Nytt fra andre medier

Universitas (UiO)
27. februar 2007
Det er opp til hvert enkelt fakultet å tolke eksamensreglementet, og om du får utsettelse på eksamen. Nybakte mødre kan risikere å miste stipend.
Tromsøflaket (UiTø)
27. februar 2007
Universitetet i Tromsø setter årlig av midler til åtte forskningsterminer øremerket kvinner som vil bli professorer. Kun seks søknader kom inn i fjor.
Studvest (UiB)
27. februar 2007
På 60-tallet begynte kvinner for alvor å innta akademia. I dag er kvinner i flertall blant studentene. Likevel dominerer menn i toppen av stillingshierarkiet. Ved Universitetet i Bergen (UIB) er 83 prosent av professorene menn.
Utropia
26. februar 2007
Vi ønsker et kjønnsbalansert universitet i Tromsø. Det vil si at kvinner og menn skal være representert i alle fag og på alle nivåer i organisasjonen. Likestilling handler om rettferdighet, men kjønnsbalanse vil også bety at universitetet enda bedre enn i dag skal reflektere mangfoldet i befolkningen, og bidra til at vi sikrer oss de beste forskertalentene av begge kjønn.
Ergo.nu
26. februar 2007
"Det finns fortfarande bastioner av motstånd mot jämställdhetsarbete ute på universitetet", sa jämställdhetshandläggare Annika Lindé i förra numrets artikel om sexuella trakasserier. Ergo har träffat Peter, som undervisar och forskar vid Uppsala universitet. Han är inte jämställdhetsmotståndare, men har en kritisk syn på jämställdhetsarbetet vid universitetet.
Utropia
26. februar 2007
Dei tilsette vert berre eldre og eldre og i løpet av dei kommande ti åra vil om lag halvparten av professorane gå av med pensjon. Kan Universitetet klare å rekruttere nok nytt blod i tide?
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
22. februar 2007
A national YWCA program to get girls interested in technology and engineering is finally making its California debut at three schools in the Silicon Valley.
Studvest (UiB)
20. februar 2007
Universitetet i Bergen vil bedre kjønnsbalansen blant vitenskapelige ansatte. Et av tiltakene er å gi instituttene 100.000 kroner for hver kvinne de ansetter.
Studvest (UiB)
20. februar 2007
Torsdag 15. februar vedtok styret ved Universitetet i Bergen (UiB) sin Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse. Ett av tiltakene som nå vil settes i verk for å få flere kvinnelige ansatte i akademiske stillinger er en premiering til instituttene på 100 000 kroner per nyansatte kvinne. Midlene vil kunne disponeres uten «øvrige føringer».
Universitas (UiO)
20. februar 2007
31 prosent av dei nytilsette professorane ved UiO i 2006 var kvinner. Den foreslåtte stykkprisfinansieringa av kvinnelege proffesorar kan bidra til å auke tilsetjingsprosenten, men reaksjonane er delte.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
20. februar 2007
Det börjar redan i skolan med att flickor får bättre betyg än pojkar. Efter gymnasiet går betydligt fler kvinnor vidare till högskolan. Om trenden håller i sig kommer kvinnor att ta över tidigare mansdominerade högstatusyrken som tandläkare, läkare, arkitekt och jurist.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
15. februar 2007
En komité ledet av professor Kari Melby kom i forrige uke med forslag til hvordan høyskoler og universitet skal kunne premieres for rekruttering av kvinner. I dag er over halvparten av studentene som tar høyere utdanning kvinner.
På Høyden (UiB)
15. februar 2007
Universitetsstyret var i hovedtrekk fornøyd med det andre utkastet til handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved UiB, men presiserte at den hadde hovedvekt på vitenskapelige ansatte.
På Høyden (UiB)
14. februar 2007
Uversitetsstyret vedtok torsdag morgen å ansette Kari Tove Elvbakken som ny UiB-direktør. – Elvbakken har solide kvalifikasjoner for universitetsdirektørstillingen, sier rektor Sigmund Grønmo.
A-avis / nyhetskilde ikke oppgitt
14. februar 2007
Det finns inga osakliga löneskillnader mellan könen. Jämo har godkänt Umeå universitets lönekartläggning. Men inte utan kritik.
A-avis / nyhetskilde ikke oppgitt
14. februar 2007
According to The Chronicle of Higher Education, the number of women enrolling in higher education is greater than the number of men. What remains a secret, however, is the reason why this gender gap exists.
Times online
14. februar 2007
The gap between the number of men and women applying to university has grown fivefold under Labour as evermore women opt to take a degree
Tidsskrift for Den norske legeforening
14. februar 2007
Jeg ser av Tidsskriftet nr. 1/2007 at hele 216 av Tidsskriftets 280 faglige medarbeidere er menn (1). Hvordan er dette mulig - i 2007? Hvorfor er kun 22 % av de faglige medarbeiderne kvinner når 37 % av legestanden og 50 % av medisinstudentene er kvinner?

Sider