Nytt fra andre medier

Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
23. november 2006
THREE women scientists have raised the flag in Malaysia as the first to be granted national fellowships under the inaugural L’Oreal Malaysia For Women In Science (FWIS) programme.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
22. november 2006
Women's participation in university has outpaced men's since the late 1970s. In fact, the gap widened substantially during the 1990s. This study uses data from two Statistics Canada surveys to investigate the reasons for the differentials of growth in university attendance between 1977 and 2003.
Cordis
21. november 2006
As Viviane Reding, European Commissioner for Information Society and Media, made her way through the crowds of delegates at the official opening of the IST2006 conference and exhibition in Helsinki on 21 November, a 16-year old Finnish girl by the name of Mikaela quietly followed close behind.
Tentakel
19. november 2006
– Vi lovar skärpta bidragsregler för ökad rättvisa åt missgynnade kvinnliga forskare. Det säger Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet, efter att det i en självkritisk rapport framkommit att kvinnliga forskare missgynnats i bidragsgivningen.
A-avis / nyhetskilde ikke oppgitt
14. november 2006
För drygt tio år sedan, 16/3 1996, skrev UNT på nyhetsplats om att regeringen beslutat att bekosta nya professurer "för underrepresenterat kön" (läs kvinnor).
Webmagasinet Forum
13. november 2006
Kvinder er systematisk blevet overset i dansk naturviden-skab. Her er et historisk efterslæb, når det gælder ligestilling
Högskolan.net
13. november 2006
För den största delen av Vetenskapsrådets forskningsstöd åren 2003-2005 hade kvinnor och män ungefär lika stor framgång. Det vill säga de hade ungefär lika beviljningsgrad.
På Høyden (UiB)
12. november 2006
Familieverdier har i de senere år blitt betydelig oppvurdert i lovgivingen i form av eksempelvis utvidete permisjonsordninger, lovfestet rett til å være hjemme med syke barn, rett til ammefri og innføringen av en femte ferieuke.
Dagens Nyheter
12. november 2006
Vetenskapsrådet i självkritisk rapport: Vi lovar skärpta bidragsregler för ökad rättvisa åt missgynnade kvinnliga forskare. Landets största finansiär till vetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, misslyckades att fördela statliga bidrag rättvist mellan manliga och kvinnliga forskare.
Newsdesk
11. november 2006
Rapporten visar att för den största delen av Vetenskapsrådets forskningsstöd åren 2003-2005 hade kvinnor och män ungefär lika stor framgång, det vill säga de hade ungefär lika beviljningsgrad.
Ny Tid
09. november 2006
Førstegenerasjons nordkvinner er i ferd med bli Norges utdanningsadel. For deres mor har sagt at skole er sunt.
Uniforum (UiO)
07. november 2006
Trine Syvertsen vant en klar seier i dekanvalget 7. november på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo og blir dermed den første kvinnelige dekanen på HF. – Det var på tide at HF fikk en kvinne som dekan, sier hun.
Norrköpings Tidningar
06. november 2006
Ett nätverk för kvinnliga forskarstuderande gav Linnéa Rosenbaum och Johanna Wallén, vid institutionen för systemteknik på Linköpings universitet, årets jämställdhetspris.
Uniforum (UiO)
06. november 2006
– Fra 2004 til 2005 økte andelen kvinnelige professorer med kun 0,3 prosent, til 21,6 prosent. Hvis vi holder samme tempo som nå, når vi aldri målet, som er 50/50 i 2011, sier viserektor Inga Bostad. Hun leder koordineringsgruppen som skal lage ny handlingsplan for likestilling ved Universitetet i Oslo.
Hugin
05. november 2006
Minst 40 prosent av norske professorstillinger bør være besatt av kvinner, mener likestillingsombudet.
Uniforum (UiO)
01. november 2006
Hun er den første kvinnen som ble professor i medisin i Norge. Hun har dannet skole innen hjerneforskning. Hun har bygd opp medisinerutdanningen i Tromsø og forsket og undervist ved Anatomisk institutt i mer enn 40 år. Men hvorfor i all verden kjenner vi ikke navnet hennes? Hvorfor har knapt nok noen skrevet om henne før?
Studvest (UiB)
31. oktober 2006
Til tross for at flertallet av jusstudentene er jenter, består Juristforeningens arbeidsutvalg i høst av fem gutter og en jente. I styret til Juridisk Studentutvalg er åtte av ti gutter.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
31. oktober 2006
Færre kvinner enn menn opplever veiledere som døråpnere.

Sider