Nytt fra andre medier

Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
24. september 2007
Akademikernes leder Christl Kvam vil ha flere kvinner i vitenskapelige stillinger. På NRK Nyheter i dag krevde hun at hundre vitenskapelige stillinger øremerkes kvinner, og at kunnskapsminister Øystein Djupedal tar dette med allerede i årets statsbudsjett.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
24. september 2007
Disputerade kvinnliga forskare behöver bättre karriärmöjligheter. Nu får de första nio kvinnorna i VINNOVAs program VINNMER upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö i Sverige eller utomlands.
På Høyden (UiB)
24. september 2007
Det er bred enighet om å øke oppmerksomheten rundt forhold som påvirker kjønnsbalansen i akademia. Likevel mangler likestillingsperspektivet både i den nasjonale og lokale evalueringen av den omgripende reformen av høyere utdanning og forskning.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
24. september 2007
Disputerade kvinnliga forskare behöver bättre karriärmöjligheter, anser Vinnova. Nu får de första nio kvinnorna inom ramen för Vinnovas program Vinnmer upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö i Sverige eller utomlands.
Stockholms universitet
24. september 2007
Forskaren Gunilla Svensson vid Meteorologiska institutionen är en av nio kvinnliga forskare som fått projektstöd från VINNMER, VINNOVA:s satsning för bättre karriärmöjligheter för kvinnor inom strategiskt viktiga forskningsområden.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
22. september 2007
"SV støtter forslaget fra KiF-komiteen og NSU om å gjenreise kravet om øremerkede akademiske stillinger for kvinner", heter det i en uttalelse vedtatt av SVs landsstyre 23. september 2007.
Forskerforbundet
20. september 2007
Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning har siden 2005 vurdert muligheten for å gjeninnføre øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner i Norge. Komiteen ber nå Kunnskapsdepartementet ta stilling i øremerkingssaken.
Universitetsavisa (NTNU)
19. september 2007
NTNU har mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet om RENATEs rolle framover. I hovedsak fortsetter senteret for rekruttering til realfag som før, og det søkes nå etter ny leder.
Universitas (UiO)
18. september 2007
Vitskapeleg publisering ved Universitetet i Oslo er mannsdominert. Ingen er sikre på årsaka, og mange teier.
På Høyden (UiB)
18. september 2007
Leiinga ved Universitetet i Bergen er interesserte i å øyremerke akademiske stillingar for kvinner, dersom Kunnskapsdepartementet gjev klarsignal.
Utropia
18. september 2007
Norsk Studentunion vil øremerke akademiske stillinger til kvinner. – Tiltaket underminerer kvinnekampen, mener leder for studentstyret i Tromsø, Øyvind Mikalsen.
Studvest (UiB)
18. september 2007
Nå kan det igjen bli lovlig å lyse ut vitenskapelige stillinger øremerket for kvinner. Universitetet stiller seg positivt til lovendringen.
Uniforum (UiO)
11. september 2007
Universitetet i Oslo ønsker igjen å øremerke stillinger for kvinner. Dette satte EFTA-domstolen bom for i en kjennelse i 2003. Øremerking er blitt mulig etter at EUs rammedirektiver for likebehandling nå er endret ved at FNs kvinnekonvensjon er inkorporert i lovverket. Det åpner for at man kan utlyse stillinger spesifikt for kvinner for å bedre kjønnsbalansen blant vitenskapelig ansatte.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
11. september 2007
Etter mange års nedgang har det i år vært en økning i antall elever som har valgt realfag i videregående opplæring. For høyere utdanning er det bare en liten økning i søkningen.
Kunnskapsdepartementet
10. september 2007
Kunnskapsdepartementet har nå lansert en ny tiltaksplan for realfag, hvor rekruttering er en av hovedsatsingene. –Vi vil gjennomføre en nasjonal rekrutteringskampanje våren 2008 for å nå flere unge enn dem som tradisjonelt velger realfag, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.
Göteborgs-Posten
04. september 2007
Trots många års satsningar har Göteborgs universitet och Chalmers misslyckats med att ändra den skeva könsfördelningen. Jämfört med för tio år sedan har det tvärtom blivit värre.
Aftonbladet
04. september 2007
Kungliga tekniska högskolan öppnar ett eget korttidsdagis. – Det ska vara möjligt att kombinera ett bra forskar- eller lärarliv med ett anständigt familjeliv, säger Margareta Norell Bergendahl,projektansvarig för Future Faculty.
Dagbladet
03. september 2007
Akademia vil være den siste delen av samfunnet som blir likestilt.

Sider