Nytt fra andre medier

Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
26. august 2007
About as many girls as boys like the subjects at a young age.
Næringsliv24
26. august 2007
Fortsatt er det flest menn som har lang, høy utdanning, men forskjellen mellom kjønnene er blitt mindre. Kvinnene fosser fram, også innenfor tekniske fag.
Statistisk sentralbyrå
26. august 2007
Av befolkningen i alderen 16 år og over har 6 prosent en lang universitets- og høgskoleutdanning. Blant disse har 36 prosent utdanning innen naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Flere menn enn kvinner har lang, høyere utdannelse.
Sydsvenskan
25. august 2007
Mansdominansen bland Lunds unga entreprenörer består. På Ideon Innovations inkubatorprogram är bara en av 18 företagsledare kvinna. Och bara fem av de 38 företag som har haft kontor på Venture Lab har drivits av kvinnor.
Ukeavisen Ledelse
23. august 2007
Det blir stadig flere kvinnelige leger med doktorgrad, men på toppen av hierarkiet troner fortsatt mannlige professorer.
Tidsskrift for Den norske legeforening
22. august 2007
Det er få kvinner i toppstillinger i klinisk akademisk medisin, og Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo tok i 2005 initiativ til en utredning om årsaker til dette og anbefalinger om hva som kan gjøres.
Aftenposten
22. august 2007
Det blir stadig flere kvinnelige leger med doktorgrad, men på toppen av hierarkiet troner fortsatt mannlige professorer. De gjør lite for å slippe dyktige kvinnelige kolleger frem.
Universitas (UiO)
21. august 2007
Kvinnelege forskarar ved Universitetet i Oslo publiserer langt færre vitskapelege artiklar enn sine mannlege kolleger.
UK Resource Centre for Women in SET
16. august 2007
2007 figures show an increase in pupils studying A Level physics, after 20 years of decline, with a large increase in the numbers of girls choosing the subject.
Høgskolen i Sør-Trøndelag
31. juli 2007
Ved studiestart i fjor høst var kvinneandelen på Program for maskin og logistikk på 2 %, mens den på Program for barnevernspedagogutdanning var på hele 87 %. Konsekvensen av dette er at Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) jobber med å rekruttere flere menn til helse- og sosialfag, lærerutdanning, tegnspråk- og tolkefag. Samtidig skal kvinneandelen på teknologiske utdanninger økes.
Hegnar Online
30. juli 2007
Universitetet i Stavanger får kvinne som ny rektor.
EGov monitor
29. juli 2007
Following on from last week where Samia laid down the barriers and cultural stereotypes that hinder women's participation in sciences and technology, this week she highlights the discourse in the recently colloquium in Tunisia.
Universitetsavisa (NTNU)
24. juli 2007
Rekordmange jenter søkte seg til teknologistudier ved NTNU i år. Med Jentedagen håper NTNU og næringslivet å sikre seg at jentene takker ja til studieplassen.
EGov monitor
22. juli 2007
The first in a series, from Samia Melhem, on women's access to careers in science and technology. The discussion starts with a look at the core cultural issues that globally create barriers to girls interested in a career in science and technology.
NHH Paraplyen
19. juli 2007
I dag offentliggjøres søkerstatistikkene og poenggrensene fra Samordna opptak. Antall jenter som får tilbud om plass på siviløkonomstudiet er 41,8 prosent, noe som er ny rekord. Også i år går inntakskravet opp.
Cordis
11. juli 2007
The proportion of women professors at German universities has jumped from 8% in 1995 to 15% in 2006.
Cordis
08. juli 2007
Austrian universities are putting aside 40% of their government funding for research projects involving women.
Östersunds-Posten
04. juli 2007
En av Mittuniversitetets allra purfärskaste professorer, Viveca Asproth, berättar att hon har en lutheransk syn på arbete. Hon kan tacka arbetsförmedlingen för att hon hittade rätt i yrkeslivet och hon gillar att plocka kantareller.

Sider