høgskolesektoren skal være kvinner.
Ukenytt
30. november 2006
Om endringstakten i UoH-sektoren fortsetter i samme tempo som på 1990- og 2000-tallet, vil det muligens ta 25 til 30 år å nå målet om likestilling bestemt som halvparten kvinner i faste stillinger. Dette går fram av en fersk rapport utført av NIFU STEP på oppdrag fra Universitets- og høgskolerådets ”Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning”.
Dagsavisen
28. november 2006
Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo vedtok i går å gå inn for ekstrapoeng og radikal kjønnskvotering for å få bukt med skjev kjønnsfordeling.
Universitas (UiO)
28. november 2006
Universitetetstyret vedtok tirsdag å gå inn for ekstrapoeng og radikal kjønnskvotering for å få bukt med skjev kjønnsfordeling.
Universitas (UiO)
28. november 2006
Kjønnskvotering er en kontroversiell løsning på et vanskelig problem: Det svir for den som forbigås. Det kan virke nedverdigende på den som får «snike i køen» på grunn av genetiske tilfeldigheter.
Ukeavisen Ledelse
23. november 2006
13 menn og bare en kvinne skal lede nye forskningssentre.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
23. november 2006
THREE women scientists have raised the flag in Malaysia as the first to be granted national fellowships under the inaugural L’Oreal Malaysia For Women In Science (FWIS) programme.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
22. november 2006
Women's participation in university has outpaced men's since the late 1970s. In fact, the gap widened substantially during the 1990s. This study uses data from two Statistics Canada surveys to investigate the reasons for the differentials of growth in university attendance between 1977 and 2003.
Cordis
21. november 2006
As Viviane Reding, European Commissioner for Information Society and Media, made her way through the crowds of delegates at the official opening of the IST2006 conference and exhibition in Helsinki on 21 November, a 16-year old Finnish girl by the name of Mikaela quietly followed close behind.
Tentakel
19. november 2006
– Vi lovar skärpta bidragsregler för ökad rättvisa åt missgynnade kvinnliga forskare. Det säger Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet, efter att det i en självkritisk rapport framkommit att kvinnliga forskare missgynnats i bidragsgivningen.
A-avis / nyhetskilde ikke oppgitt
14. november 2006
För drygt tio år sedan, 16/3 1996, skrev UNT på nyhetsplats om att regeringen beslutat att bekosta nya professurer "för underrepresenterat kön" (läs kvinnor).
Webmagasinet Forum
13. november 2006
Kvinder er systematisk blevet overset i dansk naturviden-skab. Her er et historisk efterslæb, når det gælder ligestilling
Högskolan.net
13. november 2006
För den största delen av Vetenskapsrådets forskningsstöd åren 2003-2005 hade kvinnor och män ungefär lika stor framgång. Det vill säga de hade ungefär lika beviljningsgrad.
På Høyden (UiB)
12. november 2006
Familieverdier har i de senere år blitt betydelig oppvurdert i lovgivingen i form av eksempelvis utvidete permisjonsordninger, lovfestet rett til å være hjemme med syke barn, rett til ammefri og innføringen av en femte ferieuke.

Sider