Nytt fra andre medier

Digi.no
18. april 2006
Jenteandelen i realfagstudier faller. Nå tyr Universitetet i Oslo til kraftig lut for å lokke til seg jentene.
Högskolan.net
18. april 2006
Ansökningar om forskningsbidrag beviljas i högre grad för män än för kvinnor. Därför måste medvetenheten höjas ännu mer så att kvinnor och män behandlas lika. Det konstaterar Vetenskapsrådet i en rapport om jämställdheten.
Aftenposten
18. april 2006
Andelen jenter på realfag har stagnert. Samtidig overtar studinene alle andre studieretninger.
Aftenposten
18. april 2006
Jenter har for lav faglig selvtillit, gode evner til tross, tror matematikkstudent Ingeborg Ligaarden.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
11. april 2006
Special outreach programs to interest women and minorities in technology and science studies have propelled a surge in applications for Worcester Polytechnic Institute's (WPI) undergraduate programs.
Dagens Nyheter
08. april 2006
När forskarna flyr makten tar politiker och byråkrater över, skriver Leif Lewin.
Studvest (UiB)
04. april 2006
NSU fokuserer på feil tiltak når de går inn for radikal kjønnskvotering
Dagens Nyheter
30. mars 2006
Professor från malligt lärosäte vill bevara äldre herrars maktposition, skriver Bo Rothstein.
Tentakel
26. mars 2006
Disputerade män har dubbelt så stor chans som disputerade kvinnor att bli professorer, enligt en omfattande undersökning av Högskoleverket.
Tentakel
26. mars 2006
Sverige ligger över medel för EU-området när det gäller jämställdhet i den akademiska världen. Men Finland ligger före oss.
Tentakel
26. mars 2006
Det kostar på för kvinnor att bli jämställda. En ny rapport från Högskoleverket – Forskarutbildning och forskarkarriär – visar på alarmerande siffror på utvecklingen av jämställdhet inom naturvetenskaperna.
VG
21. mars 2006
Kvinnene er i ferd med å bli i klart flertall blant studentene på universiteter og høyskoler her i landet.
NITO
19. mars 2006
Kvinner bruker mindre tid på forskning, publiserer mindre og får mindre eksterne forskningsmidler enn mannlige kolleger. Dette begrenser karrieremulighetene, skriver Universitas. – Denne trenden bør snus, sier leder for NITO Studentene, Kristin Nytræ.
Guardian
16. mars 2006
The campaign against a university lecturer who claims that black people and women are genetically inferior is spreading to campuses around the country following a demonstration in Leeds yesterday.
Ukeavisen Ledelse
15. mars 2006
Meningene er svært delte om tidligere utdanningsminister Kristin Clemet er en god kandidat til stillingen som rektor på BI.
Utropia
15. mars 2006
Berre omlag 15 % av professorane ved Universitetet i Tromsø er kvinner. Trass i at Universitetet har hatt eit like stillingsutval sidan 1975 har ikkje parten av kvinner i toppstillingar hatt noko særleg auke sidan Universitetet opna. No er det fleire kvinnelege enn mannlege studentar ved Universitetet, òg blant stipendiatane er kvinnene i fleirtal. Kvifor er då kvinner i dei øvste vitskaplege stillingane eit sjeldsyn ved Universitetet?
Nationella sekretariatet för genusforskning
13. mars 2006
Varför har inte Sverige och Norge - som länge satsat aktivt på jämställdhet vid universiteten - lyckats bättre än Baltikum och många länder i Östeuropa och kring Medelhavet? Den frågan ställde forskaren Liisa Husu vid 8 mars-seminariet "Kvinnor, vetenskap och karriär. Vad händer efter avhandlingen?".
På Høyden (UiB)
12. mars 2006
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vedtok onsdag en omfattende tiltakspakke for å få opp andelen kvinnelige vitenskapelig ansatte. Blant målsetningene er å nesten tredoble antallet kvinner i faste vitenskapelige stillinger innen ti år.

Sider