Nytt fra andre medier

Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
19. januar 2007
Uyemura, 18, whose parents have engineering degrees, is one of 87 women out of 855 engineering majors enrolled at the school. Nationally, women make up only about one-fifth of students in engineering programs.
Morgenbladet
18. januar 2007
Janne Haaland Matlary har 16 menn foran seg på listen over de mest synlige professorene i norske medier.
Morgenbladet
18. januar 2007
Troen på de sakkyndiges objektivitet er blåøyd. Prosedyrene for tilsetting av vitenskapelig ansatte er utdaterte, skriver Bjarne Rogan, nylig avgått dekan ved HF-fakultetet ved Universitetet i Oslo.
Forskning.no
18. januar 2007
Blant de 25 professorene som ble mest sitert i norske medier i fjor, finnes det to kvinner. Er det slik at kvinner vegrer seg mer for å stå fram i mediene?
Morgenbladet
18. januar 2007
Janne Haaland Matlary har 16 menn foran seg på listen over de mest synlige professorene i norske medier.
Times Higher Education (THE)
18. januar 2007
Women will soon outnumber men at lecturer level, but professorial posts still elude them. Tony Tysome reports.
Universitetsavisa (NTNU)
17. januar 2007
- Kjønn er en viktig faktor for å forstå elevenes interesser og påvirke framtidig studievalg, mener Camilla Schreiner, som har studert tenåringers holdning til naturfag.
Universitas (UiO)
16. januar 2007
Tvangskvotering vil aldri forandre holdninger, mener kronikkforfatteren, som etterlyser nye momenter i likestillingsdebatten.
Uppsala universitet
15. januar 2007
För Uppsala universitet är jämställdhet en fråga om både rättvisa och kvalitet. Jämställdhetsarbetet är ett led i strävan att skapa en välfungerande arbetsplats och en bra studiemiljö. Nu har Uppsala universitet fastställt en ny jämställdhetsplan för de närmaste tre åren.
Times online
15. januar 2007
WOMEN. Can’t live with ’em, can’t live without ’em. Can’t research ’em — say some; can’t research without ’em — say others.
Euroactiv.com
14. januar 2007
"Higher education and research institutes should clearly spell out their policies with regard to gender equality and PhD grants should be extended to cover maternity and adoption leave," recommends a report drafted by the French ministerial committee for professional gender equality in higher education and research, set up in January 2006.
Medical news today
12. januar 2007
The evidence base of medicine may be fundamentally flawed because of an ongoing failure of research to include gender differences in study design and analysis, according to an article published in the Journal of the Royal Society of Medicine.
Dagsavisen
07. januar 2007
Norge har 21 Sentre for fremragende Forskning (SFF). Kun ett av disse prestisjeprosjektene er ledet av en kvinne. Det vil ta 50 år før full likestilling er oppnådd i toppsjiktet innen forskningsmiljøene, viser en ny rapport.
Dagsavisen
07. januar 2007
Professor Christel Fricke er ikke overrasket over at hun er den eneste kvinnelige forskningslederen i sentrene for fremragende forskning.
Science Daily
21. desember 2006
- Integrating new location-aware computer networks with old-fashioned human networks, researchers at the New Jersey Institute of Technology (NJIT) have developed an innovative solution to the problem of isolation that faces women in the academic science and engineering workforce. The project, "NJIT Advance," is funded by a three-year grant from the National Science Foundation (NSF).
Aftonbladet
18. desember 2006
Till våren skrotar Malmö högskola genusvetenskapen på grund av dålig ekonomi. – Det är verkligen anmärkningsvärt och skrämmande, säger Michaela Neumann, student.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
17. desember 2006
Nordland fylkeskommune vedtar neste uke en samarbeidsavtale med Høgskolen i Narvik. Fylkesrådet vil bevilge inntil 800 000 kroner som delfinansiering av prosjektet ”Etablering av nettverk for kvinnelige teknologer.”
KILDEN
17. desember 2006
Etter mange års ventetid får Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Kvinnforsk) i Tromsø sin egen faglige koordinator fra neste år.

Sider