Nytt fra andre medier

Göteborgs-Posten
28. september 2007
Chalmers byter spår för att klara jämställdheten. Slut på kvinnonätverk, kvotering, mentorer och speciella tjejkvällar. I stället ska alla satsningar inkludera båda könen.
Morgenbladet
27. september 2007
Det synes å være fellestrekk ved universitetene: Kvinner når ikke opp.
Studvest (UiB)
25. september 2007
Med knappest mulig margin vedtok Studentrådet i Bergen at de ønsker å overprøve EFTA-domstolens vedtak mot radikal kjønnskvotering.
Studvest (UiB)
25. september 2007
Når det nå åpnes for igjen å ta i bruk øremerkede stillinger for å få bukt med underrepresentasjonen av kvinner i enkelte deler av universitetsstrukturen ønsker jeg dette i aller høyeste grad velkommen, skriver studentrepresentant i Universitetsstyret, Marte Malones.
Universitas (UiO)
25. september 2007
Jeg ser at jeg i Universitas omtales for å skulle stille meg helt «uforstående» til at undervisnings- og administrasjonsoppgaver kan være en medvirkende grunn til at kvinnelige forskere på Universitetet i Oslo (UiO) gjennomsnittlig publiserer mindre enn menn i samme stillinger. Dette har jeg aldri sagt.
Regjeringen.no
25. september 2007
Godtfolk! Fredagen var en historisk dag. Vår regjering ble den første i norsk historie som fikk rent kvinneflertall. I akademia er ikke situasjonen den samme, og vi må bruke sterke virkemidler for å øke kvinneandelen her.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
24. september 2007
Akademikernes leder Christl Kvam vil ha flere kvinner i vitenskapelige stillinger. På NRK Nyheter i dag krevde hun at hundre vitenskapelige stillinger øremerkes kvinner, og at kunnskapsminister Øystein Djupedal tar dette med allerede i årets statsbudsjett.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
24. september 2007
Disputerade kvinnliga forskare behöver bättre karriärmöjligheter. Nu får de första nio kvinnorna i VINNOVAs program VINNMER upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö i Sverige eller utomlands.
På Høyden (UiB)
24. september 2007
Det er bred enighet om å øke oppmerksomheten rundt forhold som påvirker kjønnsbalansen i akademia. Likevel mangler likestillingsperspektivet både i den nasjonale og lokale evalueringen av den omgripende reformen av høyere utdanning og forskning.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
24. september 2007
Disputerade kvinnliga forskare behöver bättre karriärmöjligheter, anser Vinnova. Nu får de första nio kvinnorna inom ramen för Vinnovas program Vinnmer upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö i Sverige eller utomlands.
Stockholms universitet
24. september 2007
Forskaren Gunilla Svensson vid Meteorologiska institutionen är en av nio kvinnliga forskare som fått projektstöd från VINNMER, VINNOVA:s satsning för bättre karriärmöjligheter för kvinnor inom strategiskt viktiga forskningsområden.
NRK
24. september 2007
Djupedal sier til NRK at han er enig med Akademikerne i at det er viktig med flere kvinner i vitenskapelig stillinger. - Dette må vi gjøre noe med, og øremerkede stillinger er i så måte et veldig treffsikkert og godt tiltak. Vi må bare være sikre på at det er i tråd med det vi har lov til å gjøre, og hvis det er det, vil vi gjøre det umiddelbart, sier Djupedal til NRK Nyheter.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
24. september 2007
Alltför få kvinnor når toppen på forskarkarriären. Med tre miljoner kronor vardera från Vinnova i ryggen satsar LiU-forskarna Marie Larsson och Maria Sunnerhagen på en internationell meritering som gästforskare i USA och Kanada.
Newsdesk
24. september 2007
Disputerade kvinnliga forskare behöver bättre karriärmöjligheter – nu får de första nio kvinnorna inom ramen för Vinnovas program Vinnmer upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö i Sverige eller utomlands.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
22. september 2007
"SV støtter forslaget fra KiF-komiteen og NSU om å gjenreise kravet om øremerkede akademiske stillinger for kvinner", heter det i en uttalelse vedtatt av SVs landsstyre 23. september 2007.
Forskerforbundet
20. september 2007
Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning har siden 2005 vurdert muligheten for å gjeninnføre øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner i Norge. Komiteen ber nå Kunnskapsdepartementet ta stilling i øremerkingssaken.
Universitetsavisa (NTNU)
19. september 2007
NTNU har mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet om RENATEs rolle framover. I hovedsak fortsetter senteret for rekruttering til realfag som før, og det søkes nå etter ny leder.
Universitas (UiO)
18. september 2007
Vitskapeleg publisering ved Universitetet i Oslo er mannsdominert. Ingen er sikre på årsaka, og mange teier.

Sider