Nytt fra andre medier

Euroactiv.com
02. september 2007
Persistent gender stereotypes, predominantly male decision-making bodies, the lack of transparency in recruitment procedures and the operation of 'old boys networks' to which women often do not have access result in the EU losing the potential of highly-qualified women scientists and the estimated 700,000 additional researchers needed to reach the Lisbon goal, argues an NGO representing women scientists.
Forskning.no
30. august 2007
Biologen Kristine Bonnevie (1872-1948) tok viktige steg for kvinners aksept i akademia da hun i 1912 ble Norges første kvinnelige professor. Førstkommende mandag hedres hun for andre gang med en forelesningsserie ved Universitetet i Oslo.
Ny Tid
30. august 2007
Den norske regjeringen har en historisk sjanse til å være offensiv.
Ny Tid
29. august 2007
EU-endringer gjør at Norsk Studentunion nå starter en ny kamp for å øremerke akademiske stillinger til kvinner.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
29. august 2007
Norsk Studentunion har i dag bedt regjeringen gjeninnføre øremerking av professorstillinger til kvinner. Til tross for stor politisk vilje for et likestilt samfunn, er fortsatt over 8 av 10 professorer menn.
Cordis
29. august 2007
The European Commission's Joint Research Centre (JRC) has a new Deputy Director-General, and she has a vision: a JRC that is known throughout Europe and beyond for its scientific excellence, independence and high societal relevance.
NRK
29. august 2007
Kunnskapsminister Øystein Djupedal er åpen for å vurdere nye virkemidler for å øke andelen kvinnelige professorer i Norge.
Ukeavisen Ledelse
28. august 2007
Andelen som tar en lang høyere utdanning er dobbelt så høy for menn som for kvinner.
NITO
27. august 2007
Ingeniørutdanningene sliter med å tiltrekke seg jenter. Samtidig tiltrekkes de i overkant av mykere fag. Dette tar HiST nå tak i. – Vi vil bedre kjønnsfordelingen, forteller prosjektsleder Arna O. Folden. NITOs hovedstyremedlem, Trond Småvik, er usikker på prosjektet.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
26. august 2007
About as many girls as boys like the subjects at a young age.
Næringsliv24
26. august 2007
Fortsatt er det flest menn som har lang, høy utdanning, men forskjellen mellom kjønnene er blitt mindre. Kvinnene fosser fram, også innenfor tekniske fag.
Statistisk sentralbyrå
26. august 2007
Av befolkningen i alderen 16 år og over har 6 prosent en lang universitets- og høgskoleutdanning. Blant disse har 36 prosent utdanning innen naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Flere menn enn kvinner har lang, høyere utdannelse.
Sydsvenskan
25. august 2007
Mansdominansen bland Lunds unga entreprenörer består. På Ideon Innovations inkubatorprogram är bara en av 18 företagsledare kvinna. Och bara fem av de 38 företag som har haft kontor på Venture Lab har drivits av kvinnor.
Ukeavisen Ledelse
23. august 2007
Det blir stadig flere kvinnelige leger med doktorgrad, men på toppen av hierarkiet troner fortsatt mannlige professorer.
Tidsskrift for Den norske legeforening
22. august 2007
Det er få kvinner i toppstillinger i klinisk akademisk medisin, og Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo tok i 2005 initiativ til en utredning om årsaker til dette og anbefalinger om hva som kan gjøres.
Aftenposten
22. august 2007
Det blir stadig flere kvinnelige leger med doktorgrad, men på toppen av hierarkiet troner fortsatt mannlige professorer. De gjør lite for å slippe dyktige kvinnelige kolleger frem.
Universitas (UiO)
21. august 2007
Kvinnelege forskarar ved Universitetet i Oslo publiserer langt færre vitskapelege artiklar enn sine mannlege kolleger.
UK Resource Centre for Women in SET
16. august 2007
2007 figures show an increase in pupils studying A Level physics, after 20 years of decline, with a large increase in the numbers of girls choosing the subject.

Sider