Nytt fra andre medier

På Høyden (UiB)
08. mars 2007
– Menn er mer egoistiske enn kvinner, og dette er en av grunnene til at de kan drive mer med forskning, argumenterte skribenten Jon Hustad under debatten om likestilling i akademia.
07. mars 2007
Norske kvinners yrkes- og samfunnsdeltakelse har de siste 30-35 årene gjennomgått store endringer, men yrkesstrukturen er langt på vei uendret. Dette bildet gjenspeiles også i valg av utdanning.
Uniforum (UiO)
07. mars 2007
Går det an å være dedikert forsker og glødende mamma på én gang? Hva skal til for å stoppe frafallet av kvinner oppover i universitetspyramiden? Uniforum har spurt tre kvinner i anledning 8. mars.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
07. mars 2007
Despite steady growth in numbers, female scientists and engineers in China continue to face discrimination in the workplace, says a report from the Chinese Academy of Sciences (CAS).
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
07. mars 2007
Andelen af kvinder med en videregående uddannelse inden for informations- og kommunikationsteknologi (ikt) er faldende i Europa sammenlignet med andre regioner i verden.
Cordis
07. mars 2007
Women are still largely under-represented in clinical trials in Europe, and there is a growing body of evidence showing that this is having a detrimental effect upon their healthcare.
Cordis
07. mars 2007
Europe's first woman astronaut, Claudie Haigneré, has been in Brussels as the Chair of jury charged with selecting the winner's of this year's Descartes Prize for Excellence in Scientific Research. On the eve of International Women's Day, CORDIS News took the opportunity to speak to her about the women in science, a subject about which she knows plenty.
Universitas (UiO)
06. mars 2007
Likestillingsdebatten er kjørt i grøfta av genitalfokuserte retorikere.
Ukeavisen Ledelse
06. mars 2007
Mindre enn 16 prosent av dekanene ved norske universiteter er kvinner. Nå foreslås økonomisk premiering av institusjoner som ansetter kvinner i førsteamanuensisstillinger eller professorater.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
06. mars 2007
Inför Internationella kvinnodagen i morgon presenterar vi här några fakta från fickboken ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2006”.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
06. mars 2007
Ju högre i hierarkin, desto färre kvinnor. Så ser personalsituationen på universitetet ut. Nu föreslås ett antal åtgärder för att gynna kvinnors möjligheter att göra karriär.
European Commission
05. mars 2007
The EU has gone to great lengths to reach out to women interested in science careers, however rules and regulations come up short when dealing with ethics committees reviewing research applications, a new study claims.
På Høyden (UiB)
04. mars 2007
Av de som søkte på de fem instituttlederstillingene på HF, var 25 prosent kvinner. Fakultetsstyret har nå innstilt fire menn og en kvinne.
På Høyden (UiB)
01. mars 2007
Lederen av UiBs likestillingskomité mener kvinner i mellomstillinger stadig går i ”oppvaskfellen”, de settes og setter seg selv til å ordne opp og tar på seg oppgaver som ikke er meritterende.
Universitas (UiO)
01. mars 2007
Menn i vitskaplege stillingar er vinnarane i dei lokale lønnsforhandlingane ved UiO. Dei får fleire startpakker, og dei har oftare forskingsterminar i utlandet enn kvinner i vitskaplege stillingar. Det viser tal som viserektor Inga Bostad og likestillingsrådgjevar Anna Vibeke Lorentzen har lagt fram.
På Høyden (UiB)
28. februar 2007
– Jeg er spesielt glad for arbeidet som legges ned i å bedre kjønnsbalansen, men synes også oppfølgingen av Kvalitetsreformen og gjennomdrøftingen av forskningsorganiseringen er viktig, sier Elvbakken.
Studvest (UiB)
27. februar 2007
På 60-tallet begynte kvinner for alvor å innta akademia. I dag er kvinner i flertall blant studentene. Likevel dominerer menn i toppen av stillingshierarkiet. Ved Universitetet i Bergen (UIB) er 83 prosent av professorene menn.
Universitas (UiO)
27. februar 2007
Det er opp til hvert enkelt fakultet å tolke eksamensreglementet, og om du får utsettelse på eksamen. Nybakte mødre kan risikere å miste stipend.

Sider