Nytt fra andre medier

Hugin
05. november 2006
Minst 40 prosent av norske professorstillinger bør være besatt av kvinner, mener likestillingsombudet.
Uniforum (UiO)
01. november 2006
Hun er den første kvinnen som ble professor i medisin i Norge. Hun har dannet skole innen hjerneforskning. Hun har bygd opp medisinerutdanningen i Tromsø og forsket og undervist ved Anatomisk institutt i mer enn 40 år. Men hvorfor i all verden kjenner vi ikke navnet hennes? Hvorfor har knapt nok noen skrevet om henne før?
Studvest (UiB)
31. oktober 2006
Til tross for at flertallet av jusstudentene er jenter, består Juristforeningens arbeidsutvalg i høst av fem gutter og en jente. I styret til Juridisk Studentutvalg er åtte av ti gutter.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
31. oktober 2006
Færre kvinner enn menn opplever veiledere som døråpnere.
På Høyden (UiB)
29. oktober 2006
Universitetsstyret skulle vedta UiBs handlingsplan for likestilling i forrige uke, men ba om å få et nytt utkast hvor høringsuttalelsene var innarbeidet og tiltakene var ryddet opp i.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
28. oktober 2006
- A study by the University of Alaska Fairbanks unearthed a statistic that is troubling, but not new: women employed at the university earn on average about 83 cents for every dollar earned by their male colleagues.
Universitetet i Oslo
27. oktober 2006
Det akademiske Norge er langt fra å være likestilt: I 2005 utgjorde kvinnene 17 prosent av Norges professorer; to år tidligere var tallet det samme. Ved Universitetet i Oslo var tallet 21 prosent, en økning på stakkarslige 0,3 prosent fra året før.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
25. oktober 2006
They may not catch up for 50 years, report suggests.
Bladet Tromsø
24. oktober 2006
Kun Oslo har større andel kvinner i professoratene ved norske universiteter enn Tromsø.
Bergens Tidende
23. oktober 2006
Universitetet har nå en historisk mulighet til å bedre kjønnsbalansen blant de ansatte. La oss bruke denne sjansen!
På Høyden (UiB)
23. oktober 2006
Skjevrekruttering til høyere utdanning er et lite erkjent problem i Norge, mens det får stadig større oppmerksomhet ellers i Europa.
Forskning.no
22. oktober 2006
Kan jenter være genetisk dårligere utstyrt for løsing av matematikkoppgaver? Ikke vet vi. Men nye undersøkelser tyder i hvert fall på at troen på dårlige mattegener gir jenter færre rette på prøver.
Hugin
22. oktober 2006
Bare to av de 15 nyeste professorene ved Universitetet i Stavanger (UiS) er kvinner. Sammen med universitetet i Ås har UiS skjevest kjønnsfordeling i professor-Norge.
Hugin
22. oktober 2006
Også blant årets avlagte doktorgrader er det mannsdominans ved Universitetet i Stavanger: Ti av de 11 stipendiatene har vært menn.
Cordis
22. oktober 2006
Representatives of over 80 networks of women scientists from across Europe gathered together in Brussels on 20 October for the first meeting of the European Platform of Women Scientists (EPWS).
Västerbottens-Kuriren
19. oktober 2006
Vid Umeå universitets årshögtid i morgon installeras nio nya professorer. En av dem är en kvinna. Universitetets rektor Göran Sandberg förklarar kvinnobristen med ett systemfel.
Ukenytt
18. oktober 2006
Større nettverk og mer kunnskap om hvordan ledelse fungerer i praksis er én ting. Kontakt med kvinner fra andre fagfelt som har andre innfallsporter til faglige og daglige problemstillinger gir nye perspektiver. Og det er kanskje en vel så viktig erfaring fra Female future-opplegget til NHO, mener Siren M. Neset i Forskningssekretariatet ved HiA.
Aftenposten
14. oktober 2006
For første gang svikter kvinnelige studenter Gründerskolen ved Universitetet i Oslo. I høst er antall kvinnelige søkere redusert med nesten 50 prosent.

Sider