Nytt fra andre medier

Dagens Nyheter
27. april 2006
Ny utredning vill stärka Kulturrådets roll i jämställdhetsarbetet inom scenkonsten.
Tentakel
26. april 2006
Det kostar på för kvinnor att bli jämställda. En ny rapport från Högskoleverket – Forskarutbildning och forskarkarriär – visar på alarmerande siffror på utvecklingen av jämställdhet inom naturvetenskaperna.
Studvest (UiB)
25. april 2006
KJØNNSKVOTERING. Jon Dagsland skriver i sin kommentar i Studvest 5.april at det er feil av NSU å fokusere på radikal kjønnskvotering som et ledd i likestillingsarbeidet i høyere utdanning.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
25. april 2006
Under våren 2006 arrangerar THS tillsammans med KTH en jämlikhetskampanj i syfte att lyfta fram den forskning om jämlikhet och jämställdhet som finns vid KTH samt att lyfta fram den viktiga debatten om likabehandling i samhället och vid högskolan.
BBC
20. april 2006
A senior Cambridge University academic accused of groping a former student told a jury he was "flirtatious" but not a sex offender.
Aftenposten
18. april 2006
Andelen jenter på realfag har stagnert. Samtidig overtar studinene alle andre studieretninger.
Aftenposten
18. april 2006
Jenter har for lav faglig selvtillit, gode evner til tross, tror matematikkstudent Ingeborg Ligaarden.
Digi.no
18. april 2006
Jenteandelen i realfagstudier faller. Nå tyr Universitetet i Oslo til kraftig lut for å lokke til seg jentene.
Högskolan.net
18. april 2006
Ansökningar om forskningsbidrag beviljas i högre grad för män än för kvinnor. Därför måste medvetenheten höjas ännu mer så att kvinnor och män behandlas lika. Det konstaterar Vetenskapsrådet i en rapport om jämställdheten.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
11. april 2006
Special outreach programs to interest women and minorities in technology and science studies have propelled a surge in applications for Worcester Polytechnic Institute's (WPI) undergraduate programs.
Dagens Nyheter
08. april 2006
När forskarna flyr makten tar politiker och byråkrater över, skriver Leif Lewin.
Studvest (UiB)
04. april 2006
NSU fokuserer på feil tiltak når de går inn for radikal kjønnskvotering
Dagens Nyheter
30. mars 2006
Professor från malligt lärosäte vill bevara äldre herrars maktposition, skriver Bo Rothstein.
Tentakel
26. mars 2006
Disputerade män har dubbelt så stor chans som disputerade kvinnor att bli professorer, enligt en omfattande undersökning av Högskoleverket.
Tentakel
26. mars 2006
Sverige ligger över medel för EU-området när det gäller jämställdhet i den akademiska världen. Men Finland ligger före oss.
Tentakel
26. mars 2006
Det kostar på för kvinnor att bli jämställda. En ny rapport från Högskoleverket – Forskarutbildning och forskarkarriär – visar på alarmerande siffror på utvecklingen av jämställdhet inom naturvetenskaperna.
VG
21. mars 2006
Kvinnene er i ferd med å bli i klart flertall blant studentene på universiteter og høyskoler her i landet.
NITO
19. mars 2006
Kvinner bruker mindre tid på forskning, publiserer mindre og får mindre eksterne forskningsmidler enn mannlige kolleger. Dette begrenser karrieremulighetene, skriver Universitas. – Denne trenden bør snus, sier leder for NITO Studentene, Kristin Nytræ.

Sider