Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 2019

Hvordan jobbe for å realisere mål i handlingsplaner, hva skjer med likestillingsarbeid i perioder med store omstillinger, hvordan følge opp seksuell trakassering, kjønnsperspektiv i undervisning og rekruttering i et kjønns- og mangfoldperspektiv er blant temaene på konferansen.

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet er vertskap og arrangør av den årlige nettverkskonferansen for mangfold og likestilling i UH-sektoren. Konferansen er 2.-3. april ved Universitetet i Tromsø. Målgruppen er ledere, ansatte som jobber med likestilling og mangfold og ansatte som jobber med personalpolitikk.

Konferansen er åpen for alle. Påmeldingsfrist er 15. mars.

Meld deg på her

Program

Tirsdag 2. april:

10.15–11.00: Registrering med kaffeservering

11.00: Rektor Anne Husebekk åpner konferansen

11.15: Politikk for likestilling og integrering – fra teori til praktisk gjennomføring.
Helga Eggebø, sosiolog, samfunnsdebattant og forsker ved Nordlandsforskning

12.00–13.00: Lunsj   

13.00: Handlingsplaner for likestilling – erfaringer fra omstillingsprosesser.
Hva skjer med likestillingsarbeidet i perioder med fusjoner og omstillinger? Kif-komiteens anbefalinger og erfaringer fra ulike omstillingsprosesser i UH-sektoren.
Panelsamtale med:  
Ida Munkeby, organisasjonsdirektør ved NTNU
Heidi Holt Zachariassen, seniorrådgiver i Kif-sekretariatet
Annfrid Sivertsen, prodekan ved NT-fakultetet, UiT Norges arktiske universitet
Wenche Kjæmpenes, førsteamanuensis og tidligere dekan ved UiT campus Alta

14.00: Seksuell trakassering: fra varsling til kartlegging og handling.
Seksuell trakassering i UH-sektoren: Hva er problemet og hvorfor felles kartlegging?  
Torill Varberg, studentombud ved UiT
Dag Nordbø, UiA og prosjektleder for felles undersøkelse i UH-sektoren

Spørsmål og diskusjon

15.00: Erfaringer med å håndtere varsler om seksuell trakassering
Jørn Christian Mortensen, rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo
Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger

19.00: Festmiddag på Scandic Ishavshotell.

Onsdag 3. april:

09.00: Rekruttering i et kjønns- og mangfoldsperspektiv.
Kenneth Ruud, prorektor forskning ved UiT.

09.30: Forskjell som en ressurs? Utfordringer og tiltak for å rekruttere minoriteter til faste stillinger i UH-sektoren.
Torjer A. Olsen, professor ved Samisk senter, UiT
Ella Ghosh, seniorrådgiver i Kif-sekretariatet
Tony Burner, professor ved Universitetet i Sørøst Norge     

10.15: Kaffepause

10.30: Mangfoldskompetanse i undervisning.
Åse Røthing, professor ved OsloMet

11.00: Hvordan implementere kjønn og mangfold i profesjonsutdanningene?
Ledere/studieledere ved fire profesjonsutdanninger ved UiT: Lærerutdanning, medisin, ingeniør og rettsvitenskap    

11.45: Hva er institusjonenes aktivitets- og redegjørelsesplikt?
Rønnaug Retterås, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

12.15: Avslutning av konferansen.

12.30: Lunsj i kantina teorifagbygget.

Praktisk informasjon

Tid: 2.-3. april 2019    
Sted: Universitetet i Tromsø, administrasjonsbygget rom A 103
Arrangør: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Pris: kroner 2000,- inkludert lunsj og festmiddag.

Påmeldingsfrist: 15. mars

Påmelding

Nettverksmøte for likestillingsarbeidere

Nettverksmøtene har blitt avholdt årlig siden 2006, er åpne for alle, men retter seg spesielt mot dem som jobber med mangfold og likestilling i ulike institusjoner i forskningssektoren. Konferansene arrangeres med støtte fra Kif-komiteen.

Les om Nettverk for likestillingsarbeidere

Les nyhetssak om nettverkskonferansen 2019:

– Ikke en handlingsplikt, men en holdningsplikt for akademia