Nytt fra andre medier

Webmagasinet Forum
31. mai 2007
I She's Such a Geek fortæller kvinder om barndommens nørdede lidenskab for naturvidenskablige emner. Og hvad der skete med passionen, da de opdagede, at drengenes interesse for dem var omvendt proportional med deres talenter. - Et vigtigt indlæg også i Danmark, hvor der er lighedstegn mellem naturvidenskab og teknologi og det maskuline, understreger FORUMs anmelder.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
30. mai 2007
A conference to evaluate the gender gap in science and technology in Malta was held on Wednesday, with its main aim being to encourage more girls take up science subjects leading to science and technology based careers.
30. mai 2007
For andre gang har Forskningsrådet lyst ut midler innenfor ordningen Yngre fremragende forskere (YFF). Blant 179 søkere er nå 20 kandidater gitt bevilgning. Samlet vil disse motta rundt 175 millioner kroner fordelt på de neste fire år.
Universitetsavisa (NTNU)
29. mai 2007
NTNU har tradisjon for å belønne sine fagmiljøer, fakulteter, institutter eller personer som har bidratt til å bringe oss nærmere et mer likestillt universitet, og i år er det Institutt for billedkunst ved Kunstakademiet som får pris for god kjønnsbalanse.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
29. mai 2007
Ingeniørforeningens Agnes & Betzy-pris går i år til professor Karen G. Welinder fra Aalborg Universitet.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
27. mai 2007
In recent years, architecture schools have been flooded with female students. Stories told by alumnae of not having ladies' rooms on campus back in the day do not seem relevant anymore, in light of the current female majority. One may get the impression that architecture, which has been traditionally perceived as a masculine combination of engineer and artist, is soon to become a female stronghold.
Adresseavisen
26. mai 2007
Bare 18,1 prosent av professorene ved Norges fire største universiteter er kvinner. Det er kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) misfornøyd med.
Harstad Tidende
26. mai 2007
Øystein Djupedal vil gå drastisk til verks for å få universitetene til å ansette flere kvinnelige vitenskapsfolk.
The New Zealand Herald
24. mai 2007
- Telling girls that boys are better than they are at mathematics can irritate them so much that it negatively impacts their performance, according to a US study.
Bergens Tidende
23. mai 2007
Universitetsrektor Sigmund Grønmo går til harde åtak på regjeringas satsing på forsking. Grunnlaus svartmåling, meiner kunnskapsminister Øystein Djupedal.
Universitas (UiO)
22. mai 2007
Ved komposisjonsstudiet på Norges musikkhøgskole finnes det ingen kvinnelige professorer, men resultatet fra årets studentopptak er oppsiktsvekkende.
På Høyden (UiB)
17. mai 2007
- Kvalifisering av kvinnene er et av de viktigste virkemidlene vi har for å øke kvinneandelen, mener leder for likestillingskomiteen ved UiB, Margareth Hagen.
På Høyden (UiB)
17. mai 2007
Djupedal lover ingen nye stillinger innen forskning. Det synes rektor Sigmund Grønmo er meget bekymringsfullt.
Uniforum (UiO)
17. mai 2007
- Universitetsstyret må utrede hvordan UiO skal forene ønsket om høy plassering i internasjonale universitetsrangeringer med sin ambisiøse likestillingspolitikk.
Universitas (UiO)
15. mai 2007
Universitas hadde onsdag 9. mai et oppslag om at BI fortsatt er likestillingsversting.
Times Higher Education (THE)
10. mai 2007
Female academics at new universities get a fairer pay deal than those in old ones, writes Rebecca Attwood.
Universitas (UiO)
08. mai 2007
På BI er under én av 10 professorer kvinner.
Nationella sekretariatet för genusforskning
07. mai 2007
Alltför få kvinnor gör akademisk karriär i Sverige. Därför ska ett hundratal disputerade kvinnliga forskare få bättre karriärmöjligheter. Totalt satsas en halv miljard kronor, varav drygt 300 miljoner från VINNOVA.

Sider