Nytt fra andre medier

Høgskolen i Sør-Trøndelag
31. juli 2007
Ved studiestart i fjor høst var kvinneandelen på Program for maskin og logistikk på 2 %, mens den på Program for barnevernspedagogutdanning var på hele 87 %. Konsekvensen av dette er at Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) jobber med å rekruttere flere menn til helse- og sosialfag, lærerutdanning, tegnspråk- og tolkefag. Samtidig skal kvinneandelen på teknologiske utdanninger økes.
Hegnar Online
30. juli 2007
Universitetet i Stavanger får kvinne som ny rektor.
EGov monitor
29. juli 2007
Following on from last week where Samia laid down the barriers and cultural stereotypes that hinder women's participation in sciences and technology, this week she highlights the discourse in the recently colloquium in Tunisia.
Universitetsavisa (NTNU)
24. juli 2007
Rekordmange jenter søkte seg til teknologistudier ved NTNU i år. Med Jentedagen håper NTNU og næringslivet å sikre seg at jentene takker ja til studieplassen.
EGov monitor
22. juli 2007
The first in a series, from Samia Melhem, on women's access to careers in science and technology. The discussion starts with a look at the core cultural issues that globally create barriers to girls interested in a career in science and technology.
NHH Paraplyen
19. juli 2007
I dag offentliggjøres søkerstatistikkene og poenggrensene fra Samordna opptak. Antall jenter som får tilbud om plass på siviløkonomstudiet er 41,8 prosent, noe som er ny rekord. Også i år går inntakskravet opp.
Cordis
11. juli 2007
The proportion of women professors at German universities has jumped from 8% in 1995 to 15% in 2006.
Cordis
08. juli 2007
Austrian universities are putting aside 40% of their government funding for research projects involving women.
Östersunds-Posten
04. juli 2007
En av Mittuniversitetets allra purfärskaste professorer, Viveca Asproth, berättar att hon har en lutheransk syn på arbete. Hon kan tacka arbetsförmedlingen för att hon hittade rätt i yrkeslivet och hon gillar att plocka kantareller.
Sveriges Radio
03. juli 2007
Bara var fjärde professor som anställs på Sveriges största högskolor är kvinna. Regeringen har satt upp exakta mål för varje universitet hur många av de nya professorerna som bör vara kvinnor. Bara vartannat universitet klarar målen.
Newsdesk
03. juli 2007
Sveriges förenade studentkårer (SFS) har som mål att det senast år 2020 ska vara 50-50 i fördelning mellan manliga och kvinnliga professorer. Att vi är långt ifrån det målet visar dagens inslag från Sveriges Radios program P3 Nyheter om könsfördelningen mellan landets professorer med tydlighet.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
28. juni 2007
Efter några år av minskning ligger nu tillströmningen av nya doktorander på en stabil nivå. Det visar en ny analys från Högskoleverket och SCB. Analysen visar också att genomströmningen ökar – det vill säga doktoranderna genomför sina studier och examineras i allt snabbare takt.
Värmlands Folkblad
18. juni 2007
Andelen kvinnliga lärare ökar stadigt inom högskolevärlden. Men det är få som lyckas ta sig upp till en professorstjänst. På Karlstads universitet är man något bättre än landet i genomsnitt när det gäller jämställdheten.
NITO
17. juni 2007
Ifølge SSBs tall på fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler skoleåret 2005/06, har kvinneandelen på fullførte realfagsutdanninger økt med 2 prosentpoeng forrige studieår. Men det er fortsatt flest menn på realfag. Påtroppende leder i NITO Studentene, Pål Espen Bondestad lover å fortsatt jobbe hardt for å øke både søkertall og kvinneandelen men også gjennomføringsgraden for realfagsstudentene.
Statistisk sentralbyrå
17. juni 2007
Tall for 2006 viser at det var 1 700 flere som studerte ved høgskolene sammenlignet med 2005. Det var tilnærmet uendret deltakelse av menn ved høgskolene fra 2005 til 2006, så økningen skyldes hovedsakelig en høyere deltakelse av kvinner. De fleste av disse kvinnene valgte å studere ved en av de statlige høgskolene.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
15. juni 2007
Experts believe that if women are involved in the spread of practices based on scientific principles, society will stand a greater chance at fighting off problems related to health, environment and food security.
Högskolan.net
13. juni 2007
Antalet kvinnor som undervisar och forskar har ökat betydligt mer än antalet män de senaste fem åren. Inte minst inom lärarutbildningarna finns en stor andel kvinnor. Det visar statistik från Högskoleverket och SCB.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
13. juni 2007
Högskolan i Gävle har en ganska jämn könsfördelning på lärarsidan - men bland professorerna ser det värre ut. Bara åtta procent av dem är kvinnor enligt färsk statistik från SCB.

Sider