Nytt fra andre medier

Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
08. februar 2006
Kvinnliga forskare missgynnas i den akademiska världen, har de båda bakteriologiforskarna Christine Wennerås och Agnes Wold visat i en uppmärksammad studie. Nu blir de båda hedersdoktorer vid Chalmers.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
08. februar 2006
… ekonomie doktor och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm som i en krönika i DI ”slår ett slag mot den sexism som råder i den akademiska världen”. Hur vågar du skriva en sådan krönika?
Tønsbergs blad
31. januar 2006
Linda Marie Rustad (SV) tar en pause fra jobben som varaordfører for å få flere kvinner til å jobbe med forskning.
Universitas (UiO)
31. januar 2006
Kronikkforfatteren lar seg ikke overbevise av viserektor Inga Bostads gode intensjoner på likestillingsfronten.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
26. januar 2006
Stanford University has a new maternity policy that aims to help female graduate students manage tough study schedules and competitive careers while pursuing motherhood.
Høgskolen i Oslo
25. januar 2006
Rekrutteringen av kvinner til professor II-stillinger skal stimuleres, og styret har opprettet en sentral støtteordning.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
24. januar 2006
Ingen av instituttlederne på BI er kvinner. Høyskolen har fem kvinnelige professorer. De utgjør bare 8,2 prosent av alle BI-professorene.
Universitas (UiO)
24. januar 2006
Da BI i fjor ansatte to kvinnelige professorer, ble kvinneandelen nesten doblet.
Dagbladet
23. januar 2006
Regjeringen er villig til å forskjellsbehandle kjønn dersom det er dette som må til for å oppnå en bedre kjønnsbalanse innen forskning
Nationella sekretariatet för genusforskning
22. januar 2006
Efter fyra år på Chalmers märkte Fariba Ferdos att den frispråkighet hon varnades för i Iran hade tystnat. Hon reagerade inte längre på nedsättande kommentarer och ojämlik behandling. Med tiden hade hon anpassat sig till samma patriarkala mönster, om än i mildare form, som på högskolan i Iran.
På Høyden (UiB)
19. januar 2006
Er du en av ytterst få kvinner i et mannsdominert miljø, er det lett å tolke problemene du møter som personlig kritikk. Fysikkprofessor Anna Lipniacka understreker imidlertid at hinderne ofte er der rett og slett fordi man er kvinne - og at dét er det viktig å bli klar over.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
18. januar 2006
Women from the Black and Ethnic minority community are being empowered by a new mentoring scheme, which enables them to get into the careers they want.
Universitas (UiO)
17. januar 2006
Ex.phil. og filosofi har bedre kvinnerepresentasjon enn ryktet, og Universitas, vil ha det til, mener kronikkforfatteren.
Universitas (UiO)
17. januar 2006
Universitetet i Oslo er best i likestillingsklassen. Samtidig er 78,4 prosent av professorene menn.
På Høyden (UiB)
12. januar 2006
Flunkende nye og formidlingsorienterte nettsider og et mer omfattende vårprogram enn noensinne er hovedmomentene i relanseringen av Senter for kvinne – og kjønnsforskning (SKOK).
Forskerforbundet
11. januar 2006
- Hovedproblemet bak svak rekruttering av kvinner ligger i de arbeidsbetingelser de tilbys, sier Kolbjørn Hagen, leder i Forskerforbundet.
Klassekampen
10. januar 2006
Bare 17 prosent av norske professorer er kvinner. Likevel jobber svært få norske universiteter og høgskoler målrettet med likestilling, viser en ny evaluering.
Radio Nova
09. januar 2006
En undersøkelse om hvordan institusjonene i høyskole- og universitetssektoren jobber med likestilling legges i dag frem av Kari Nyheim Solbrække, på «ett trinn opp», en konferanse om likestilling i akademia.

Sider