Nytt fra andre medier

Fremover
03. september 2006
På Høgskolen i Narvik er det få kvinner som er hekta på data, og enda færre menn som kan ta blodprøver. Norske studenter velger fremdeles tradisjonelt, men noen nekter å følge strømmen.
På Høyden (UiB)
03. september 2006
UiB skal bli best i landet på likestilling – og har handlingsplanen klar. Men ifølge professor Kari Wærness, kan et stort hinder for bedre kjønnsbalanse på universitetet ligge i Kvalitetsreformen og andre endringsprosesser.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
03. september 2006
In the early part of the 20th century, the Herald consistently stood up for the right of women to vote.
På Høyden (UiB)
31. august 2006
Sparebanken Vest delfinansierer en professor II-stilling ved Institutt for biologi. 200.000 kroner skal være med på å sikre at professor Kathy J. Willis ved Oxford University skal knytte sin kompetanse til Universitetet i Bergen.
Berlingske Tidende
31. august 2006
Universitetet i Bergen ønsker å bli et foregangsuniversitet for likestilling. Særlig skal rekruttering av kvinner til professorstillinger prioriteres.
Berlingske Tidende
31. august 2006
- Forestillingen om at vi er et skandinavisk likestillingsparadis, er kanskje det største hinderet for reell kjønnsbalanse i Norge, sier professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen, Kari Wærness.
Sveriges Radio
29. august 2006
Bara två av 17 nya professorer är kvinnor. Nu kommer kritik från Högskoleverket mot Högskolan i Jönköping.
Uniforum (UiO)
28. august 2006
For første gang tar en kvinne plass i sjefsstolen ved landets største forsknings- og undervisningsbibliotek, der kvinnene er i stort flertall. Nytilsatt UB-direktør Bente R. Andreassen (58) mener at biblioteket er blitt viktigere som læringsarena og at det må integreres tettere i moderorganisasjonen, hvis UiO skal bli et ledende forskningsuniversitet.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
27. august 2006
Vid slutet av förra året hade Mälardalens högskola 40 professorer anställda. Tre av dem var kvinnor. Under året nyanställdes elva professorer. Alla var män. Uppgifterna är hämtade ur högskolans egen årsredovisning för 2005 och visar att obalansen i fördelningen av professorsstolar fortsätter.
På Høyden (UiB)
27. august 2006
Det nærmer seg fristen for påmelding til høringskonferansen rundt UiBs nye handlingsplan for likestilling. Foreløpig er det nesten ingen instituttledere eller dekaner som har meldt seg på. Prorektor er bekymret.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
26. august 2006
For all the differences between the sexes, here's one that might stir up debate in the teacher's lounge: Boys learn more from men and girls learn more from women. That's the upshot of a provocative study by Thomas Dee, an associate professor of economics at Swarthmore College and visiting scholar at Stanford University.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
19. august 2006
President A.P.J. Abdul Kalam will inaugurate the national seminar on `Women: Science and Technology' organised by Bangalore University's Centre for Women's Studies on August 21.
På Høyden (UiB)
13. august 2006
Det er store forventninger til de lokale lønnsforhandlingene ved UiB. Potten som skal fordeles tilsvarer 1,75 prosent av lønnsmassen, og det er to år siden sist. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) sendte nylig ut et brev om gjennomføringen av de lokale lønnsforhandlingene. Der ble det presisert at de lokale forhandlingene skal bidra til å fjerne kjønnsbetingede lønnsforskjeller.
Teknisk ukeblad
06. august 2006
Tallene fra Samordna Opptak viser en markant økning i søkermassen til teknologiske fag ved årets hovedopptak til høyere utdanning. Kvinneandelen har også økt.
Universitetsavisa (NTNU)
03. august 2006
Opptaksnivået øker og jenteandelen i teknologifagene er høyere enn noensinne. Men ingen har så høy konkurranse om studieplassene som medisin og spansk.
Østlendingen
03. august 2006
Signe Opsahl tror og håper at Kvinneuniversitetet blir mer levedyktig i Hamar.
Cordis
01. august 2006
A total of 25 researchers have been selected as the winners of the 2006 European Young Investigator Awards (EURYI).
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
01. august 2006
EN SUSAN Hockfield was named president at Massachusetts Institute of Technology, the university's first female leader said she hoped her presence would ``give confidence to girls and young women that there are opportunities that will be open to them that they can't imagine right now."

Sider