Nytt fra andre medier

Universitets- og høgskolerådet
07. februar 2007
I dag overleverer Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning (Kif-komiteen) sin sluttrapport "Kjønnsbalanse i akademia - gylne muligheter" til Kunnskapsdepartementet. Ett av de mest sentrale forslagene fra komiteen er at Kunnskapsdepartementet bør vurdere å integrere likestilling i finansieringssystemet i UoH-sektoren.
07. februar 2007
Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning har i dag overlevert sin sluttrapport til kunnskapsministeren. – Jeg har besluttet å videreføre komiteen, blant annet på grunn av det grundige og viktige likestillingsarbeidet som komiteen har gjort, sier Øystein Djupedal.
Aftenposten
06. februar 2007
Slik vil kunnskapsminister Øystein Djupedal trekke flere jenter til realfagene.
Studvest (UiB)
06. februar 2007
Stadig færre menn studerer. Seksti prosent av studentene ved høyskoler og universiteter i Norge idag er kvinner.
Forskning.no
05. februar 2007
Mannlige forskere utgir 40 prosent flere rapporter enn kvinnelige, men kvinnenes arbeid blir sitert mer av andre forskere. Et vurderingssystem som foretrekker kvantitet diskriminerer kvinner, konkluderer en internasjonal undersøkelse.
Bergens Tidende
05. februar 2007
Elitestudenten Clara Holst var den første norske kvinnen som tok doktorgrad. Men deretter gikk hun mot total glemsel.
Unio
05. februar 2007
Europaparlamentets likestillingskomité mener i en ny rapport at en rekke tiltak er nødvendig for å fjerne diskriminering mellom menn og kvinner i utdanningssystemet. Kvinner i EU-land møter ofte større motgang i utdanningssystemet enn menn på grunn av ulike kjønnsrelaterte restriksjoner.
Universitetsavisa (NTNU)
04. februar 2007
Hvor går pengene? Bare til menn og deres prosjekter? Allerede neste år kan det være aktuelt med en gjennomgang av hvordan millionene kanaliseres på NTNU.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
04. februar 2007
- Se dere rundt, oppfordrer student Helene Hval. Hun går i bresjen for egen likestillings- og diskrimineringsuke på HiL.
Unio
04. februar 2007
- Det trengs både organisatoriske tiltak og holdningsendinger hos begge kjønn, dersom en skal sikre at både kvinner og menn står fram som viktige aktører i undervisning så vel som forskning, sier Anders Folkestad i en kommentar til en fersk oppgave om kjønnsbalansen i akademia.
Universitas (UiO)
30. januar 2007
Den innkvoterte universitetsstyrerepresentanten Lene Camilla Westgaard får med sin kronikk 17. januar det øvrige studentpolitiske establissementet til å fråde.
Guardian
29. januar 2007
Men face a struggle for good jobs in future as growing numbers of teenage boys shun university, government officials warned today.
Dagens Nyheter
28. januar 2007
Kvinnoforskare: Världsunik forskarrapport avslöjar paradoxal utveckling som skapat nya hinder för kvinnor i karriären. En direkt följd av ökad jämställdhet, när både män och kvinnor gör karriär i yrkeslivet, blir att människor knyts ihop till nya nätverk i samhällstoppen.
CTV.ca
27. januar 2007
Despite making some significant gains in recent decades, women are still struggling to crack the glass ceiling that hangs above the halls of Canadian academia, recent statistics indicate.
Toronto Star
27. januar 2007
Despite making some significant gains in recent decades, women are still struggling to crack the glass ceiling that hangs above the halls of Canadian academia, recent statistics indicate.
Expressen
26. januar 2007
Studenten Jimmy Lindgren har anmält Filmhögskolan i Göteborg för könsdiskriminering. Han kom inte in på kursen för manusförfattare. Det gjorde inga män. Samtliga sju antagna är kvinnor.
Forskning & Medicin
25. januar 2007
Idas är ett ledarförsörjningsprojekt för högskolesektorn som har vuxit fram på bara några år. Ett hundratal kvinnor ingår i det nationella nätverket för blivande rektorer eller förvaltningschefer.
Morgenbladet
25. januar 2007
Nylig avgått dekan ved HF fakultetet ved Universitetet i Oslo, Bjarne Rogan, presenterer et selsomt innlegg om vitenskapelige ansettelser i siste nummer av Morgenbladet. Han vil ha mindre faglige vurderinger, og mer vurdering av personlighet ved ansettelser i akademia. Samlet sett er hans forslag en oppskrift på nepotisme, og han er frekk nok til å selge sine forslag som et likestillingstiltak.

Sider