Nytt fra andre medier

Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
02. mars 2008
... doktorand vid tema Genus som valts in i Högskoleverkets jämställdhetsråd.
Paraplyen
02. mars 2008
De er mange. Og de kommer fra hele landet. Fredag 7. mars åpner NHH dørene for nærmere 100 norske jenter som er nysgjerrige på økonomi. Målet er å få dem til å studere på NHH.
University World News
01. mars 2008
The only woman vice-chancellor in the 139-year history of New Zealand universities finished up at her job last week and the country's female academics are hoping it will not be another century-and-a-half before the next one is appointed.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
28. februar 2008
Det halter stadig med ligestillingen. Rektoratet vil nu belønne fakulteter som ansætter flere kvindelige professorer og lektorer
Dagens Medisin
28. februar 2008
I fjor var Lars E. Hanssen den mest mediesiterte og medieomtalte medisinske professoren i Norge. Blant de 100 professor-navnene som oftest var på trykk, var det 17 leger. Johanne Sundby er eneste kvinne blant de 17 medisinske professorene på topp-100 listen.
Guardian
27. februar 2008
The number of female professors in UK universities reached record levels last year, according to figures published today.
Forskerforbundet
27. februar 2008
Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomite har avgitt sin innstilling om St.meld. nr. 7 (2007-2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning. Saken skal opp i Stortinget fredag 7. mars.
Kunnskapsdepartementet
26. februar 2008
- Jeg er meget tilfreds med at regjeringens satsing på flere stipendiatstillinger bidro til at det i fjor ble avlagt et svært høyt antall doktorgrader i Norge, sier statsråd Tora Aasland. Nye tall fra NIFU STEP viser at det i 2007 ble gjennomført 1030 disputaser. Økningen de siste årene medfører at målene fra forrige rekrutteringsmelding om årlig uteksaminering av 1100 kandidater snart er oppfylt.
Studvest (UiB)
26. februar 2008
NHH-rektor Jan I. Haaland gir instituttene 125 000 kroner per kvinne som ansettes i en vitenskapelig stilling.
Sveriges Radio
26. februar 2008
Könsskillnaderna har ökat på nästan alla vård-och omsorgsutbildningar på högskolan, visar siffror från Högskoleverket. HSV själva tycker det är ett problem att nio av tio som utbildar sig till till exempel tandhygienister och socionomer är kvinnor, och att det måste ändras.
Utdanning.no
26. februar 2008
– Jeg er meget tilfreds med at regjeringens satsing på flere stipendiatstillinger bidro til at det i fjor ble avlagt et svært høyt antall doktorgrader i Norge, sier statsråd Tora Aasland (SV).
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
26. februar 2008
Vid Lunds universitet har andelen kvinnliga doktorander vid naturvetenskapliga fakulteten halverats, skriver Sydsvenskan. Bara en av fem nya doktorander i fjol var kvinna.
Uniforum (UiO)
26. februar 2008
NIFU-STEP melder at det for første gang er gjennomført mer enn tusen doktorgradsdisputaser på årsbasis ved norske universiteter og høgskoler. I 2007 var antallet disputaser 1030, som er 125 flere enn i 2006. Dette er en økning på 14 prosent.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
26. februar 2008
Andelen kvinnliga doktorander som antagits vid naturvetenskapliga fakulteten har sjunkit från 54 procent 2004 till 19 procent förra året. Under 2007 antogs 42 män och 11 kvinnor. En gynnsammare arbetsmarknad utanför universitetet i kombination med kärvare ekonomi på institutionerna kan vara två förklaringar, men ingen vet säkert vad trenden beror på.
Vetenskapsrådet
26. februar 2008
Inga Wernersson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet har studerat frågan om forskning kring jämställdhet och köns- och genusordning har några effekter för praktiken inom utbildningssystemet, från förskola till högskola och forskarutbildning.
Sydsvenskan
25. februar 2008
Andelen kvinnliga doktorander vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund har halverats. Varför är det ingen som vet. – Det är riktigt uselt, verkligen anmärkningsvärt. Man funderar över vad som är fel, säger Lina Roth från fakultetens jämställdhetsgrupp.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
19. februar 2008
Agnes Wold är känd för sitt engagemang inom jämställdhet i forskarvärlden. Nu bättrar hon själv på statistiken.
Universitetsavisa (NTNU)
14. februar 2008
Nå skal alle offentlige institusjoner rapportere om likestillingstilstanden i virksomheten. Fordeling av kjønn og lønn må gjøres nøye rede for også ved NTNU.

Sider