Nytt fra andre medier

På Høyden (UiB)
07. mai 2007
For å fremme kjønnsbalansen ved UiB får instituttene nå 100.000 kroner som belønning for hver kvinne som tilsettes. Er dette et effektivt likestillingstiltak eller en fornærmelse mot de som rekrutterer?
Under Dusken (NTNU)
06. mai 2007
Det er vanskeligere å bli professor om du er kvinne, mener den første kvinnelige professoren på HiST.
Under Dusken (NTNU)
06. mai 2007
I kampen mot mannsdominerte studier, kommer konservative holdninger til syne.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
01. mai 2007
When she was a graduate student at Harvard University, Ruth Simmons said at least one male professor shunned her, presumably because she was black, or a woman, or both.
På Høyden (UiB)
01. mai 2007
Mitt "polemiske sprell" skulle formidle følgende: Min hovedinnvending mot den vedtatte bruken av incentivmidler er at den synes vanskelig å relatere til prosessene bak ansettelser.
Bladet Tromsø
30. april 2007
Prorektor Gerd Bjørhovde ved Universitetet i Tromsø overtar som leder av komiteen for integreringstiltak - Kvinner i forskning etter Kari Melby.
På Høyden (UiB)
29. april 2007
I et leserinnlegg i På Høyden uttrykker professor Helge Dyvik sin indignasjon over at Universitetsstyret har vedtatt å belønne institutter som ansetter kvinnelige professorer med 100.000 kroner.
Universitetsavisa (NTNU)
26. april 2007
For fjerde år på rad øker søkningen til NTNU og jenteandelen i teknologi- og realfag er større enn noen gang.
Digi.no
26. april 2007
Andelen kvinner som velger realfag, ingeniør eller IT har endelig passert 5 prosent.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
25. april 2007
Høgskolen i Lillehammer har fått sin første kvinnelige rektor. Førsteamanuensis Bente Ohnstad og hennes partner Jens Uwe Korten fikk 173 av de 325 stemmene.
Universitetsavisa (NTNU)
25. april 2007
Gunnar Bovim forlot NTNU for å ta på seg den krevende jobben som sykehusdirektør - men oppgaven som mentor vil han nødig gi slipp på.
Universitetsavisa (NTNU)
24. april 2007
Universitetsavisa: Universitetene sliter med lav kvinneandel blant professorene. Velferdsordningene i Norge er i verdenstoppen. Men, skal NTNU bli internasjonalt fremragende, blir de samme velferdsordningene et hinder for norske kvinner i akademia?
NHO
12. april 2007
Tirsdag skal Kunnskapsdepartementet høre hvordan prosjektet ”Jenter og teknologifag på Sørlandet” har lykkes med å rekruttere flere jenter til realfag. - Vi viser jenter som forbilder, sier rådgiver Fred Skagestad i NHO Agder.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
01. april 2007
On March 27, during an event held in the Center for Biotechnology and Interdisciplinary Studies, Rensselaer announced a universitywide initiative to improve representation of female educators in academia’s influential high-ranking positions. The program, which is funded by a $329,960 grant from the National Science Foundation, seeks to aid women along the academic career path from junior positions toward tenure and full professorship.
Agderposten
29. mars 2007
NHO Agders prosjekt "Jenter og teknologifag" med Fred Skagestad i spissen, er tildelt Agderrådets likestillingspris for 2007.
Studvest (UiB)
28. mars 2007
Kvinnelige søkere som i utgangspunktet blir vurdert som dårligere skal kvoteres inn som professorer. Det vedtok landstinget i Norsk Studentunion (NSU). Sosialistene i NSU Bergen jubler.
Tidsskrift for Den norske legeforening
28. mars 2007
Takk til redaktør Charlotte Haug for hennes svar på min kritikk i Tidsskriftet nr. 4/2007 av den lave andelen kvinner blant Tidsskriftets faglige medarbeidere (1, 2). Jeg er imidlertid ikke fornøyd. Er redaktøren fornøyd?
Newsdesk
28. mars 2007
Resultatet av en färsk undersökning gjord bland unga natur-, teknik- och samhällsvetare visar att fler tjejer än killar ställer sig positiva till att plugga vid KTH. Samtidigt visar statistik att antalet nyantagna kvinnliga studenter vid KTH har ökat från 849 till 1 127 sedan 2002.

Sider